Young Professionals en de lokale overheid: boeien en binden

Naar verwachting zullen dit jaar ruim één op de zes gemeenteambtenaren met pensioen gaan. De uitstroom van ambtenaren zal de aankomende jaren tenminste tot 2020 blijven aanhouden. Waar eerder werd gevreesd dat deze uitstroom van ervaren ambtenaren tot een reductie van kwaliteit zou leiden, lijkt de afgelopen jaren juist een behoefte naar een ander soort ambtenaar te zijn ontstaan. Hierbij speelt het aantrekken van jonge, talentvolle young professionals een grote rol.[1] Op dit moment is ongeveer 11% van de werknemers[2] binnen gemeenten jonger dan 35 jaar. Hoe kan het dat er zo weinig young professionals actief zijn in gemeenteland en wat zou kunnen zorgen voor aantrekking van deze doelgroep?  

Onbekend maakt …..
Gemeenten geven al jaren aan meer jonge werknemers in dienst te willen. In 2014 sloten vakbonden en werkgevers het Generatiepact, waarbij oudere ambtenaren, boven de 50 of 60 jaar, minder kunnen gaan werken om jonge werknemers werk te laten overnemen.[3] In een aantal gemeenten, zoals de gemeente Den Haag, heeft deze inzet op verjonging duidelijk zichtbaar effect gehad. Toch bleek na twee jaar de ambitie om 1500 nieuwe jonge ambtenaren aan te trekken niet te zijn gelukt.[4] De belemmeringen die gemeenten ervaren bij het werven van jongeren zijn onder andere te wijten aan het ontbreken van passende vacatures, onvoldoende werkervaring en onvoldoende bekendheid onder jongeren met de gemeente als werkgever. Een andere belangrijke reden is de invulling van vacatures met externe kandidaten. Voornamelijk de decentralisatie in het sociale domein heeft gezorgd voor een toename in omvang van externe inhuur.[5] Hiernaast bestaat er onwetendheid onder jongeren over de mogelijkheden binnen gemeenten door een verouderd imago en een hiërarchisch en vergrijsd beeld van de ambtelijke overheid.[6]

De kunst van het verleiden
Een zinvolle bijdrage kunnen leveren, effect hebben op de maatschappij en intellectuele uitdaging blijken voor jongeren voornamelijk belangrijk te zijn voor een gemeentelijke carrière. Gemeenten zouden er daarom goed aan doen een innovatieve, ondernemende organisatiecultuur te creëren.[7] Gemeenten moeten als het ware verleid worden om te investeren in jong talent. Jonge mensen brengen een nieuwe manier van werken mee. Hierdoor ontstaat veel ruimte voor innovatie. Dit zou kunnen leiden tot meer efficiency bij het oplossen van complexe problemen.[8]

Binden en behouden
Even zo belangrijk binnen dit thema is de vraag hoe gemeenten jonge ambtenaren aan zich kunnen binden en behouden. Uit onderzoek is gebleken dat jonge ambtenaren onder andere vertrekken doordat ze te weinig uitdaging vinden in hun werk, omdat ze zijn uitgekeken op het takenpakket of onvoldoende loopbaanmogelijkheden zien.[9] Zowel door gemeenten zelf als door externe partijen zijn in dit licht jongerennetwerken opgezet, met als doel het talent van deze groep ambtenaren te behouden, de organisatie te verbeteren en aantrekkelijk te maken en houden voor jonge generaties.[10] Een goed, doordacht strategisch personeelsbeleid met ruimte voor nieuwe initiatieven zou kunnen zorgen voor het vasthouden van jonge ambtenaren. Hierbij moet de focus vooral worden gelegd op ruimte voor flexibiliteit, meer ondernemerschap en meer ruimte voor ontwikkeling.[11]

 

Bronvermelding

[1] http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/uittocht-oude-ambtenaar-piekt-in-2018.9546178.lynkx.
[2] Gebaseerd op cijfers uit 2016: https://www.gemeente.nu/bestuur/organisatie/ambtenaar-wordt-steeds-ouder/.
[3] https://nos.nl/op3/artikel/2112454-ambitie-mislukt-jongeren-komen-niet-aan-de-bak-bij-gemeenten.html
[4] https://www.gemeente.nu/loopbaan/mobiliteit/345-oudere-ambtenaren-schuiven-op-voor-jongeren/
[5] http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/jongere-komt-er-amper-in-bij-gemeente.9539206.lynkx?pageStart7=21.
[6] https://www.intermediair.nl/vakgebieden/overheid/waarom-zou-je-als-jongere-bij-de-overheid-gaan-werken
[7] https://www.gemeente.nu/loopbaan/jongeren-werven-gemeenten-benadruk-maatschappelijke-impact/.
[8] Zie voetnoot 6.
[9] https://www.nu.nl/werk-en-prive/2666064/instroom-jonge-ambtenaren-flink-gedaald.html
[11] Zie voetnoot 6.

 Ook interessant

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Grip op het Sociaal Domein met Datamanagement

Bijeenkomst: Grip op het Sociaal Domein met Datamanagement Voor medewerkers van gemeenten in financiële functies op concernn...

Lees verder

Controllersdag 2019: In control!

‘In control’ zijn! Het thema van de 29e editie van de cm: Nationale Controllersdag op 20 juni in Spant! Bussum. ...

Lees verder

Grip op subsidies!

De subsidie voor de aanleg van het “Groene Schoolplein” moet per direct verantwoord worden. Bovendien moet een onafhankel...

Lees verder

Hofmeier Connect Meeting: FOCUS AAN/UIT!

Wat hebben brein expert Mark Tigchelaar en topschaatser Mark Tuitert met elkaar gemeen? FOCUS! ...

Lees verder

Van onzekerheid naar vertrouwen

Omgaan met dynamische veranderingen binnen gemeenten Van verticaal naar horizontaal, van centraal naar decentraal en van ove...

Lees verder

Succesvol e-factureren: de controller als verbinder

E-facturering | Column CM | Ingrid Pappot Stapels papieren facturen, contacten met leveranciers voor een toelichting, te lat...

Lees verder

Mensgericht én resultaatgericht. Het kan!

Onderwijs | Actueel “Wat houdt een meer resultaatgerichte bedrijfsvoering dan in? Wat voor consequenties heeft dat voor mi...

Lees verder

Business Controller / Strategisch Adviseur

Vind je het belangrijk om in een dynamische omgeving te werken bij verschillende opdrachtgevers in de Publieke sector? Wil je...

Lees verder

Vertrouwen in gemeentelijke samenwerking

ARTIKEL | Binnenlands Bestuur Voor een geslaagd gemeentelijk samenwerkingsverband is het belangrijk om aan de voorkant duide...

Lees verder

Senior Financieel Adviseur

Is het tijd om meer verantwoordelijkheden te dragen en jouw kennis te delen met startende financieel adviseurs?Kom bij Ho...

Lees verder

Junior Financieel Adviseur

Je hebt je financiële opleiding afgerond en kan niet wachten om te starten met werken binnen jouw vakgebied!Wij zoeken j...

Lees verder

Vertrouw (op) elkaar

Samenwerken | Column CM | Rob Kenens De basis voor een goede samenwerking tussen meerdere partijen is vertrouwen. Vertrouwen...

Lees verder

Werken vanuit talent en bezieling

ARTIKEL | Eric Roels | Binnenlands Bestuur Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen niet iedere dag hun talenten inz...

Lees verder

Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie?

Succesvolle strategie implementatie I Artikel in Executive Finance I Max de Klerk Wat bepaalt het succes van een succesvolle...

Lees verder

Binnenlands Bestuur - Grip op gemeentelijke samenwerking

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn er om de efficiency te vergroten en een betere dienstverlening aan de inwoners te b...

Lees verder

Grip op gemeentelijke samenwerking

Raadsleden worstelen met de problematiek van samenwerking omdat die wordt gezien als een bedreiging voor de lokale democratie...

Lees verder

Verdieping - Grip op gemeentelijke samenwerking

1. De centrale vraagstelling Centraal staat de vraag: Hoe zorgen we bij het aangaan en/of het continueren van gemeentelijk...

Lees verder

Gemeenteraadscoalities: van plan naar financieel onder controle

De column van Eric in CM De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De politieke partijen die de komende vier jaar met...

Lees verder

De maartcirculaire 2018

De maartcirculaire 2018 is dinsdag jl. beschikbaar gesteld. Deze additieve circulaire staat geheel in het teken van de financ...

Lees verder

Eric Roels versterkt sector Public

Nieuwe Hofmeier Sinds januari 2018 is Eric Roels bij in dienst bij Hofmeier. Eric heeft jarenlange ervaring binnen de gemeen...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

E-facturatie: bent u op tijd gereed?

De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Vanaf 18 april 2019 zijn alle (semi) overheidsorganisaties ...

Lees verder

Verdieping - E-facturatie: bent u op tijd gereed?

De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Zo zijn alle (semi-) overheidsorganisaties vanaf 18 april 2...

Lees verder

Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle

2018 belooft een vernieuwend jaar te worden voor uw gemeente met de daarbij behorende uitdagingen. Aan de vooravond van de ve...

Lees verder

Verdieping - Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle!

Aan de vooravond van de verkiezingen weet u dat de ambities van de nieuwe coalitie van invloed zijn op uw programmaplan en -...

Lees verder

Young Professionals en de lokale overheid: boeien en binden

Naar verwachting zullen dit jaar ruim één op de zes gemeenteambtenaren met pensioen gaan. De uitstroom van ambtenaren zal d...

Lees verder

Beste Finance Team of the Year

Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

Lees verder

Scheidsrechter of teamspeler?

De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

Lees verder

De omslag van financiële naar business controller

De context Wil je als financieel professional en controller kunnen overleven dan is het kennen en begrijpen van de context ...

Lees verder

Grip op het sociale domein

De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten De beweging Het gaat ...

Lees verder

Ontwikkeling financiële functie 3/3

Financial & business controller van de toekomst: Sociale alleskunners? Wil je als finance professional en controller kun...

Lees verder

Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

Durf, competenties en communicatie Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proact...

Lees verder

Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 1/3

De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein De maatschappij is volop in beweging. Daarentegen ...

Lees verder

Controller Onderwijs

Binnen de sector onderwijs ben je verantwoordelijk voor het wel en wee van de financiën bij primaire en voortgezet onderwijs...

Lees verder