Wat is de beste rapportageoplossing?

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen te stellen. Van expertsysteem tot Excelmodel en diverse hybride oplossingen hier tussenin, er zijn vele verschillende modellen beschikbaar. Wat zijn de aandachtspunten voor de keuze voor een rapportageoplossing? Welke voor- en nadelen zijn er?

Financiële rapportages
Zoals elk bedrijf en elke organisatie heeft een woningcorporatie behoefte aan inzicht in de financiële prestaties die zij in de afgelopen periode heeft geleverd. Traditioneel hebben corporaties zich veelal geconcentreerd op de jaarrapportages en periodieke (kwartaal- of tertiaal-)rapportages. De laatste tijd zien wij echter een duidelijke trend ontstaan naar een situatie waarbij bestuurders en toezichthouders liefst op elk moment, maar minstens maandelijks, financieel de thermometer in de organisatie kunnen steken. Deze wens wordt met mede gevoed door de groeiende nadruk die wordt gelegd op de bedrijfslasten van woningcorporaties en het ‘in control’ zijn van de financiële positie van de organisatie.

Betrouwbaarheid van de informatie
Bij het bepalen van de informatiebehoefte van de organisatie en de (interne) toezichthouders, is het van belang dat de aangeleverde informatie ook betrouwbaar is. In traditionele termen houdt dit in dat deze informatie ‘volledig, juist en tijdig’ dient te zijn. Voor veel woningcorporaties blijkt dit echter nog een grote opgave, niet in de laatste plaats omdat standaardmodellen vaak ontbreken of medewerkers onvoldoende kennis van de modellen en gehanteerde programmatuur bezitten om wijzigingen in deze modellen op een gestructureerde wijze door te voeren.

Gestandaardiseerde modellen
Gelukkig zijn er verschillende aanbieders op de markt die gestandaardiseerde modellen leveren voor de rapportage van de financiële gegevens vanuit het primaire systeem (leveranciers van rapport generators). Ook hier is echter een grote diversiteit merkbaar in de mate waarin voor het gebruik van een dergelijk systeem specifieke kennis noodzakelijk is. Er zijn verschillende expertsystemen in de markt waarvoor een behoorlijk hoog niveau van kennis van het specifieke systeem noodzakelijk is om modelaanpassingen op een gestructureerde wijze door te voeren. Daarnaast blijven deze expertsystemen afhankelijk van de wijze waarop gegevens in het bronsysteem worden vastgelegd en de wijze waarop deze vervolgens vanuit het bronsysteem beschikbaar kunnen worden gesteld aan het expertsysteem.

Dan maar Excel…?
Vanwege het hiervoor genoemde benodigde kennisniveau voor gebruik van de expertsystemen, maar ook vanwege het kostenniveau dat een dergelijk systeem met zich meebrengt, maken nog veel corporaties de keuze vooralsnog hun rapportages maar in Excel te blijven maken. De nadelen hiervan blijven echter de synchronisatie van de gegevens met het primaire systeem en het feit dat de kennis van de gebruikte Excel modellen vaak bij één medewerker ligt. Daar staat tegenover dat de meeste medewerkers van de financiële afdeling voldoende kennis van Excel bezitten om kleine(re) aanpassingen door te voeren, zolang dit niet op formuleniveau hoeft te gebeuren.

Of een ‘hybride’ oplossing?
Inmiddels zijn er ook aanbieders op de markt die zich concentreren op het vormen van een stabiele schakel tussen het primaire systeem enerzijds, en gestandaardiseerde Excel modellen anderzijds. De kracht ligt hier in de standaardisatie van de vertaalslag van ‘data’ naar ‘informatie’. In Excel kan een model worden gemaakt (of een bestaand model worden aangepast) wat op maat passend is voor de specifieke corporatie. Door echter met een standaard ‘vertaaltabel’ van primair systeem naar Excel model te werken, wordt voorkomen dat bij het maken van een model of bij aanpassingen in het primaire systeem bepaalde data ‘vergeten’ wordt bij het vullen van het model. Door middel van ingebouwde controles in deze systemen, krijgt de gebruiker automatisch een signaal wanneer bepaalde data nog geen plaats in het model toegewezen heeft gekregen. Daarnaast maakt een dergelijk systeem vergelijkingen op basis van elke gewenste periode mogelijk door het inlezen en vasthouden van data uit eerdere rapportages.

Momenteel zijn wij met een leverancier van een dergelijke oplossing gezamenlijk bezig om te komen tot een standaardmodel voor de corporatiesector. Natuurlijk nemen wij hier ook actuele ontwikkelingen als het ReferentieGrootboekSchema (RGS) en SBR in mee. Wilt u hier meer van weten, of wilt u vanuit uw praktijkervaring meepraten over deze ontwikkelingen, dan gaan wij hier graag met u over in gesprek.

Meer inspiratie?
Als Hofmeier delen we graag relevante kennis. Geïnspireerd blijven en altijd op de hoogte van alles wat hoog op de corporatie-agenda staat? Meld u aan voor de inspiratiemail of deel deze inspiratiemail met iemand die ook wat inspiratie kan gebruiken!Ook interessant

Hofmeier Connect Meeting: Focus!

Ons jaarlijkse Connect Meeting is op donderdag 11 april 2019. Dit jaar is het thema “Focus”! ...

Lees verder

Seminar I De Woningnood in Nederland

Op donderdag 14 februari 2019 organiseert Hofmeier het seminar ‘De Woningnood in Nederland’, waarbij de sprekers ...

Lees verder

Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

Lees verder

In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

Lees verder

Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

Lees verder

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

Lees verder

De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

Lees verder

Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

Lees verder

De zomer is nu toch echt voorbij!

Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

Lees verder

De Lean corporatie in 5 stappen

De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

Lees verder

Financiële marktwaardering: een hele klus

Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

Lees verder

Fiscalist Woningcorporaties

Wil je je verdiepen in fiscale dossiers van de woningcorporaties? Kom bij Hofmeier!Heb je ervaring met de vennootschapsbelast...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Controller en accountant: samen sterk

Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

Lees verder

Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

Lees verder

Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

Lees verder

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

De controller en de accountant: samen sterk

Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

Lees verder

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

Lees verder

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

Lees verder

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

Lees verder

AVG en Privacy; aan de slag!

Het jaar 2018 staat voor veel organisaties in het teken van de implementatie van de privacywetgeving Algemene Verordening Geg...

Lees verder

(Assistent) Controller

Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en klaar voor het echte werk!  Wij zoeken!Wij zijn op zoek ...

Lees verder

De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worden de ...

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

Lees verder

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

Lees verder

Scan Cultuur, houding & gedrag

Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht met on...

Lees verder

Previsitatie

Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte v...

Lees verder

Flexibele schil

Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten...

Lees verder

Risicomanagement

Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Wel...

Lees verder

Fiscaal in control

Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor ...

Lees verder

Kostenbeheersing en optimalisatie

De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je werk omg...

Lees verder

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvou...

Lees verder

Geslaagd Seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing’

Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturi...

Lees verder

Datalekken: ligt u er wakker van?

Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

Lees verder

Beste Finance Team of the Year

Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

Lees verder

Scheidsrechter of teamspeler?

De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

Lees verder

Financial Controller

Woningwet 2015, dPi, dVi, DAEB/niet DAEB...De Wet- en Regelgeving binnen de sector heeft geen geheimen meer voor jou? Op zo...

Lees verder