LinkedIn Meer dan cijfers - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Meer dan cijfers

  Finance = meer dan cijfers

  Het is Hofmeiers stellige overtuiging: een gezonde en goed ingerichte financiële functie levert een fundamentele positieve bijdrage aan de resultaten van iedere organisatie.

  1 min lezen
 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Vragen die bestuurders zichzelf vaak stellen in dit verband: “Hoe kunnen we onze financiële data aan externe (markt-)informatie en onze eigen organisatie-doelstellingen verbinden, zodat we ook daadwerkelijk onze resultaten kunnen verbeteren? En welke kansen, risico’s en scenario’s kunnen we met behulp van een optimale financiële afdeling in kaart brengen, zodat we op bestuurlijk niveau de juiste beslissingen nemen?”

  Onze ervaring leert dat organisaties slagvaardiger en succesvoller zijn als zij met het optimaliseren van hun financiële functie in staat zijn deze vertaalslag te maken.

  "Een goed ingerichte financiële functie levert een fundamentele positieve bijdrage aan de resultaten van iedere organisatie."

  Optimalisering is uiteraard een continu proces: veranderende regels en snellere marktontwikkelingen hebben directe gevolgen voor de wijze waarop organisaties niet alleen de financiële afdeling, maar ook andere organisatieonderdelen en processen optimaal moeten inrichten. Cruciale succesfactoren bij deze inrichting zijn:

  • Aanwezigheid van financiële kennis & capaciteit;
  • (Financiële) focus op het proces;
  • Organisatie brede focus op Consumer en Business Value (dus ook bij finance);
  • Het verbindende, communicatieve en analytische karakter en van professionals.

  Ook interessant