fbpx

Rapportagetool: DE oplossing voor corporaties

We hebben er eerder aandacht aan besteed in onze nieuwsbrieven: het nut van het gebruik van rapportagetools. In onze eerdere artikelen hebben wij een kritische houding aangenomen ten opzichte van nut en noodzaak van deze rapportagetools. Een belangrijk argument wat wij hierbij aangehaald hebben, is de gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid van een dergelijke tool. Daarnaast hebben we ook stilgestaan bij de gevoeligheid van eigen (Excel)modellen en het ‘black box’ karakter wat een aantal van deze oplossingen in de beleving van de gebruiker tentoonspreiden. Maar het kan ook anders!

3 min lezen
speedbooks_hofmeier_rapportage
Het kan ook anders
Naar onze mening dient een rapportagetool te allen tijde begrijpelijk te zijn voor de gebruiker en eenvoudig te onderhouden. Een rapportagemodel mag hierin niet afhankelijk zijn van de kennis van één enkele medewerker. Wij hebben in onze laatste nieuwsbrief ook aangegeven dat wij zelf met een leverancier in gesprek waren die een oplossing biedt om op gestandaardiseerde wijze de vertaling van ‘data’ in uw primaire systeem naar ‘informatie’ in een gestandaardiseerd rapportagemodel in Excel. Dit artikel kunt u teruglezen op onze website.

De oplossing
Inmiddels zijn wij zo ver dat wij graag de samenwerking die wij aangegaan zijn met SpeedBooks wereldkundig maken:

  • SpeedBooks voorziet in de behoefte aan een rapportgenerator die op eenvoudige manier vanuit de output van uw primaire systeem op een herleidbare wijze komt tot uw jaarrekening, samengesteld volgens de RJ 645 richtlijn.
  • SpeedBooks werkt hiervoor middels een (systeemonafhankelijke) koppeling of upload van de gegevens uit uw primaire systeem. Vervolgens worden de rekeningnummers uit de saldibalans gemapped naar het RGS (Referentie Grootboek Schema). Vanuit RGS wordt er binnen SpeedBooks een jaarrekeningrapport opgemaakt conform RJ645 inclusief verloopstaten, functionele indeling van de V&W en de overige toelichtingen.
  • Hiernaast biedt SpeedBooks u de functionaliteit van SBR voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling met, bijvoorbeeld, de Kamer van Koophandel en kan SpeedBooks gebruikt worden voor het genereren van, bijvoorbeeld, managementrapportages en dashboards.
  • Samen met SpeedBooks hebben wij gewerkt aan een model jaarrekening voor de corporatiesector, gebaseerd op RJ645 en het ReferentieGrootboekSchema. Vanuit dit basismodel kunnen individuele wensen in de rapportages worden gerealiseerd en kan verder worden gebouwd aan andere rapportages, bijvoorbeeld uw periodieke (kwartaal)rapportages.

This is the moment…
Momenteel bent u naar alle waarschijnlijkheid druk met het opstellen van de jaarrekening over 2018, of is uw accountant zelfs al bezig met de controle van deze jaarstukken. Daarmee lijkt deze oplossing voor de jaarstukken over 2018 als ‘mosterd na de maaltijd’ te komen. De timing om een dergelijke tool juist precies na afronding van de jaarrekening te implementeren, biedt u echter de mogelijkheid om alle recent opgedane ervaringen mee te nemen in de opbouw van uw model voor volgend jaar en uw rapportageslag voor komend jaar te vereenvoudigen.

Demo-sessies
Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij in onze afgelopen nieuwsbrieven en uitingen een sceptische houding ten aanzien van dit soort tools hebben aangenomen en mogelijk daardoor ook bij u hebben gecreëerd. Om die reden gaan wij graag met u in gesprek en laten wij u de oplossing van SpeedBooks en Hofmeier in een gezamenlijke demo-sessie zelf ervaren.

Bent u geïnteresseerd om met ons door te spreken over de door ons voorgestelde oplossing, of wilt u ons naar aanleiding van onze eerdere uitingen eens kritisch aan de tand voelen over waarom u nu wel vertrouwen zou moeten hebben in deze geboden oplossing? Neemt u dan vooral contact met ons op, en daag ons uit om ook u door middel van een demo-sessie te overtuigen!


Ook interessant