LinkedIn Connect Woningcorporaties - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Woensdag 07 september 2022 | Innstyle, Maarssen (gratis parkeergelegenheid voor de deur) | 12:00 -17:30

  Connect Woningcorporaties

  Na 2 jaar is het op woensdag 7 september weer zover: De Hofmeier Connectmeeting Woningcorporatie. Een middag waarbij elkaar ontmoeten, inspireren en enthousiasmeren centraal staat.

  Hoe zorgen we er samen voor dat de woningcorporatie sector klaar is voor de toekomst?
  Bas Haring trapt af als volksfilosoof met de vinger op de zere plek, vervolgens gaan we door met kunstmatige intelligentie voor het meest efficiënte ontwerp van steden en dorpen, na de pauze heb je de keuze uit drie sessies namelijk: soft controls bij jou in de organisatie, speel hét controllersspel, of leer meer over de resultaten van het onderzoek van Van Goeden Huize. We sluiten de middag af met Ton Hugens, directeur Autoriteit Wonen, 2 corporatiebestuurders en Gert de Jong in een panelgesprek.  

  Uiteraard is er ook voldoende tijd om elkaar te spreken. Daarom beginnen we de middag met een heerlijke lunch en sluiten we de middag af met een gezellige borrel. En dit op een prachtige locatie aan de Maarsseveense plassen.

  Kortom: dit wil je niet missen!

  We ontmoeten je graag op woensdag 7 september!

  Frank, Godert, Wobbe, Willem en Charissa

  Samen is leuker dan alleen, daarom mag je een collega mee nemen naar het evenement. Welke collega neem jij mee?

  Programma Connectmeeting Woningcorporaties 

  12:00 – 12:30 uur
  Ontvangst met lunch

  12.30 – 12.45 uur
  Opening event met Frank Bieleman

  12.45 – 13.45 uur         
  Volksfilosoof Bas Haring, de vinger op de zere plek  

  13.45 – 14.30 uur           
  Planalogic, kunstmatige intelligentie voor het meest efficiënte ontwerp van de steden en dorpen van de toekomst – Hugo de Jager

  14:30 – 14:45 uur
  Pauze

  14:45 – 15:30 uur 

  Subsessies

  Keuzesessie 1
  Met Soft Controls meer inzicht, grip & sturing – Wobbe van der Meulen – Hofmeier

  Keuzesessie 2               
  Hét Controller spel: hoe vervul je op de beste manier deze functie? – Marion Smit – onderzoeker Hogeschool van Amsterdam.

  Keuzesessie 3
  Resultaten onderzoek Van Goeden Huize én handvatten om de onafhankelijke controlfunctie te optimaliseren – Gert de Jong – onderzoeker Hogeschool van Amsterdam

  15:30 – 16:30 uur
  Panelgesprek met Ton Hugens (directeur Autoriteit Wonen) met onder andere 2 directeur-bestuurders en Gert de Jong. Ze gaan in gesprek over de toekomst van woningcorporaties en de plek van toezicht hierin.   

  16:30 – 16:45 uur
  Plenaire afsluiting met Frank Bieleman

  16.45 – 17.30 uur
  Borrel

  5 min lezen
  Connect-woningcorporaties

  Sprekers

  Bas Haring – Volksfilosoof

  Bas Haring is een Nederlandse volksfilosoof en informaticus, schrijver van kinderboeken en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Bas is goed bekend in de corporatiesector. Zo heeft hij een tijd geleden een filmpje gemaakt voor Aedes waarin hij vanuit filosofisch perspectief een pleidooi houdt vóór de sociale woningbouw. Bas gaat ons deze dag inspireren bij de uitdagingen waar we in deze markt voor staan en uitdagen om hier samen een kritische blik op te werpen en klaar te zijn voor de toekomst.

  Ton Hugens – Directeur Autoriteit Wonen

  Ton Hugens is op 1 september 2021 gestart als directeur Publieke instituties en control van de Inspectie leefomgeving en Transport (ILT). Daarnaast is zoals jullie bekend Ton Hugens tevens directeur van de Autoriteit Wonen die als autoriteit namens de minister van Binnenlandse Zaken toezicht houdt op woningcorporaties. Tijdens het evenement gaat Ton Hugens in gesprek met corporatiebestuurders.

  Hugo de Jager – Partner Planalogic  

  Sneller, betere besluiten nemen
  Een wereld waarin de ontwikkeling van duurzame en betaalbare steden rendabel is. Dat is de toekomst waar Planalogic aan bouwt. Hoe we dat doen? Door te werken met unieke door kunstmatige intelligentie gedreven algoritmes.

  Hoe voorspel je wat de gevolgen van je vastgoedproject zijn? Hoe maak je een goede inschatting van bouwkosten, opbrengsten, energiebehoeften en de onderhoud en beheerkosten? De complexiteit van voorwaarden en regels is voor vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties of investeerders een hele uitdaging.  Zeker als je bedenkt dat er bij de start van een project vaak maar beperkte informatie beschikbaar is.

  Data als basis voor vastgoedontwikkeling 
  Planalogic gelooft in de kracht van data gedreven analyses. Met de juiste data kun je namelijk al vroeg in het proces zien wat de best presterende scenario’s zijn. Met een zo laag mogelijk risicoprofiel. Planalogic biedt alle data die je nodig hebt om tot een realistisch, kansrijk en duurzaam ontwerp te komen.

  Wobbe van der Meulen – Managing Consultant Hofmeier

  Met soft controls meer inzicht, grip en sturing.

  De tijd is er rijp voor. Vanaf 2015 zijn woningcorporaties noodgedwongen heel erg gefocust geweest op hard controls. Dat was ook niet zo gek. Wet- en regelgeving drong hen in die richting. Ironisch genoeg waren het juist houding en gedrag (soft controls) waardoor er werd gegrepen naar striktere regelgeving (hard controls). Die regelgeving was dan ook erg gericht op de top van de organisatie (statuten en reglementen) en de inrichting van finance & control en gaf veel voorzetten voor beheersingsmaatregelen en instrumentarium aan de harde kant. Je merkt echter momenteel aan alles dat nu wel het uitgelezen moment is om (weer) met de Soft Controls (zachte beheersmaatregelen) aan de slag te gaan en deze een plaats te geven binnen het stelsel van Interne Beheersing van jouw woningcorporatie. Al twee jaar staat er iets over in de Governancecode. De Autoriteit Wonen wil dat er meer aandacht voor is en dat het steeds vaker wordt toegepast. Zelfs ‘de’ accountants hebben vanaf de zomer 2021 een Handreiking gekregen die ze kunnen gebruiken bij hun jaarrekeningcontrole (ingegaan op 1 januari 2022).

  Hoogste tijd om er zelf mee aan de slag te gaan!

    

  Marion Smit – Hogeschool van Amsterdam  – Van Goeden Huize

  Op speelse manier prioriteiten bepalen voor de inrichting van de OCF  

  Marion Smit, een van de onderzoekers van de HvA in het onderzoek: van Goeden Huize, verzorgd een workshop naar de Onafhankelijk Controlfunctie. Het controllersspel wordt gespeeld in groepen van minimaal 3 en maximaal 5 spelers, die kennis hebben van een controllersrol.

  De Onafhankelijke Controlfunctie (OCF) kan op allerlei manieren ingericht worden. Maar als je nu prioriteiten moet bepalen, waar kies je dan voor? Dit spel wordt gespeeld in groepen en samen komen jullie tot de meest ideale OCF.

   

  Gert de Jong – Hogeschool van Amsterdam – Van Goeden Huize

  Woningcorporaties hebben een essentiële taak in de woningcrisis, maar hebben in het verleden ook zelf voor ophef gezorgd. Voor effectief en efficiënt intern toezicht is het inrichten van een onafhankelijke controlfunctie sinds 2015 wettelijk verplicht. Corporaties zoeken nog naar een optimale invulling van die functie. Wat zijn tips en best practices? 

  In 2020 is door SIA RAAK subsidie toegekend om te onderzoeken hoe de Onafhankelijke Controlfunctie bij woningcorporaties is ingericht. Van deze functie, wordt verwacht dat “zowel gevraagd als ongevraagd advies worden gegeven aan het bestuur en de raad van commissarissen. Verder is vastgesteld dat de functie een afzonderlijke organisatie-eenheid behoort te zijn binnen de organisatie. De Hogeschool van Amsterdam, het Zijlstra Center (onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam) en Hofmeier hebben gezamenlijk onderzocht wat dit betekent voor de persoon die de functie vervult, voor de inrichting van de positie en voor het beleid waarmee de organisatie de functie richt en zich laat richten.

  Tijdens ons onderzoek bleek dat dit maatwerk is. Uit de survey, interviews en focusgroepen werd duidelijk dat het optimaal functioneren van interne control vooral samenhangt met een reflectieve cultuur, een vakvolwassen controller die duidelijk communiceert en af kan bakenen en als laatste het integraal beleggen van risicomanagement in de gehele organisatie. Om dit maatwerk te kunnen ontwerpen en actueel te houden, hebben wij werkvormen ontwikkeld om hierover in gesprek te gaan, zoals de positioneringscan en het controllersspel.

  Gert de Jong deelt tijdens het evenement best practises en resultaten uit het onderzoek.