Vrijdag 18 september 2020 | Leiden | 9:00-17:00 (1 dag)

Training: Ethiek en modern leiderschap

De moderne maatschappij is een samenleving van organisaties geworden, van diversiteit bewegen we ons richting superdiversiteit. Wat zijn de implicaties hiervan op ons handelen, wat voor keuzes maken we en waardoor worden die beïnvloed? Uit de veranderingen vloeien politieke, morele en existentiële vraagstukken voort. Hoe bepalen organisaties, afdelingen en individuele medewerkers hun plaats binnen de samenleving en hoe kun je adviseren over het toekennen van rollen en verantwoordelijkheden binnen je organisatie? Hoe stuur je jouw organisatie, afdeling en wat voor dilemma’s kom je tegen? Natuurlijk kleuren we graag binnen de lijntjes, maar soms zijn dringende maatschappelijke aspecten relevanter dan het enkel voldoen aan regels. Hoe maak je de juiste afweging?

Compliance en ethiek zijn als bloemen en bijen. Ze kunnen niet zonder elkaar. De meeste aandacht gaat vaak naar compliance, waarbij regels, interne beheersing en protocollen de organisatie moet behoeden voor fraude en zelfverrijking. Persoonlijke kenmerken en karaktereigenschappen zijn echter ook van groot belang en spelen ook een grote rol waar het gaat om integer handelen. In deze training nemen we u mee naar het stimuleren en introduceren van ethisch gedrag van medewerkers.

Door het onderwerp te behandelen en te verkennen komt de drempel lager te liggen om zaken bespreekbaar te maken. U leert onethisch gedrag te herkennen en in gezamenlijkheid het gesprek hierover aan te gaan.  

1 min lezen
training-ethiek-modern-leiderschap

Tijdstip
De training duurt 1 hele dag en kan ook inhouse gegeven worden

Programma

  • Wat is ethiek en waarom is het belangrijk?
  • Impact van moderne bedrijfsvoering (scrum/agile ed.) op leidinggeven en keuzes maken
  • Dilemma’s bespreken met het integriteitsspel
  • Onethisch gedrag herkennen
  • Psychologische denkfouten herkennen in de eigen waarneming
    van onethisch gedrag
  • Praktische gespreksmodellen om ethiek bespreekbaar te maken
  • Oefenen met een acteur met (eigen) casuïstiek

Locatie
Lammenschansweg 144, Leiden

Doelgroep

MT’s en medewerkers binnen organisaties die ethiek preventief op de agenda willen zetten en de waarden van de organisatie bespreekbaar willen maken

Doelstelling
Na het volgen van deze training bent u in staat ethische vraagstukken te herkennen en bespreekbaar te maken

Deelnemers
Het maximum aantal deelnemers voor de training is 15.

Vrijstellingsbeleid 
Niet van toepassing

Studiebelasting
Aanwezigheid op de cursusdag

Studiemateriaal
Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een map met de behandelde stof mee na het volgen van de training

Aanvangsniveau
HBO

Niveau
HBO

Prijs
€ 495,- vrijgesteld van BTW