Werken vanuit talent en bezieling

Talent | Artikel | Hofmeier

ARTIKEL | Eric Roels | Binnenlands Bestuur

Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen niet iedere dag hun talenten inzetten. Ook gemeenten zouden beter het talent van hun professionals kunnen benutten, vindt Eric Roels, sectormanager en adviseur overheden bij Hofmeier. ‘Denk vanuit de dingen die goed gaan.’

Veel gemeentelijke professionals lopen aan tegen een hoge werkdruk, vertelt Eric Roels. ‘Gemeenten hebben op dit moment te maken met kwesties die het werk complex kunnen maken, zoals overheidsparticipatie, ict en bezuinigingen. Tegelijkertijd moet deze gemeenteprofessional steeds schakelen tussen de verschillende stakeholders: de samenleving, de gemeenteraad en het college. In deze dynamiek is het vaak lastig om het talent van de professional optimaal te benutten en uit te gaan van de kracht van de organisatie. Een gemiste kans, want je haalt veel meer uit je organisatie als de professionals vanuit en talent en bezieling laat werken.’

Waarderend onderzoeken
Hofmeier begeleidt organisaties hierbij. ‘Centraal bij onze manier van werken staat het waarderend onderzoeken’, aldus Roels. ‘Wij geloven dat je niet vanuit problemen moet denken, maar vanuit de dingen die goed gaan. Dat betekent dat je de elementen benoemt die ten grondslag liggen aan successen. Door successen te benoemen en te vieren, krijgt de professional energie. Ook voldoende ruimte voor ontwikkeling en plezier in het werk dragen bij aan een positieve betrokkenheid van de professional bij de organisatie.’

Gezamenlijk ontwerp
Weet je eenmaal wat de kracht van de organisatie is, dan kun je vanuit een positieve grondhouding –waarin je elkaar waardeert en vertrouwt – kijken naar de toekomst. ‘In deze fase stellen de professionals zich een gewenst toekomstbeeld voor’, vertelt Roels. ‘Hierin staan de elementen centraal die in het verleden en heden voor successen hebben gezorgd. Dit beeld deelt de professional met zijn collega’s en op basis hiervan kan de organisatie een gezamenlijk ontwerp maken voor de toekomst. Dat ontwerp wordt heel concreet gemaakt door acties te formuleren en deze te borgen in de organisatie. Spreek bijvoorbeeld af om iedere werkdag een dagstart met elkaar te maken, waarin je elkaar vertelt waarmee je die dag bezig gaat. Als het goed is, komen in dit soort acties iemands persoonlijke kernwaarden de organisatiedoelen samen.’

Transformatief leiderschap
Organisaties die zichzelf waarderend onderzoeken, gaan een intensief proces in met hun professionals, legt Roels uit. ‘Dit vraagt om een zogenaamd transformatief leiderschap. Binnen deze vorm van leiderschap heeft de leidinggevende vooral een ondersteunende rol. Hij moet open en transparant zijn en keuzes durven te maken, ook als deze niet overeenkomen met de huidige werkwijze. Deze leidinggevende creëert de kaders voor een cultuur waarbinnen professionals dagelijks aan elkaar laten zien waarmee ze bezig zijn en waar ze echt vrolijk van worden. Een prachtig iets om naar te streven, want cultuur is geen project, maar een dagelijks doen.’

Meer weten?
Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken die gericht zijn op continuïteit, kwaliteit, transitie en capaciteit. Onze missie: organisaties helpen hun ambities waar te maken. Wij begeleiden gemeenten onder andere bij het proces van waarderend onderzoeken. Dat doen we met adviseurs die zelf uit de gemeentepraktijk komen. Zij spreken dezelfde taal als de gemeente en zijn in staat snel te doorgronden wat er leeft en hoe dat met succes kan worden aangepakt.

Wilt u meer weten over waarderend onderzoeken en hoe wij daarbij kunnen helpen?
Neem dan contact op met drs. Eric Roels via e.roels@hofmeier.nl of 088 572 75 55 


Eric RoelsSectormanager en adviseur OverhedenOok interessant

Van onzekerheid naar vertrouwen

Omgaan met dynamische veranderingen binnen gemeenten Van verticaal naar horizontaal, van centraal naar decentraal en van ove...

Lees verder

Succesvol e-factureren: de controller als verbinder

E-facturering | Column CM | Ingrid Pappot Stapels papieren facturen, contacten met leveranciers voor een toelichting, te lat...

Lees verder

Vertrouwen in gemeentelijke samenwerking

ARTIKEL | Binnenlands Bestuur Voor een geslaagd gemeentelijk samenwerkingsverband is het belangrijk om aan de voorkant duide...

Lees verder

Werken vanuit talent en bezieling

ARTIKEL | Eric Roels | Binnenlands Bestuur Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen niet iedere dag hun talenten inz...

Lees verder

Binnenlands Bestuur - Grip op gemeentelijke samenwerking

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn er om de efficiency te vergroten en een betere dienstverlening aan de inwoners te b...

Lees verder

Grip op gemeentelijke samenwerking

Raadsleden worstelen met de problematiek van samenwerking omdat die wordt gezien als een bedreiging voor de lokale democratie...

Lees verder

Verdieping - Grip op gemeentelijke samenwerking

1. De centrale vraagstelling Centraal staat de vraag: Hoe zorgen we bij het aangaan en/of het continueren van gemeentelijk...

Lees verder

Gemeenteraadscoalities: van plan naar financieel onder controle

De column van Eric in CM De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De politieke partijen die de komende vier jaar met...

Lees verder

De maartcirculaire 2018

De maartcirculaire 2018 is dinsdag jl. beschikbaar gesteld. Deze additieve circulaire staat geheel in het teken van de financ...

Lees verder

Eric Roels versterkt sector Public

Nieuwe Hofmeier Sinds januari 2018 is Eric Roels bij in dienst bij Hofmeier. Eric heeft jarenlange ervaring binnen de gemeen...

Lees verder

E-facturatie: bent u op tijd gereed?

De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Vanaf 18 april 2019 zijn alle (semi) overheidsorganisaties ...

Lees verder

Verdieping - E-facturatie: bent u op tijd gereed?

De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Zo zijn alle (semi-) overheidsorganisaties vanaf 18 april 2...

Lees verder

Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle

2018 belooft een vernieuwend jaar te worden voor uw gemeente met de daarbij behorende uitdagingen. Aan de vooravond van de ve...

Lees verder

Verdieping - Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle!

Aan de vooravond van de verkiezingen weet u dat de ambities van de nieuwe coalitie van invloed zijn op uw programmaplan en -...

Lees verder

Young Professionals en de lokale overheid: boeien en binden

Naar verwachting zullen dit jaar ruim één op de zes gemeenteambtenaren met pensioen gaan. De uitstroom van ambtenaren zal d...

Lees verder

De omslag van financiële naar business controller

De context Wil je als financieel professional en controller kunnen overleven dan is het kennen en begrijpen van de context ...

Lees verder

Grip op het sociale domein

De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten De beweging Het gaat ...

Lees verder