SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleveranciers aan wordt besteed. Maar wat is SBR nu? Wat doet het? Wat kunt u ermee en waarom zou u er iets mee willen?

Verslaglegging Woningcorporaties
De afgelopen twee jaren heeft de verslaglegging bij woningcorporaties met name in het teken gestaan van het doorvoeren van wijzigingen volgend uit de Woningwet 2015. Een belangrijk onderdeel hiervan was de doorvoering van het scheidingsvoorstel in de administratie, en daarmee het verkrijgen van inzicht in de afzonderlijke waarderingen en resultaten van de DAEB en niet-DAEB takken van de organisatie. Daarnaast hebben corporaties de afgelopen jaren gestoeid met de invoering van de Marktwaarde in verhuurde staat als waarderingsgrondslag. Bij deze laatste bleek de basismethodiek van jaar één naar jaar twee ook nog eens een behoorlijke wijziging ondergaan te hebben, en was deze blijkbaar toch niet zo basis als in eerste instantie gepresenteerd…Nu lijkt de volgende vernieuwingsslag op verslagleggingsgebied zich alweer aan te kondigen.

Aankomende wijzigingen
De komende periode zal de verslaglegging van woningcorporaties gekenmerkt worden door, onder andere, technische wijzigingen in de wijze waarop gegevens doorgestuurd moeten worden naar de extern toezichthouders en de wijze waarop de jaarrekening gedeponeerd dient te worden bij de Kamer van Koophandel. Traditioneel kon voor de deponering van de jaarrekening een PDF versie gemaild worden naar de KvK, waarna deze door de KvK zelf verwerkt werd tot vergelijkbare en bruikbare informatie. Voor de aanlevering van informatie aan extern toezichthouders werd in het verleden gebruik gemaakt van de aanlevering via CorpoData, waarbij verantwoording over de afgelopen periode werd ingediend via de dVi en de prognoses voor de komende jaren ingediend werd via de dPi. Deze wijze van aanlevering staat nu echter, deels, op de helling… Zowel de KvK als de extern toezichthouders maken de beweging naar aanlevering middels Standard Business Reporting (SBR). Maar wat houdt dit nu concreet in voor woningcorporaties?

SBR
SBR is een standaard voor digitale gegevensuitwisseling. Middels SBR worden gegevens op een standaard manier vastgelegd in het administratieve systeem en kunnen deze digitaal worden aangeleverd naar belanghebbenden. Er is sprake van system-to-system uitwisseling als deze gegevens na een ‘druk op de knop’ geautomatiseerd kunnen worden uitgewisseld tussen het systeem van de leverancier en dat van de ontvanger van deze data.

Woningcorporaties
Voor woningcorporaties zal van deze system-to-system uitwisseling de komende jaren naar verwachting nog geen sprake zijn. Voor zowel de aanlevering naar wat nu nog CorpoData is, als de aanlevering naar de KvK wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van een portal waar de leverancier van de gegevens zijn gegevens handmatig dient in te geven.
Voor de Aw en het WSW als ontvangers van deze data geldt dat zij in de toekomst system-to-system communicatie wel degelijk mogelijk willen maken, maar dit in eerste instantie als mogelijkheid naast de portal willen aanbieden. Daarnaast geldt dat deze mogelijkheid volgens voorzichtige uitspraken van het samenwerkingsverband SBR-wonen nog wel een jaar of vijf op zich zal laten wachten.
Voor de aanlevering naar de KvK geldt momenteel nog meer onduidelijkheid. Woningcorporaties die hun jaarstukken opmaken volgens de modellen voor ‘grote’ ondernemingen, wat gezien de standaard formats die binnen de sector gebruikt worden bijna de hele sector betreft, zullen naar verwachting pas over boekjaar 2019 of 2020 voor het eerst hun jaarstukken middels SBR moeten deponeren. Daarbij geldt dan ook nog dat ook hier waarschijnlijk in eerste instantie voor een portal wordt gekozen, en niet voor system-to-system gegevensuitwisseling.

RGS (Referentie GrootboekSchema)
Parallel met de invoering van SBR loopt het traject van het RGS. Door invoering van dit rekeningschema wordt standaardisatie beoogd om de financiële cijfers op een meer eenduidige manier vast te leggen. Met het streven naar een system-to-system oplossing in de toekomst is ook dit ook een belangrijke ontwikkeling.

Waar kunt u nu mee aan de slag?
De komende tijd zullen de softwareleveranciers hun software steeds meer geschikt gaan maken voor SBR en system-to-system uitwisseling. U heeft, in het minst gunstige geval, nog 2 jaren om hier uw afweging en keuze in te maken. Belangrijk hierin is dus vooral dat u een keuze maakt voor een systeem dat uw wensen en behoeften optimaal ondersteunt, en dat u zich niet laat opjagen door de aandacht die nu in de markt aan SBR wordt besteed. Veelal zijn de huidige oplossingen een combinatie van rapportage- en SBR tool. Baseert u uw keuze vooral op het totale aanbod wat een software-oplossing u biedt, van functionaliteit en gebruiksgemak tot de voor u acceptabele prijsstelling.

Wij volgen de SBR ontwikkelingen op de voet. U ook?

Meer inspiratie?
Als Hofmeier delen we graag relevante kennis. Geïnspireerd blijven en altijd op de hoogte van alles wat hoog op de corporatie-agenda staat? Meld u aan voor de inspiratiemail of deel deze inspiratiemail met iemand die ook wat inspiratie kan gebruiken!Ook interessant

Hofmeier Connect Meeting: Focus!

Ons jaarlijkse Connect Meeting is op donderdag 11 april 2019. Dit jaar is het thema “Focus”! ...

Lees verder

Seminar I De Woningnood in Nederland

Op donderdag 14 februari 2019 organiseert Hofmeier het seminar ‘De Woningnood in Nederland’, waarbij de sprekers ...

Lees verder

Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

Lees verder

In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

Lees verder

Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

Lees verder

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

Lees verder

De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

Lees verder

Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

Lees verder

De zomer is nu toch echt voorbij!

Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

Lees verder

De Lean corporatie in 5 stappen

De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

Lees verder

Financiële marktwaardering: een hele klus

Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

Lees verder

Fiscalist Woningcorporaties

Wil je je verdiepen in fiscale dossiers van de woningcorporaties? Kom bij Hofmeier!Heb je ervaring met de vennootschapsbelast...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Controller en accountant: samen sterk

Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

Lees verder

Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

Lees verder

Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

Lees verder

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

De controller en de accountant: samen sterk

Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

Lees verder

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

Lees verder

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

Lees verder

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

Lees verder

AVG en Privacy; aan de slag!

Het jaar 2018 staat voor veel organisaties in het teken van de implementatie van de privacywetgeving Algemene Verordening Geg...

Lees verder

(Assistent) Controller

Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en klaar voor het echte werk!  Wij zoeken!Wij zijn op zoek ...

Lees verder

De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worden de ...

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

Lees verder

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

Lees verder

Scan Cultuur, houding & gedrag

Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht met on...

Lees verder

Previsitatie

Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte v...

Lees verder

Flexibele schil

Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten...

Lees verder

Risicomanagement

Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Wel...

Lees verder

Fiscaal in control

Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor ...

Lees verder

Kostenbeheersing en optimalisatie

De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je werk omg...

Lees verder

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvou...

Lees verder

Geslaagd Seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing’

Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturi...

Lees verder

Datalekken: ligt u er wakker van?

Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

Lees verder

Beste Finance Team of the Year

Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

Lees verder

Scheidsrechter of teamspeler?

De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

Lees verder

Financial Controller

Woningwet 2015, dPi, dVi, DAEB/niet DAEB...De Wet- en Regelgeving binnen de sector heeft geen geheimen meer voor jou? Op zo...

Lees verder