Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Scenarioplanning

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zouden mogen aftrekken of dat ze überhaupt Vennootschapsbelasting zouden moeten betalen, die:

– had daar bij het maken van strategische keuzes en het inrichten van bedrijfsprocessen rekening mee gehouden
– was een strakke fiscale planning gaan gebruiken en had de treasury volstrekt anders ingericht.

En wie had voorzien dat maatschappelijke en commerciële activiteiten gescheiden zouden moeten worden die had daar met het inrichten van de organisatiestructuur tijdig rekening mee gehouden. Maar dat is nu allemaal achteraf…. Met scenarioplanning leert u om (beter) rekening te houden met onzekere toekomstige ontwikkelingen. Hoog tijd om meer gebruik te maken van dat instrument.  

Wat is het?
Scenarioplanning is een manier om met externe onzekerheid om te gaan door op een gestructureerde manier naar de toekomst te kijken. Door verschillende scenario’s te ontwikkelen kan beter worden geanticipeerd op een veranderende omgeving. Daarbij worden ook op voorhand onrealistisch lijkende scenario’s meegenomen. Met het maken van deze scenario’s komen onverwachte (mogelijke) kansen en risico’s naar voren.

 • Het gaat nadrukkelijk niet om het doen van voorspellingen, maar met name om het in kaart brengen van onzekerheden.
 • Het geeft inzicht in grilligheden en onverwachte ontwikkelingen.
 • Het is geen trucje en ook niet zomaar het doortrekken van trends naar de toekomst.
 • Scenarioplanning gaat nadrukkelijk niet over de zekerheden, maar juist over de onzekerheden.
 • Het is ook niet alleen het rekenen met een paar financiële parameters, maar juist ook kijken naar bredere verbanden en brede maatschappelijke ontwikkelingen.

Klaar voor de toekomst, voorbeelden uit de praktijk
Scenarioplanning inzetten betekent niet dat u de toekomst helemaal in kaart heeft gebracht, maar vooral dat u snel kunt schakelen als ‘onverwachte’ omstandigheden zich voordoen. Wat kan dat in de praktijk betekenen?

Een aantal kleinere woningcorporaties was al een tijd met elkaar in gesprek over het op termijn meer gaan samenwerken. Gezamenlijk hebben ze de ontwikkelingen in de omgeving verkend en individueel hebben ze bepaald waar ze naar toe willen op termijn. In een aantal sessies zijn die aparte ontwikkellijnen bij elkaar gebracht. Toen de Woningwet 2015 kwam en ten aanzien van implementatie en structurele uitvoering duidelijk werd dat de administratieve lasten een aanmerkelijke verzwaring van de administratieve lasten zou meebrengen waren de organisaties klaar voor ‘een volgende stap’. Inmiddels is er een stevig samenwerkingsverband ontstaan en is duidelijk geworden dat een fusie tussen twee van de partijen op korte termijn niet uitgesloten is. De ontwikkelingen van de organisaties sloot naadloos aan op de ontwikkelingen bij de stakeholders in de omgeving. Denk daarbij aan pensionering van medewerkers, schaalvergroting, hogere eisen van klanten, stakeholders en toezichthouders.   

In de ‘pressurecooker’
Bij een andere corporatie was het na een reorganisatie nodig om de bestaande strategie en het bestaande ondernemingsplan te herijken. Door in een ‘pressurecooker’ het scenarioplanningstraject een goede omgevingsschets te maken en goed met elkaar te bepalen voor welke doelstelling de organisatie gaat werd het mogelijk een heldere strategie en ‘SMART’e KPI’s te ontwikkelen. Door de in het scenarioplanningstraject verkregen kennis en inzichten bleek het ook mogelijk om snel te schakelen toen door externe omstandigheden een van door de organisatie vastgestelde doelen niet (meer) haalbaar bleek.

Voordelen van scenarioplanning
Scenarioplanning beschrijft een mogelijke toekomst. Scenario’s bevatten ingrijpende en opmerkelijke gebeurtenissen, de sleutelspelers en hun drijfveren en beschrijft de dynamiek in de wereld om ons heen. Het maken en gebruiken van scenario’s maakt visualisatie van de toekomst en mogelijke uitdagingen mogelijk.

Een aantal voordelen op een rij:

 • U verkrijgt inzichten op basis van (zeer) verschillende toekomstbeelden;
 • Het geeft een aanzet tot het benutten van creativiteit;
 • Ontwikkelingen overvallen u minder snel als ze zich voordoen
  (u hebt er immers al over nagedacht);
 • U kunt sneller schakelen;
 • U komt sneller en gemakkelijker op (alternatieve) oplossingen;
 • U kunt strategische opties beter afwegen en beoordelen (impact inschatten).

Kortom, door scenarioplanning in te zetten ben je beter voorbereid op de toekomst!

Meer inspiratie?
Als Hofmeier delen we graag relevante kennis. Geïnspireerd blijven en altijd op de hoogte van alles wat hoog op de corporatie-agenda staat? Meld u aan voor de inspiratiemail of deel deze inspiratiemail met iemand die ook wat inspiratie kan gebruiken!Ook interessant

Hofmeier Connect Meeting: Focus!

Ons jaarlijkse Connect Meeting is op donderdag 11 april 2019. Dit jaar is het thema “Focus”! ...

Lees verder

Seminar I De Woningnood in Nederland

Op donderdag 14 februari 2019 organiseert Hofmeier het seminar ‘De Woningnood in Nederland’, waarbij de sprekers ...

Lees verder

Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

Lees verder

In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

Lees verder

Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

Lees verder

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

Lees verder

De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

Lees verder

Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

Lees verder

De zomer is nu toch echt voorbij!

Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

Lees verder

De Lean corporatie in 5 stappen

De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

Lees verder

Financiële marktwaardering: een hele klus

Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

Lees verder

Fiscalist Woningcorporaties

Wil je je verdiepen in fiscale dossiers van de woningcorporaties? Kom bij Hofmeier!Heb je ervaring met de vennootschapsbelast...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Controller en accountant: samen sterk

Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

Lees verder

Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

Lees verder

Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

Lees verder

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

De controller en de accountant: samen sterk

Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

Lees verder

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

Lees verder

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

Lees verder

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

Lees verder

AVG en Privacy; aan de slag!

Het jaar 2018 staat voor veel organisaties in het teken van de implementatie van de privacywetgeving Algemene Verordening Geg...

Lees verder

(Assistent) Controller

Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en klaar voor het echte werk!  Wij zoeken!Wij zijn op zoek ...

Lees verder

De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worden de ...

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

Lees verder

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

Lees verder

Scan Cultuur, houding & gedrag

Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht met on...

Lees verder

Previsitatie

Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte v...

Lees verder

Flexibele schil

Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten...

Lees verder

Risicomanagement

Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Wel...

Lees verder

Fiscaal in control

Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor ...

Lees verder

Kostenbeheersing en optimalisatie

De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je werk omg...

Lees verder

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvou...

Lees verder

Geslaagd Seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing’

Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturi...

Lees verder

Datalekken: ligt u er wakker van?

Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

Lees verder

Beste Finance Team of the Year

Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

Lees verder

Scheidsrechter of teamspeler?

De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

Lees verder

Financial Controller

Woningwet 2015, dPi, dVi, DAEB/niet DAEB...De Wet- en Regelgeving binnen de sector heeft geen geheimen meer voor jou? Op zo...

Lees verder