Wat is de beste rapportageoplossing?

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen te stellen. Van expertsysteem tot Excelmodel en diverse hybride oplossingen hier tussenin, er zijn vele verschillende modellen beschikbaar. Wat zijn de aandachtspunten voor de keuze voor een rapportageoplossing? Welke voor- en nadelen zijn er?

Financiële rapportages
Zoals elk bedrijf en elke organisatie heeft een woningcorporatie behoefte aan inzicht in de financiële prestaties die zij in de afgelopen periode heeft geleverd. Traditioneel hebben corporaties zich veelal geconcentreerd op de jaarrapportages en periodieke (kwartaal- of tertiaal-)rapportages. De laatste tijd zien wij echter een duidelijke trend ontstaan naar een situatie waarbij bestuurders en toezichthouders liefst op elk moment, maar minstens maandelijks, financieel de thermometer in de organisatie kunnen steken. Deze wens wordt met mede gevoed door de groeiende nadruk die wordt gelegd op de bedrijfslasten van woningcorporaties en het ‘in control’ zijn van de financiële positie van de organisatie.

Betrouwbaarheid van de informatie
Bij het bepalen van de informatiebehoefte van de organisatie en de (interne) toezichthouders, is het van belang dat de aangeleverde informatie ook betrouwbaar is. In traditionele termen houdt dit in dat deze informatie ‘volledig, juist en tijdig’ dient te zijn. Voor veel woningcorporaties blijkt dit echter nog een grote opgave, niet in de laatste plaats omdat standaardmodellen vaak ontbreken of medewerkers onvoldoende kennis van de modellen en gehanteerde programmatuur bezitten om wijzigingen in deze modellen op een gestructureerde wijze door te voeren.

Gestandaardiseerde modellen
Gelukkig zijn er verschillende aanbieders op de markt die gestandaardiseerde modellen leveren voor de rapportage van de financiële gegevens vanuit het primaire systeem (leveranciers van rapport generators). Ook hier is echter een grote diversiteit merkbaar in de mate waarin voor het gebruik van een dergelijk systeem specifieke kennis noodzakelijk is. Er zijn verschillende expertsystemen in de markt waarvoor een behoorlijk hoog niveau van kennis van het specifieke systeem noodzakelijk is om modelaanpassingen op een gestructureerde wijze door te voeren. Daarnaast blijven deze expertsystemen afhankelijk van de wijze waarop gegevens in het bronsysteem worden vastgelegd en de wijze waarop deze vervolgens vanuit het bronsysteem beschikbaar kunnen worden gesteld aan het expertsysteem.

Dan maar Excel…?
Vanwege het hiervoor genoemde benodigde kennisniveau voor gebruik van de expertsystemen, maar ook vanwege het kostenniveau dat een dergelijk systeem met zich meebrengt, maken nog veel corporaties de keuze vooralsnog hun rapportages maar in Excel te blijven maken. De nadelen hiervan blijven echter de synchronisatie van de gegevens met het primaire systeem en het feit dat de kennis van de gebruikte Excel modellen vaak bij één medewerker ligt. Daar staat tegenover dat de meeste medewerkers van de financiële afdeling voldoende kennis van Excel bezitten om kleine(re) aanpassingen door te voeren, zolang dit niet op formuleniveau hoeft te gebeuren.

Of een ‘hybride’ oplossing?
Inmiddels zijn er ook aanbieders op de markt die zich concentreren op het vormen van een stabiele schakel tussen het primaire systeem enerzijds, en gestandaardiseerde Excel modellen anderzijds. De kracht ligt hier in de standaardisatie van de vertaalslag van ‘data’ naar ‘informatie’. In Excel kan een model worden gemaakt (of een bestaand model worden aangepast) wat op maat passend is voor de specifieke corporatie. Door echter met een standaard ‘vertaaltabel’ van primair systeem naar Excel model te werken, wordt voorkomen dat bij het maken van een model of bij aanpassingen in het primaire systeem bepaalde data ‘vergeten’ wordt bij het vullen van het model. Door middel van ingebouwde controles in deze systemen, krijgt de gebruiker automatisch een signaal wanneer bepaalde data nog geen plaats in het model toegewezen heeft gekregen. Daarnaast maakt een dergelijk systeem vergelijkingen op basis van elke gewenste periode mogelijk door het inlezen en vasthouden van data uit eerdere rapportages.

Momenteel zijn wij met een leverancier van een dergelijke oplossing gezamenlijk bezig om te komen tot een standaardmodel voor de corporatiesector. Natuurlijk nemen wij hier ook actuele ontwikkelingen als het ReferentieGrootboekSchema (RGS) en SBR in mee. Wilt u hier meer van weten, of wilt u vanuit uw praktijkervaring meepraten over deze ontwikkelingen, dan gaan wij hier graag met u over in gesprek.

Meer inspiratie?
Als Hofmeier delen we graag relevante kennis. Geïnspireerd blijven en altijd op de hoogte van alles wat hoog op de corporatie-agenda staat? Meld u aan voor de inspiratiemail of deel deze inspiratiemail met iemand die ook wat inspiratie kan gebruiken!Ook interessant

Hofmeier en SpeedBooks - DE oplossing voor uw rapportage

Hofmeier biedt u, samen met SpeedBooks, DE oplossing voor het standaardiseren van uw rapportages. SpeedBooks is een rapportge...

Lees verder

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Beleidswaarde beperkt investeringsruimte

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren verschillende waarderingssystematieken en -begrippen te verwerken gehad. Die vera...

Lees verder

Vitale en duurzaam inzetbare medewerkers?

Voor veel werkgevers is het een actueel vraagstuk: hoe zorg ik dat ik mijn medewerkers duurzaam inzetbaar houdt? In de CAO Wo...

Lees verder

Rapportagetool: DE oplossing voor corporaties

We hebben er eerder aandacht aan besteed in onze nieuwsbrieven: het nut van het gebruik van rapportagetools. In onze eerdere ...

Lees verder

Pre-visitatie

Dé visitatie. Elke woningcorporatie moet er één keer in de vier jaar aan geloven. Daarbij wordt aan de hand van beschikbar...

Lees verder

Assetmanagement en de rol van de controller

Een gemiddeld label B in 2021 en CO2 neutraal in 2050. Dat is de duurzaamheiddoelstelling van de overheid zoals we allen wete...

Lees verder

Mandana Akbari versterkt Hofmeier sector Woningcorporaties

Mandana Akbari versterkt per 1 maart 2019 het corporatieteam van Hofmeier als manager en consultant Wonen. Hofmeier slaat hie...

Lees verder

In 13 stappen AVG proof

Velen van u zullen vorig jaar ‘het project AVG' op de agenda hebben gehad en in zekere mate hebben doorgevoerd. Maar staan ...

Lees verder

Controllersdag 2019: In control!

‘In control’ zijn! Het thema van de 29e editie van de cm: Nationale Controllersdag op 20 juni in Spant! Bussum. ...

Lees verder

De woningnood in Nederland is terug! (lange versie)

(Een verslag van het seminar ‘de Woningnood in Nederland’ van Hofmeier, Risk Values en Scope & Skills / 14-02-2019). ...

Lees verder

De woningnood is weer terug in Nederland!

Bevlogen sprekers, enthousiaste deelnemers en presentaties die uitnodigden tot discussies op 14 februari bij het seminar ‘D...

Lees verder

(Assistent) Controller Woningcorporaties

Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en bent klaar voor het echte werk! En nu starten! De situatie op de Ne...

Lees verder

Rendabel verduurzamen: eerst doorrekenen, dan doen

Rendabel verduurzamen I Column CM I Rens Linssen De druk vanuit de politiek op woningcorporaties om fors in te zetten op ver...

Lees verder

Hofmeier Connect Meeting: FOCUS AAN/UIT!

Wat hebben brein expert Mark Tigchelaar en topschaatser Mark Tuitert met elkaar gemeen? FOCUS! ...

Lees verder

Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

Lees verder

In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

Lees verder

Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

Lees verder

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

Lees verder

De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

Lees verder

Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

Lees verder

De zomer is nu toch echt voorbij!

Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

Lees verder

De Lean corporatie in 5 stappen

De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

Lees verder

Financiële marktwaardering: een hele klus

Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Controller en accountant: samen sterk

Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

Lees verder

Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

Lees verder

Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

Lees verder

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie?

Succesvolle strategie implementatie I Artikel in Executive Finance I Max de Klerk Wat bepaalt het succes van een succesvolle...

Lees verder

De controller en de accountant: samen sterk

Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

Lees verder

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

Lees verder

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

Lees verder

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

Lees verder

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

Lees verder