Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Scenarioplanning

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zouden mogen aftrekken of dat ze überhaupt Vennootschapsbelasting zouden moeten betalen, die:

– had daar bij het maken van strategische keuzes en het inrichten van bedrijfsprocessen rekening mee gehouden
– was een strakke fiscale planning gaan gebruiken en had de treasury volstrekt anders ingericht.

En wie had voorzien dat maatschappelijke en commerciële activiteiten gescheiden zouden moeten worden die had daar met het inrichten van de organisatiestructuur tijdig rekening mee gehouden. Maar dat is nu allemaal achteraf…. Met scenarioplanning leert u om (beter) rekening te houden met onzekere toekomstige ontwikkelingen. Hoog tijd om meer gebruik te maken van dat instrument.  

Wat is het?
Scenarioplanning is een manier om met externe onzekerheid om te gaan door op een gestructureerde manier naar de toekomst te kijken. Door verschillende scenario’s te ontwikkelen kan beter worden geanticipeerd op een veranderende omgeving. Daarbij worden ook op voorhand onrealistisch lijkende scenario’s meegenomen. Met het maken van deze scenario’s komen onverwachte (mogelijke) kansen en risico’s naar voren.

 • Het gaat nadrukkelijk niet om het doen van voorspellingen, maar met name om het in kaart brengen van onzekerheden.
 • Het geeft inzicht in grilligheden en onverwachte ontwikkelingen.
 • Het is geen trucje en ook niet zomaar het doortrekken van trends naar de toekomst.
 • Scenarioplanning gaat nadrukkelijk niet over de zekerheden, maar juist over de onzekerheden.
 • Het is ook niet alleen het rekenen met een paar financiële parameters, maar juist ook kijken naar bredere verbanden en brede maatschappelijke ontwikkelingen.

Klaar voor de toekomst, voorbeelden uit de praktijk
Scenarioplanning inzetten betekent niet dat u de toekomst helemaal in kaart heeft gebracht, maar vooral dat u snel kunt schakelen als ‘onverwachte’ omstandigheden zich voordoen. Wat kan dat in de praktijk betekenen?

Een aantal kleinere woningcorporaties was al een tijd met elkaar in gesprek over het op termijn meer gaan samenwerken. Gezamenlijk hebben ze de ontwikkelingen in de omgeving verkend en individueel hebben ze bepaald waar ze naar toe willen op termijn. In een aantal sessies zijn die aparte ontwikkellijnen bij elkaar gebracht. Toen de Woningwet 2015 kwam en ten aanzien van implementatie en structurele uitvoering duidelijk werd dat de administratieve lasten een aanmerkelijke verzwaring van de administratieve lasten zou meebrengen waren de organisaties klaar voor ‘een volgende stap’. Inmiddels is er een stevig samenwerkingsverband ontstaan en is duidelijk geworden dat een fusie tussen twee van de partijen op korte termijn niet uitgesloten is. De ontwikkelingen van de organisaties sloot naadloos aan op de ontwikkelingen bij de stakeholders in de omgeving. Denk daarbij aan pensionering van medewerkers, schaalvergroting, hogere eisen van klanten, stakeholders en toezichthouders.   

In de ‘pressurecooker’
Bij een andere corporatie was het na een reorganisatie nodig om de bestaande strategie en het bestaande ondernemingsplan te herijken. Door in een ‘pressurecooker’ het scenarioplanningstraject een goede omgevingsschets te maken en goed met elkaar te bepalen voor welke doelstelling de organisatie gaat werd het mogelijk een heldere strategie en ‘SMART’e KPI’s te ontwikkelen. Door de in het scenarioplanningstraject verkregen kennis en inzichten bleek het ook mogelijk om snel te schakelen toen door externe omstandigheden een van door de organisatie vastgestelde doelen niet (meer) haalbaar bleek.

Voordelen van scenarioplanning
Scenarioplanning beschrijft een mogelijke toekomst. Scenario’s bevatten ingrijpende en opmerkelijke gebeurtenissen, de sleutelspelers en hun drijfveren en beschrijft de dynamiek in de wereld om ons heen. Het maken en gebruiken van scenario’s maakt visualisatie van de toekomst en mogelijke uitdagingen mogelijk.

Een aantal voordelen op een rij:

 • U verkrijgt inzichten op basis van (zeer) verschillende toekomstbeelden;
 • Het geeft een aanzet tot het benutten van creativiteit;
 • Ontwikkelingen overvallen u minder snel als ze zich voordoen
  (u hebt er immers al over nagedacht);
 • U kunt sneller schakelen;
 • U komt sneller en gemakkelijker op (alternatieve) oplossingen;
 • U kunt strategische opties beter afwegen en beoordelen (impact inschatten).

Kortom, door scenarioplanning in te zetten ben je beter voorbereid op de toekomst!

Meer inspiratie?
Als Hofmeier delen we graag relevante kennis. Geïnspireerd blijven en altijd op de hoogte van alles wat hoog op de corporatie-agenda staat? Meld u aan voor de inspiratiemail of deel deze inspiratiemail met iemand die ook wat inspiratie kan gebruiken!Ook interessant

Hofmeier en SpeedBooks - DE oplossing voor uw rapportage

Hofmeier biedt u, samen met SpeedBooks, DE oplossing voor het standaardiseren van uw rapportages. SpeedBooks is een rapportge...

Lees verder

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Beleidswaarde beperkt investeringsruimte

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren verschillende waarderingssystematieken en -begrippen te verwerken gehad. Die vera...

Lees verder

Vitale en duurzaam inzetbare medewerkers?

Voor veel werkgevers is het een actueel vraagstuk: hoe zorg ik dat ik mijn medewerkers duurzaam inzetbaar houdt? In de CAO Wo...

Lees verder

Rapportagetool: DE oplossing voor corporaties

We hebben er eerder aandacht aan besteed in onze nieuwsbrieven: het nut van het gebruik van rapportagetools. In onze eerdere ...

Lees verder

Pre-visitatie

Dé visitatie. Elke woningcorporatie moet er één keer in de vier jaar aan geloven. Daarbij wordt aan de hand van beschikbar...

Lees verder

Assetmanagement en de rol van de controller

Een gemiddeld label B in 2021 en CO2 neutraal in 2050. Dat is de duurzaamheiddoelstelling van de overheid zoals we allen wete...

Lees verder

Mandana Akbari versterkt Hofmeier sector Woningcorporaties

Mandana Akbari versterkt per 1 maart 2019 het corporatieteam van Hofmeier als manager en consultant Wonen. Hofmeier slaat hie...

Lees verder

In 13 stappen AVG proof

Velen van u zullen vorig jaar ‘het project AVG' op de agenda hebben gehad en in zekere mate hebben doorgevoerd. Maar staan ...

Lees verder

Controllersdag 2019: In control!

‘In control’ zijn! Het thema van de 29e editie van de cm: Nationale Controllersdag op 20 juni in Spant! Bussum. ...

Lees verder

De woningnood in Nederland is terug! (lange versie)

(Een verslag van het seminar ‘de Woningnood in Nederland’ van Hofmeier, Risk Values en Scope & Skills / 14-02-2019). ...

Lees verder

De woningnood is weer terug in Nederland!

Bevlogen sprekers, enthousiaste deelnemers en presentaties die uitnodigden tot discussies op 14 februari bij het seminar ‘D...

Lees verder

(Assistent) Controller Woningcorporaties

Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en bent klaar voor het echte werk! En nu starten! De situatie op de Ne...

Lees verder

Rendabel verduurzamen: eerst doorrekenen, dan doen

Rendabel verduurzamen I Column CM I Rens Linssen De druk vanuit de politiek op woningcorporaties om fors in te zetten op ver...

Lees verder

Hofmeier Connect Meeting: FOCUS AAN/UIT!

Wat hebben brein expert Mark Tigchelaar en topschaatser Mark Tuitert met elkaar gemeen? FOCUS! ...

Lees verder

Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

Lees verder

In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

Lees verder

Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

Lees verder

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

Lees verder

De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

Lees verder

Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

Lees verder

De zomer is nu toch echt voorbij!

Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

Lees verder

De Lean corporatie in 5 stappen

De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

Lees verder

Financiële marktwaardering: een hele klus

Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Controller en accountant: samen sterk

Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

Lees verder

Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

Lees verder

Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

Lees verder

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie?

Succesvolle strategie implementatie I Artikel in Executive Finance I Max de Klerk Wat bepaalt het succes van een succesvolle...

Lees verder

De controller en de accountant: samen sterk

Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

Lees verder

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

Lees verder

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

Lees verder

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

Lees verder

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

Lees verder