LinkedIn Orde op zaken stellen in de corona periode - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Orde op zaken stellen in de corona periode

  Veel bedrijven zijn continu bezig hun organisatie toekomst bestendig te maken, ook nu, of misschien wel juist nu kunnen voorbereidingen getroffen om als een versie 2.0 klaar te staan wanneer de markt weer normaliseert.

  Een van deze zaken kan zijn een ander ERP-pakket implementeren.

  Om een implementatie succesvol te laten verlopen moet je vooraf goed stilstaan bij de gevolgen hiervan.

  2 min lezen
  ERP-pakket
 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Hieronder volgen enkele punten die van belang zijn voor een geslaagde implementatie.

  1. Strategie en doelstellingen helder

  Waarom heb je een nieuw pakket nodig? Wat voegt dit toe om je doelstellingen te bereiken?

  2. Welke (Sturings-) informatie is nodig/wenselijk

  Welke informatie wil je uit het pakket halen om te sturen op de te halen doelstellingen?

  3. Processen op orde

  Zijn alle processen inzichtelijk en beschreven? Is dit ook hoe de dagelijkse werkelijkheid verloopt? Wat loopt volgens een structuur/standaard en waar zitten de uitzonderingen?

  4. Administratie op orde

  Is het mogelijk om data tijdig, volledig en juist uit het systeem te halen?

  5. Projectmatige aanpak

  Een pakketimplementatie vergt planning en coördinatie en tijd van diverse betrokkenen. Dit dient op een goede manier aangepakt te worden qua voorbereiding, communicatie en opvolging.

  6. Kennis en kunde intern aanwezig

  Bij het opstellen van het projectplan moet duidelijk zijn wat er aan kennis en kunde nodig is om de implementatie te doen slagen. Hiervoor moeten ook personen aangewezen worden. Dit betreft kennis en kunde op de hierboven genoemde vlakken, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van het trainen van de collega’s en projectmanagement.

  Let wel: al deze punten moeten goed doorlopen zijn.

  Extra tips: Ga eens langs bij een bedrijf die het pakket al gebruikt en vraag bij een leverancier goed door wat standaard tot de mogelijkheden behoort en wat maatwerk is. Maatwerk dient in eerste instantie zoveel mogelijk vermeden te worden. Niet alleen kost dit meer tijd en geld, maar kan ook problemen opleveren wanneer dit niet meegenomen wordt met updates van het systeem.

  Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u verder sparren over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.