LinkedIn Compliance-scan Governancecode 2020 - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Compliance-scan Governancecode 2020

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • De Governancecode voor Woningcorporaties is onlangs aangepast. Dat betekent dat elke corporatie  aan de slag moet met die nieuwe Governancecode.

  Er is een aantal zaken tekstueel veranderd en verhelderd. Daarnaast zijn er ook een aantal elementen helemaal nieuw. Daarop is actie vereist. 

  • Het bestuur en RvC moeten een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden hebben. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop (principe 1.1). De visies worden in de praktijk meestal apart opgesteld, nu moet het gezamenlijk.
  • De corporatie moet een aanbestedingsbeleid opstellen. Volgens het nieuwe principe 5.3 dienen het bestuur en RvC een visie op opdrachtgeverschap en beleid van aanbestedingen te hebben.
  • Corporaties moeten een beleggingsstatuut en een verbindingenstatuut hebben (principe 5.2). Dit geldt ook wanneer je geen of nauwelijks verbindingen hebt.

  Hofmeier heeft een compliance scan waarbij we kijken of uw reglementen voldoen aan de nieuwe Governancecode en waarbij we ook de benodigde beleidsstukken en statuten kunnen maken cq. aanpassen zodat ze voldoen aan de nieuwe Governancecode. Dit doen wij inhouse en kan in 1 werkdag. Daarnaast geven we dan ook aan of en zo ja welke andere maatregelen genomen moeten worden.

   

  Ik heb interesse in de Compliance scan Governancecode 2020