Vertrouwen in gemeentelijke samenwerking

Vertrouwen in gemeentelijke samenwerking door Rob Kenens, finance manager

ARTIKEL | Binnenlands Bestuur

Voor een geslaagd gemeentelijk samenwerkingsverband is het belangrijk om aan de voorkant duidelijke afspraken te maken. Maar daarmee ben je er nog niet stelt interim finance manager Rob Kenens. ‘Je loopt in de uitvoering altijd tegen problemen aan en dan is vertrouwen cruciaal.’

‘Natuurlijk moet je aan de voorkant duidelijk afspraken maken over doelstellingen en de rolverdelingen in een samenwerkingsverband’, begint Kenens. ‘Over rollen en verantwoordelijkheden mogen geen misverstanden bestaan. Al die afspraken moet je goed monitoren met een governancestructuur. Dat betekent ook dat je moet investeren in goed gekwalificeerd personeel. Soms zijn dat mensen van buiten. Zij zijn vaak beter in staat om boven de materie te hangen en zitten minder vast aan gevestigde belangen. Als cultuurverandering nodig is, kunnen externe krachten die bovendien makkelijker in gang zetten.’

Vertrouwen
Met goede randvoorwaarden alleen heb je nog geen geslaagd samenwerkingsverband. ‘Je kunt niet alles aan de voorkant dichttimmeren’, beaamt Kenens. ‘Gaandeweg kom je altijd (onverwachte) problemen tegen. En het blijft mensenwerk. Daarom is vertrouwen zo belangrijk. Je moet elkaar vertrouwen vanaf het begin en laten blijken dat je samenwerking echt ziet zitten, zowel ambtelijk als bestuurlijk.’ Gezamenlijk sta je voor het bereiken van hetzelfde maatschappelijk effect.

Transparantie
Maar, zoals het spreekwoord luidt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat betekent blijven investeren in dit vertrouwen. ‘Blijf elkaar opzoeken, en blijf informatie en kennis delen. Dat vereist bijvoorbeeld een goed ingerichte planning & control-cyclus, waarvoor je accurate gegevens moet kunnen produceren.’ Een andere succesvoorwaarde is transparantie over belangen. Zeker bij conflicterende belangen. ‘Je moet voorkomen dat je elkaar voor verrassingen stelt. Dat is funest voor het vertrouwen. Dat geldt binnen het samenwerkingsverband, maar ook naar het management, bestuur en de politiek. Die moet je blijven meenemen in het gesprek en daarin de belangen met elkaar bespreken. Bij het sturen en verantwoorden over de samenwerking is het beter je te baseren op de situatie zoals die feitelijk is en niet op gissingen en aannames.’

Geduld en ruimte
Kenens geeft ook nog een winstwaarschuwing af. ‘Geen enkele samenwerking verloopt vanaf het begin vlekkeloos. Vaak is 3 tot 5 jaar nodig om het soepel te laten verlopen. Geef de samenwerking die tijd’, betoogt Kenens. ‘En begroot niet te krap, maar calculeer iets ruimer om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. Er gebeurt altijd iets wat je niet van te voren weet. En vaak kost dat inderdaad extra tijd en geld. In plaats van te discussiëren over de extra kosten en wie ervoor moet opdraaien, is het beter om aan de voorkant alvast financiële ruimte in te bouwen.’

Doelstellingen
De politiek is helaas niet altijd geduldig. Hoe reageer je als de politieke wens ontstaat om met samenwerking te stoppen? ‘Samenwerking is een middel om een maatschappelijk effect te bereiken en mocht dat middel niet werken dan moet je (gezamenlijk) tot een andere oplossing komen. Maar als je als gemeente overweegt om samenwerking stop te zetten, moet je wel beseffen dat daar ook exit-kosten aan vast zitten. Het samenwerkingsverband is meestal opgericht om wettelijke taken uit te voeren, die moet je nog steeds uitvoeren. Als je daarvoor een nieuwe interne organisatie moet optuigen, kost dat vaak nog veel meer.’

Meer weten?
Hofmeier is business partner voor uw financiële en organisatievraagstukken die gericht zijn op continuïteit, kwaliteit, transitie en capaciteit. We hebben ruime ervaring in het ontzorgen van bestuurders, CFO’s, management en (business) controllers bij complexe bedrijfsprocessen. Wilt u weten hoe u grip krijgt op gemeentelijke samenwerking en hoe wij daarbij kunnen helpen? Diverse adviseurs uit de gemeentepraktijk staan voor u klaar. Zij spreken dezelfde taal, zijn in staat snel te doorgronden wat er bij u leeft en hoe we dat samen met succes kunnen aanpakken. 

Wilt u meer weten over waarderend onderzoeken en hoe wij daarbij kunnen helpen?
Neem dan contact op met drs. Eric Roels via e.roels@hofmeier.nl of 088 572 75 55 


Eric RoelsSectormanager en adviseur OverhedenOok interessant

Grip op subsidies!

De subsidie voor de aanleg van het “Groene Schoolplein” moet per direct verantwoord worden. Bovendien moet een onafhankel...

Lees verder

Hofmeier Connect Meeting: Focus!

Ons jaarlijkse Connect Meeting is op donderdag 11 april 2019. Dit jaar is het thema “Focus”! ...

Lees verder

Van onzekerheid naar vertrouwen

Omgaan met dynamische veranderingen binnen gemeenten Van verticaal naar horizontaal, van centraal naar decentraal en van ove...

Lees verder

Succesvol e-factureren: de controller als verbinder

E-facturering | Column CM | Ingrid Pappot Stapels papieren facturen, contacten met leveranciers voor een toelichting, te lat...

Lees verder

Mensgericht én resultaatgericht. Het kan!

Onderwijs | Actueel “Wat houdt een meer resultaatgerichte bedrijfsvoering dan in? Wat voor consequenties heeft dat voor mi...

Lees verder

Business Controller / Strategisch Adviseur

Vind je het belangrijk om in een dynamische omgeving te werken bij verschillende opdrachtgevers in de Publieke sector? Wil je...

Lees verder

Vertrouwen in gemeentelijke samenwerking

ARTIKEL | Binnenlands Bestuur Voor een geslaagd gemeentelijk samenwerkingsverband is het belangrijk om aan de voorkant duide...

Lees verder

Senior Financieel Adviseur

Is het tijd om meer verantwoordelijkheden te dragen en jouw kennis te delen met startende collega’s?Kom bij Hofmeier! ...

Lees verder

Junior Financieel Adviseur

Je hebt je financiële opleiding afgerond en kan niet wachten om te starten met werken binnen jouw vakgebied! Wij zoeken...

Lees verder

Vertrouw (op) elkaar

Samenwerken | Column CM | Rob Kenens De basis voor een goede samenwerking tussen meerdere partijen is vertrouwen. Vertrouwen...

Lees verder

Werken vanuit talent en bezieling

ARTIKEL | Eric Roels | Binnenlands Bestuur Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen niet iedere dag hun talenten inz...

Lees verder

Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie?

Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie? Welke relatie hebben proces, inhoud en context hierbij? M...

Lees verder

Binnenlands Bestuur - Grip op gemeentelijke samenwerking

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn er om de efficiency te vergroten en een betere dienstverlening aan de inwoners te b...

Lees verder

Grip op gemeentelijke samenwerking

Raadsleden worstelen met de problematiek van samenwerking omdat die wordt gezien als een bedreiging voor de lokale democratie...

Lees verder

Verdieping - Grip op gemeentelijke samenwerking

1. De centrale vraagstelling Centraal staat de vraag: Hoe zorgen we bij het aangaan en/of het continueren van gemeentelijk...

Lees verder

Gemeenteraadscoalities: van plan naar financieel onder controle

De column van Eric in CM De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De politieke partijen die de komende vier jaar met...

Lees verder

De maartcirculaire 2018

De maartcirculaire 2018 is dinsdag jl. beschikbaar gesteld. Deze additieve circulaire staat geheel in het teken van de financ...

Lees verder

Eric Roels versterkt sector Public

Nieuwe Hofmeier Sinds januari 2018 is Eric Roels bij in dienst bij Hofmeier. Eric heeft jarenlange ervaring binnen de gemeen...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

E-facturatie: bent u op tijd gereed?

De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Vanaf 18 april 2019 zijn alle (semi) overheidsorganisaties ...

Lees verder

Verdieping - E-facturatie: bent u op tijd gereed?

De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Zo zijn alle (semi-) overheidsorganisaties vanaf 18 april 2...

Lees verder

Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle

2018 belooft een vernieuwend jaar te worden voor uw gemeente met de daarbij behorende uitdagingen. Aan de vooravond van de ve...

Lees verder

Verdieping - Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle!

Aan de vooravond van de verkiezingen weet u dat de ambities van de nieuwe coalitie van invloed zijn op uw programmaplan en -...

Lees verder

Young Professionals en de lokale overheid: boeien en binden

Naar verwachting zullen dit jaar ruim één op de zes gemeenteambtenaren met pensioen gaan. De uitstroom van ambtenaren zal d...

Lees verder

Best finance team; controllers en technologie

Coen in CM over 'Best Finance Team' Hoe ziet een best finance team eruit? Welke vaardigheden en competenties zijn ervoor...

Lees verder

Datalekken: ligt u er wakker van?

Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

Lees verder

Beste Finance Team of the Year

Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

Lees verder

Scheidsrechter of teamspeler?

De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

Lees verder

De omslag van financiële naar business controller

De context Wil je als financieel professional en controller kunnen overleven dan is het kennen en begrijpen van de context ...

Lees verder

Grip op het sociale domein

De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten De beweging Het gaat ...

Lees verder

Ontwikkeling financiële functie 3/3

Financial & business controller van de toekomst: Sociale alleskunners? Wil je als finance professional en controller kun...

Lees verder

Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

Durf, competenties en communicatie Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proact...

Lees verder

Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 1/3

De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein De maatschappij is volop in beweging. Daarentegen ...

Lees verder

Controller Onderwijs

Binnen de sector onderwijs ben je verantwoordelijk voor het wel en wee van de financiën bij primaire en voortgezet onder...

Lees verder