Robotisering van uitvoerende werkzaamheden, Blockchain en 3D woningprinting. De wereld om ons heen is volop in beweging! Nieuwe ontwikkelingen buitelen over elkaar heen. Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Hofmeier Connect Meeting voor Woningcorporaties met het thema Disruptieve Ontwikkelingen. U ontdekt hoe al deze ontwikkelingen en de combinatie ervan grote impact hebben op onze huidige samenleving en wat dat betekent voor uw corporatie?

De tijd van het passieve consumentendom en fake-medezeggenschap is allang voorbij.  – Steven de Waal

Dagvoorzitter
Ruud Vriese, inspirator en trainer/coach met een passie voor organisatie-ontwikkeling.

Sprekers
Met trots presenteren wij Steven de Waal en Paul Smit. Zij geven u deze dag op inspirerende wijze nieuwe inzichten over dit actuele thema.

Steven de Waal, onafhankelijk strategisch consultant, publicist en wetenschapper en de uitvinder van de ‘maatschappelijke onderneming’. Hij laat in zijn bijdrage ‘Mooie nieuwe tijden: Opkomende Burgerkracht met disruptieve Burgermacht’ zien dat de tijden echt veranderen en dat minder burgerschap geen optie meer is. Nieuwe platforms en apps zullen zich aandienen om bewoners of belanghebbenden de disruptiemacht in handen te geven die hoort bij nieuwe technologieën. Waar zou zich een ‘Uber’ of ‘Airbnb’ van de volkshuisvesting kunnen voordoen? En heeft een woningcorporatie over 20 jaar nog wel bestaansrecht?

Paul Smit, filosoof en cabaretier. Paul studeerde af op de ‘Evolutie van het menselijk bewustzijn’ en schreef negen boeken over psychologie, filosofie en neurowetenschap. Hij gaat op geheel eigen wijze in op het thema en weet dit als geen ander te koppelen aan de diverse aspecten van het menselijk gedrag en de werking van ons brein. Zijn verhaal is onderscheidend en bevat de nieuwste inzichten. Wat werkt wel en wat werkt niet als we willen veranderen? Hoe kunnen we als mens flexibel en ontspannen in het leven staan en denken in mogelijkheden? Hoe ontstaat er verbinding, vertrouwen en creativiteit binnen een organisatie?

We zijn niet in staat objectief waar te nemen.
– Paul Smit

Pubquiz of handshake? 
De twee sprekers worden afgewisseld met drie deelsessies met inspirerende werkvormen. U gaat met elkaar in gesprek over het thema Disruptieve ontwikkelingen tijdens de pubquiz, een discussie met Steven de Waal of de handshake. In deze deelsessies spelen we in op uw verwachtingen. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten en wat zijn de gevolgen in de praktijk?

Voor deelname aan deze Hofmeier Connect Meeting Disruptieve Ontwikkelingen ontvangt u desgewenst 3 PE-punten.

Programma
12.45 uur Ontvangst deelnemers met een lekkere lunch.
13.30 uur Welkom door dagvoorzitter Ruud Vriese, trainer, coach en inspirator.
13.40 uur Steven de Waal, onafhankelijk strategisch consultant, publicist & wetenschapper.
14.30 uur Theepauze, changement. 
15.00 uur Drie deelsessies met verschillende thema’s en verschillende werkvormen: pubquiz, in discussie met Steven de Waal of de handshake.
16.00 uur Paul Smit, filosoof en cabaretier. Hij studeerde af op de ‘Evolutie van het menselijk bewustzijn’ en schreef negen boeken over psychologie, filosofie en neurowetenschap.
17.00 uur Napraten onder het genot van een hapje en drankje.

Schrijf u direct in en dan ontmoeten wij u graag op 14 juni!

Details 
• Datum: donderdag 14 juni 2018.
• Tijd: 12.45 uur – 17.00 uur.
• Thema: Disruptieve Ontwikkelingen.
• Locatie: Oude Magazijn op het terrein van de Wagenwerkplaats, Soesterweg 310 F, Amersfoort.
• PE PUNTEN: 3 punten.
• Kosten: € 125,- exclusief BTW.
• Annuleren: kosteloos mogelijk tot vrijdag 8 juni 2018 17:00 uur. Na deze datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Schrijf u meteen in


Ook interessant

De controller en de accountant: samen sterk

De column van Willem in CM Niet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een exte...

Lees verder

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

Lees verder

Connect Meeting I Disruptieve ontwikkelingen

Robotisering van uitvoerende werkzaamheden, Blockchain en 3D woningprinting. De wereld om ons heen is volop in beweging! Nieu...

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

Lees verder

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

Lees verder

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

Lees verder

AVG en Privacy; aan de slag!

Het jaar 2018 staat voor veel organisaties in het teken van de implementatie van de privacywetgeving Algemene Verordening Geg...

Lees verder

Recruiter

Ben jij gedreven en ondernemend? En kan je als recruiter succesvol nieuwe collega’s aan ons binden? Dan zijn wij op zoe...

Lees verder

(Assistent) Controller

Heb je je (financiële) opleiding afgerond? Houd je van afwisseling en vind je persoonlijke groei en ontwikkeling be...

Lees verder

De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worden de ...

Lees verder

Starters (Finance)

Heb je je (financiële) opleiding afgerond? Tijdens je stages al wat ervaring opgedaan en nu klaar voor het "echte&q...

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

Lees verder

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

Lees verder

Best Finance Team of the Year 2018

Een goed financieel beleid is één van de belangrijkste fundamenten van een bedrijf.  Het financiële team – en n...

Lees verder

Scan Cultuur, houding & gedrag

Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht met on...

Lees verder

Previsitatie

Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte v...

Lees verder

Flexibele schil

Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten...

Lees verder

Risicomanagement

Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Wel...

Lees verder

Fiscaal in control

Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor ...

Lees verder

Kostenbeheersing en optimalisatie

De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je werk omg...

Lees verder

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvou...

Lees verder

Geslaagd Seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing’

Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturi...

Lees verder

Datalekken: ligt u er wakker van?

Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

Lees verder

Beste Finance Team of the Year

Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

Lees verder

Scheidsrechter of teamspeler?

De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

Lees verder

Financial Controller

Herziene Woningwet, dPi, dVi, DAEB/niet DAEB...De Wet- en Regelgeving binnen sector heeft geen geheimen meer voor jou? Op z...

Lees verder

Meerjarenbegroting; bent u er klaar voor?

Nu het jaarrekeningtraject en de dVi-verantwoording naar CorpoData achter de rug zijn, breekt de tijd voor de (meerjaren)begr...

Lees verder

Vastgoed, weet wat je in huis hebt

Een derde van de Nederlandse woningcorporaties weet niet wat de waarde is van de woningen die zij in bezit hebben. Dit blijkt...

Lees verder

Ontwikkeling financiële functie 3/3

Financial & business controller van de toekomst: Sociale alleskunners? Wil je als finance professional en controller kun...

Lees verder

Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

Durf, competenties en communicatie Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proact...

Lees verder

Waarheen, waarvoor...?

De column van Rudi in CM Het laatste kwartaal van het jaar is aangebroken. Een mooi moment om te kijken waar we de rest van ...

Lees verder

Connectmeeting Woningcorporaties

Drukbezochte Hofmeier Connectmeeting Woningcorporaties Met het thema ‘License to Operate' wisten Marjolijn Vencken en ...

Lees verder