SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleveranciers aan wordt besteed. Maar wat is SBR nu? Wat doet het? Wat kunt u ermee en waarom zou u er iets mee willen?

Verslaglegging Woningcorporaties
De afgelopen twee jaren heeft de verslaglegging bij woningcorporaties met name in het teken gestaan van het doorvoeren van wijzigingen volgend uit de Woningwet 2015. Een belangrijk onderdeel hiervan was de doorvoering van het scheidingsvoorstel in de administratie, en daarmee het verkrijgen van inzicht in de afzonderlijke waarderingen en resultaten van de DAEB en niet-DAEB takken van de organisatie. Daarnaast hebben corporaties de afgelopen jaren gestoeid met de invoering van de Marktwaarde in verhuurde staat als waarderingsgrondslag. Bij deze laatste bleek de basismethodiek van jaar één naar jaar twee ook nog eens een behoorlijke wijziging ondergaan te hebben, en was deze blijkbaar toch niet zo basis als in eerste instantie gepresenteerd…Nu lijkt de volgende vernieuwingsslag op verslagleggingsgebied zich alweer aan te kondigen.

Aankomende wijzigingen
De komende periode zal de verslaglegging van woningcorporaties gekenmerkt worden door, onder andere, technische wijzigingen in de wijze waarop gegevens doorgestuurd moeten worden naar de extern toezichthouders en de wijze waarop de jaarrekening gedeponeerd dient te worden bij de Kamer van Koophandel. Traditioneel kon voor de deponering van de jaarrekening een PDF versie gemaild worden naar de KvK, waarna deze door de KvK zelf verwerkt werd tot vergelijkbare en bruikbare informatie. Voor de aanlevering van informatie aan extern toezichthouders werd in het verleden gebruik gemaakt van de aanlevering via CorpoData, waarbij verantwoording over de afgelopen periode werd ingediend via de dVi en de prognoses voor de komende jaren ingediend werd via de dPi. Deze wijze van aanlevering staat nu echter, deels, op de helling… Zowel de KvK als de extern toezichthouders maken de beweging naar aanlevering middels Standard Business Reporting (SBR). Maar wat houdt dit nu concreet in voor woningcorporaties?

SBR
SBR is een standaard voor digitale gegevensuitwisseling. Middels SBR worden gegevens op een standaard manier vastgelegd in het administratieve systeem en kunnen deze digitaal worden aangeleverd naar belanghebbenden. Er is sprake van system-to-system uitwisseling als deze gegevens na een ‘druk op de knop’ geautomatiseerd kunnen worden uitgewisseld tussen het systeem van de leverancier en dat van de ontvanger van deze data.

Woningcorporaties
Voor woningcorporaties zal van deze system-to-system uitwisseling de komende jaren naar verwachting nog geen sprake zijn. Voor zowel de aanlevering naar wat nu nog CorpoData is, als de aanlevering naar de KvK wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van een portal waar de leverancier van de gegevens zijn gegevens handmatig dient in te geven.
Voor de Aw en het WSW als ontvangers van deze data geldt dat zij in de toekomst system-to-system communicatie wel degelijk mogelijk willen maken, maar dit in eerste instantie als mogelijkheid naast de portal willen aanbieden. Daarnaast geldt dat deze mogelijkheid volgens voorzichtige uitspraken van het samenwerkingsverband SBR-wonen nog wel een jaar of vijf op zich zal laten wachten.
Voor de aanlevering naar de KvK geldt momenteel nog meer onduidelijkheid. Woningcorporaties die hun jaarstukken opmaken volgens de modellen voor ‘grote’ ondernemingen, wat gezien de standaard formats die binnen de sector gebruikt worden bijna de hele sector betreft, zullen naar verwachting pas over boekjaar 2019 of 2020 voor het eerst hun jaarstukken middels SBR moeten deponeren. Daarbij geldt dan ook nog dat ook hier waarschijnlijk in eerste instantie voor een portal wordt gekozen, en niet voor system-to-system gegevensuitwisseling.

RGS (Referentie GrootboekSchema)
Parallel met de invoering van SBR loopt het traject van het RGS. Door invoering van dit rekeningschema wordt standaardisatie beoogd om de financiële cijfers op een meer eenduidige manier vast te leggen. Met het streven naar een system-to-system oplossing in de toekomst is ook dit ook een belangrijke ontwikkeling.

Waar kunt u nu mee aan de slag?
De komende tijd zullen de softwareleveranciers hun software steeds meer geschikt gaan maken voor SBR en system-to-system uitwisseling. U heeft, in het minst gunstige geval, nog 2 jaren om hier uw afweging en keuze in te maken. Belangrijk hierin is dus vooral dat u een keuze maakt voor een systeem dat uw wensen en behoeften optimaal ondersteunt, en dat u zich niet laat opjagen door de aandacht die nu in de markt aan SBR wordt besteed. Veelal zijn de huidige oplossingen een combinatie van rapportage- en SBR tool. Baseert u uw keuze vooral op het totale aanbod wat een software-oplossing u biedt, van functionaliteit en gebruiksgemak tot de voor u acceptabele prijsstelling.

Wij volgen de SBR ontwikkelingen op de voet. U ook?

Meer inspiratie?
Als Hofmeier delen we graag relevante kennis. Geïnspireerd blijven en altijd op de hoogte van alles wat hoog op de corporatie-agenda staat? Meld u aan voor de inspiratiemail of deel deze inspiratiemail met iemand die ook wat inspiratie kan gebruiken!Ook interessant

Hofmeier en SpeedBooks - DE oplossing voor uw rapportage

Hofmeier biedt u, samen met SpeedBooks, DE oplossing voor het standaardiseren van uw rapportages. SpeedBooks is een rapportge...

Lees verder

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Frauderisicofactoren voor accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderi...

Lees verder

Beleidswaarde beperkt investeringsruimte

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren verschillende waarderingssystematieken en -begrippen te verwerken gehad. Die vera...

Lees verder

Vitale en duurzaam inzetbare medewerkers?

Voor veel werkgevers is het een actueel vraagstuk: hoe zorg ik dat ik mijn medewerkers duurzaam inzetbaar houdt? In de CAO Wo...

Lees verder

Rapportagetool: DE oplossing voor corporaties

We hebben er eerder aandacht aan besteed in onze nieuwsbrieven: het nut van het gebruik van rapportagetools. In onze eerdere ...

Lees verder

Pre-visitatie

Dé visitatie. Elke woningcorporatie moet er één keer in de vier jaar aan geloven. Daarbij wordt aan de hand van beschikbar...

Lees verder

Assetmanagement en de rol van de controller

Een gemiddeld label B in 2021 en CO2 neutraal in 2050. Dat is de duurzaamheiddoelstelling van de overheid zoals we allen wete...

Lees verder

Mandana Akbari versterkt Hofmeier sector Woningcorporaties

Mandana Akbari versterkt per 1 maart 2019 het corporatieteam van Hofmeier als manager en consultant Wonen. Hofmeier slaat hie...

Lees verder

In 13 stappen AVG proof

Velen van u zullen vorig jaar ‘het project AVG' op de agenda hebben gehad en in zekere mate hebben doorgevoerd. Maar staan ...

Lees verder

Controllersdag 2019: In control!

‘In control’ zijn! Het thema van de 29e editie van de cm: Nationale Controllersdag op 20 juni in Spant! Bussum. ...

Lees verder

De woningnood in Nederland is terug! (lange versie)

(Een verslag van het seminar ‘de Woningnood in Nederland’ van Hofmeier, Risk Values en Scope & Skills / 14-02-2019). ...

Lees verder

De woningnood is weer terug in Nederland!

Bevlogen sprekers, enthousiaste deelnemers en presentaties die uitnodigden tot discussies op 14 februari bij het seminar ‘D...

Lees verder

(Assistent) Controller Woningcorporaties

Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en bent klaar voor het echte werk! En nu starten! De situatie op de Ne...

Lees verder

Rendabel verduurzamen: eerst doorrekenen, dan doen

Rendabel verduurzamen I Column CM I Rens Linssen De druk vanuit de politiek op woningcorporaties om fors in te zetten op ver...

Lees verder

Hofmeier Connect Meeting: FOCUS AAN/UIT!

Wat hebben brein expert Mark Tigchelaar en topschaatser Mark Tuitert met elkaar gemeen? FOCUS! ...

Lees verder

Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

Lees verder

In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

Lees verder

Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

Lees verder

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

Lees verder

De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

Lees verder

Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

Lees verder

De zomer is nu toch echt voorbij!

Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

Lees verder

De Lean corporatie in 5 stappen

De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

Lees verder

Financiële marktwaardering: een hele klus

Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Controller en accountant: samen sterk

Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

Lees verder

Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

Lees verder

Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

Lees verder

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie?

Succesvolle strategie implementatie I Artikel in Executive Finance I Max de Klerk Wat bepaalt het succes van een succesvolle...

Lees verder

De controller en de accountant: samen sterk

Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

Lees verder

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

Lees verder

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

Lees verder

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

Lees verder

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

Lees verder