Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Durf, competenties en communicatie

  Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proactief zijn. Financials die de buitenwereld naar binnen durven te halen. Controllers met lef, die zo nodig een afwijkende mening naar voren brengen, die adviezen ‘verkopen’ en die ingewikkelde zaken eenvoudig maken. Aangezien traditionele financial controllers door toenemende automatisering minder gevraagd zullen worden op de arbeidsmarkt, is het ook in het belang van de controller om zelf de omslag tijdig te maken.

  Van oudsher werd er in een financiële functie vooral teruggekeken naar de resultaten van de afgelopen periode. De functie heeft door een omgeving die veel meer eist, een ontwikkeling doorgemaakt. Aanscherping van toezicht, verscherpte verslageisen, mondige burgers/klanten/cliënten, het maakt dat financiën en control veel eerder in het proces aan bod moeten komen en vooraf om advies (zouden moeten) worden gevraagd. Kwam het in het verleden nog wel eens voor dat na afloop van een traject of project werd geconstateerd dat ‘financiën’ niet of te laat was betrokken, vandaag de dag mag dat eigenlijk niet meer gebeuren. 

  Lees ook: De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein
  Lees ook: Competenties

  Van administrateur naar adviseur en sparringpartner
  In de dagelijkse praktijk hebben organisaties regelmatig te maken met erfenissen uit het verleden, zoals verouderde technologieën en data van slechte kwaliteit. Daardoor kunnen financiële functies net aan hun traditionele rol vervullen, maar komen ze niet toe aan het verschaffen van het juiste inzicht en het geven van advies. De nu gevraagde rol schuift waarneembaar op van transactieverwerking naar business partnering. Er is hoger en anders gekwalificeerd personeel nodig om de inrichting te kunnen verbeteren en de ‘step up’ te kunnen maken naar een financiële functie die kan voldoen aan wat er vandaag de dag gevraagd wordt. Denk daarbij aan sneller afsluiten, betere kwaliteit van rapportages en/of een duidelijk advies bij het maken van keuzes in gecompliceerde omstandigheden. Veel organisaties hebben moeite met het vinden van hoger gekwalificeerd personeel die de veranderde rol wil en kan vervullen. Bemensing met specifiek voor hun werkzaamheden geschikte medewerkers is van groot belang voor een goede vervulling van taken en rollen binnen de financiële functie.

  Externe drivers

  Door veranderingen in de omgeving kunnen keuzes van de organisatie mogelijk een grotere impact hebben dan voorheen. De decentralisaties (in zorg, werk en jeugdhulp) hebben een grote impact op de gemeenten. Zij krijgen meer en andere taken dan voorheen. Zo geldt dat ook voor de implementatie van de Woningwet en het scheiden van sociale en commerciële activiteiten bij woningcorporaties. Verkeerde keuzes kun je je bij dit soort processen niet permitteren, de maatschappelijke en financiële consequenties zijn simpelweg te groot. Er is dan ook op hoog niveau binnen dit soort organisaties meer en meer behoefte aan het ontstaan aan een onafhankelijk sparringpartner en adviseur ten aanzien van zaken als financiële kwesties, risicomanagement en procesoptimalisatie. In toenemende mate wordt deze rol vervuld door de controller. Daar is ook veel voor te zeggen, want hij heeft in beginsel voldoende afstand en kan vanuit zijn onafhankelijke positie het speelveld uitstekend overzien.

  Toch kan ook deze ontwikkeling naar businesspartner zorgen voor een spanningsveld. Als adviseur ben je immers betrokken bij het proces, waar je verderop als controller de audit op moet loslaten. Daarbij moet je als controller je politieagentfunctie en rol als bewaker van de informatie de kwaliteit niet uit het oog verliezen. High-level kan, maar alleen als de basis wel blijft kloppen!

  Fundament moet goed zijn
  Het traditionele financiële model, waarbij de controller alleen terugkijkt en rapporteert over de financiële cijfers, verandert. Vanuit veel MT’s en directies komt de roep om een meedenkende, vooruitblikkende en adviserende controller. Voordat daaraan begonnen kan worden, moet wel de financiële functie ‘op orde’ zijn. Bij het doorvoeren van veranderingen in de financiële functie wordt al snel gegrepen naar ‘fancy’ oplossingen. Zo worden er bijvoorbeeld mooie rapportagetools binnengehaald en worden er leantrajecten gestart op (deel)processen. Of die aanpak wel de juiste is, wordt zelden getoetst. Toch loont het de moeite om er beter naar te kijken en ‘bottom up’ te bezien hoe de financiële functie goed kan worden ingericht om beter te renderen. Pas als de basis op orde is, kun je verder bouwen.

  Begin dit jaar bleek bij het implementeren van de Woningwet 2015, dat er bij ruim 280 van de 350 gecontroleerde woningcorporaties fouten zaten in de aan de toezichthouder aangeleverde informatie. Veel daarvan blijkt terug te leiden op fouten in de eigen individuele corporatiegegevens, dan wel het onjuist uitvoering geven aan wettelijke voorschriften bij de interne vastlegging van die gegevens.
  Het is dus zaak eerst de eigen administratie en rapportage op orde te hebben, alvorens te beginnen aan management control en business control.

  Het is nodig veranderingen aan te brengen in de financiële functie, juist vanwege die veranderende omgeving. Een goede raad daarbij: begin bij het begin!

  Toegevoegde waarde
  Er is steeds minder vraag naar puur financieel intern gerichte medewerkers. De omgeving eist dat financials en controllers toegevoegde waarde moeten leveren met hun kennis en ervaring. Dat lukt alleen maar wanneer zij zich ontwikkelen tot volwaardige professionals met een autonome mening en wanneer zij de juiste vaardigheden ontwikkelen om hiermee daadwerkelijk hun plek in de organisatie op te eisen; dat vraagt niet zozeer om meer kennis, maar vooral om durf en de juiste competenties. Dat is wezenlijk anders dan tot voor kort werd gevraagd. In deel drie van deze drieluik gaan we nader op die competenties in.


  Auteurs:
  drs. Ron Stevens
  Partner bij Vecim

  Daniëlle van Hoek
  Adviseur bij Hofmeier

  mr. Wobbe van der Meulen
  Business Manager Public bij Hofmeier 

  Dit artikel is geplaatst in CM: 7.  Ook interessant

  Hofmeier Connect Meeting: Focus!

  Ons jaarlijkse Connect Meeting is op donderdag 11 april 2019. Dit jaar is het thema “Focus”! ...

  Lees verder

  Seminar I De Woningnood in Nederland

  Op donderdag 14 februari 2019 organiseert Hofmeier het seminar ‘De Woningnood in Nederland’, waarbij de sprekers ...

  Lees verder

  Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

  Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

  Lees verder

  In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

  Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

  Lees verder

  Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

  De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

  Lees verder

  Wat is de beste rapportageoplossing?

  Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

  Lees verder

  De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

  Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

  Lees verder

  Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

  Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

  Lees verder

  De zomer is nu toch echt voorbij!

  Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

  Lees verder

  De Lean corporatie in 5 stappen

  De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

  Lees verder

  Financiële marktwaardering: een hele klus

  Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

  Lees verder

  Fiscalist Woningcorporaties

  Wil je je verdiepen in fiscale dossiers van de woningcorporaties? Kom bij Hofmeier!Heb je ervaring met de vennootschapsbelast...

  Lees verder

  Tijd om te ontstressen!

  Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

  Lees verder

  Controller en accountant: samen sterk

  Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

  Lees verder

  Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

  Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

  Lees verder

  Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

  Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

  Lees verder

  SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

  Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

  Lees verder

  Tijd om te ontstressen!

  Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

  Lees verder

  De controller en de accountant: samen sterk

  Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

  Lees verder

  Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

  U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

  Lees verder

  Zelfevaluatie RvC/RvT

  Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

  Lees verder

  Boardroom Dynamics

  Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

  Lees verder

  Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

  Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

  Lees verder

  ‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

  Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

  Lees verder

  Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

  Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

  Lees verder

  Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

  Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

  Lees verder

  Belastingen; in uw voor- of nadeel?

  De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

  Lees verder

  AVG en Privacy; aan de slag!

  Het jaar 2018 staat voor veel organisaties in het teken van de implementatie van de privacywetgeving Algemene Verordening Geg...

  Lees verder

  (Assistent) Controller

  Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en klaar voor het echte werk!  Wij zoeken!Wij zijn op zoek ...

  Lees verder

  De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

  Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worden de ...

  Lees verder

  Beheersen van frauderisico’s

  Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

  Lees verder

  Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

  De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

  Lees verder

  Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

  Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

  Lees verder

  Scan Cultuur, houding & gedrag

  Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht met on...

  Lees verder

  Previsitatie

  Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte v...

  Lees verder

  Flexibele schil

  Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten...

  Lees verder

  Risicomanagement

  Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Wel...

  Lees verder

  Fiscaal in control

  Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor ...

  Lees verder

  Kostenbeheersing en optimalisatie

  De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je werk omg...

  Lees verder

  Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

  De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvou...

  Lees verder

  Geslaagd Seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing’

  Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturi...

  Lees verder

  Datalekken: ligt u er wakker van?

  Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

  Lees verder

  Beste Finance Team of the Year

  Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

  Lees verder

  Scheidsrechter of teamspeler?

  De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

  Lees verder

  Financial Controller

  Woningwet 2015, dPi, dVi, DAEB/niet DAEB...De Wet- en Regelgeving binnen de sector heeft geen geheimen meer voor jou? Op zo...

  Lees verder