In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

In gesprek met_Marian Bosma van Patrimonium Groningen_Integriteitstraining

Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainingen van Frans Bovenschen (Bovenschen Consultancy) en Wobbe van der Meulen (Hofmeier) gevolgd. Aan Marian Bosma, Senior HR adviseur van Patrimonium stelde we de volgende vragen over het thema integriteit:

Is er op integriteitsgebied dan zoveel te doen bij Patrimonium?
Marian: ‘Moet er altijd iets aan de hand zijn om er aandacht aan te besteden? De afgelopen jaren is er vanuit de politiek en maatschappij veel aandacht geweest voor wat er (soms) niet goed gaat bij woningcorporaties. Daarbij wordt het woord integriteit vaak in de mond genomen, terwijl lang niet altijd duidelijk is waar we het dan over hebben en wat het precies betekent’.

Wat was dan het doel van deze trainingen?
Marian:
 ‘We hadden hierbij meerder doelstellingen. Medewerkers moeten weten wat we onder integriteit verstaan. Maar net zo belangrijk, bewustwording van op welke manier je er in je werk mee te maken kunt krijgen. Je kunt als medewerker volledig te goeder trouw zijn, maar een medewerker is soms kwetsbaar en de buitenwereld (externe relatie en de klant) heeft niet altijd per se het beste met je voor. En tenslotte het herkennen van mogelijke integriteitsissues en het krijgen van handvatten over hoe te handelen in dat soort situaties. Dat is voor iedereen bij Patrimonium van belang’.  

Wat is er dan kenmerkend voor de situatie bij Patrimonium?
Marian: ‘Nou, ik denk dat veel corporaties het wel herkennen. De medewerkers zijn elke dag hard bezig voor de klant. Daarbij proberen ze het beste resultaat voor de huurders te behalen. Daarbij kun je wel eens tegen morele dillema’s aanlopen. We zijn alleen zo hard aan het werk dat we het daar nauwelijks met elkaar over (kunnen) hebben en dat we het issue als zodanig misschien ook niet eens herkennen. Iedereen kent natuurlijk de grote voorbeelden (Rochdale, Servatius, Woonbron (SS Rotterdam) etc.), maar dichterbij wordt het al snel wat diffuser. Het aannemen van (kleine) relatiegeschenken,  het laten uitvoeren van klusjes, het maken van kopietjes voor de sportvereniging of even met de bedrijfsbus een stuk omrijden om een privé boodschap te doen. Allemaal zaken die integriteitsaspecten in zich hebben. Het hoeft niet altijd fout te zijn, maar je moet er wel met elkaar naar kijken en het bespreken’.

Wat is dan de rol van Frans en Wobbe geweest in dit proces?
Marian: ‘Frans en Wobbe hebben met name met aansprekende praktische voorbeelden en casuïstiek met de medewerkers (interactie) duidelijk gemaakt dat integriteit, maar ook (vermeende-) belangenverstrengeling, geen eenmalig agenda-issue is.  Het maakt onderdeel uit van cultuur en gedrag binnen de organisatie en daardoor is het van belang dat je (ook als organisatie) er continue aandacht voor moet hebben. Ook de RvC moet het onderwerp met regelmaat terug laten komen op de agenda. Het onderwerp moet ook bespreekbaar zijn, of gemaakt worden. Het kan voorkomen dat je als corporatiemedewerker bij klanten en aannemers kwetsbaar bent. Juist dan is het extra belangrijk om te weten wat je wel kunt en niet moet doen.

Kortom Frans en Wobbe hebben duidelijk willen maken wanneer je wel en wanneer je niet integer handelt, hoe je het onderwerp bespreekbaar maakt en hoe je mogelijke integriteitsissues kunt herkennen. Belangrijke onderdelen daarin die wij binnen de Christelijke Woningstichting Patrimonium hebben geleerd zijn:

  • leer vertrouwen op een onderbuik gevoel (‘dit klopt niet’)
  • onderzoek of laat onderzoeken wat er aan de hand is
  • maak vermoedens bespreekbaar binnen de organisatie
  • leg zaken naar elkaar toe schriftelijk vast (constateringen en afspraken).

Duidelijk is nu dat integriteit meer is dan alleen met elkaar de regeltjes opschrijven en je enkel daaraan houden. Je moet altijd zelf na blijven denken. Het gaat uiteindelijk om het gedrag dat je met elkaar vertoont. Binnen de organisatie, maar ook naar buiten als corporatie naar haar klanten en relaties!’

Wilt u meer weten? 
Heeft u vragen of wilt u weten of een integriteitstraining interessant is voor uw corporatie? Wij wisselen graag van gedachten met u. Ook interessant

De woningnood in Nederland is terug! (lange versie)

(Een verslag van het seminar ‘de Woningnood in Nederland’ van Hofmeier, Risk Values en Scope & Skills / 14-02-2019). ...

Lees verder

De woningnood is weer terug in Nederland!

Bevlogen sprekers, enthousiaste deelnemers en presentaties die uitnodigden tot discussies op 14 februari bij het seminar ‘D...

Lees verder

AVG - Tijd voor actie!

Velen van u zullen vorig jaar ‘het project AVG' op de agenda hebben gehad en in zekere mate hebben doorgevoerd. Maar staan ...

Lees verder

(Assistent) Controller Woningcorporaties

Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en bent klaar voor het echte werk!  En nu starten!De situat...

Lees verder

Rendabel verduurzamen: eerst doorrekenen, dan doen

Rendabel verduurzamen I Column CM I Rens Linssen De druk vanuit de politiek op woningcorporaties om fors in te zetten op ver...

Lees verder

Hofmeier Connect Meeting: Focus!

Ons jaarlijkse Connect Meeting is op donderdag 11 april 2019. Dit jaar is het thema “Focus”! ...

Lees verder

Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

Lees verder

In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

Lees verder

Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

Lees verder

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

Lees verder

De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

Lees verder

Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

Lees verder

De zomer is nu toch echt voorbij!

Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

Lees verder

De Lean corporatie in 5 stappen

De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

Lees verder

Financiële marktwaardering: een hele klus

Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

Lees verder

Fiscalist Woningcorporaties

Verdiep jij je graag in de fiscale dossiers van de woningcorporaties?! Kom bij Hofmeier!Heb je ervaring met vennootschapsbel...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Controller en accountant: samen sterk

Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

Lees verder

Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

Lees verder

Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

Lees verder

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

De controller en de accountant: samen sterk

Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

Lees verder

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

Lees verder

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

Lees verder

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

Lees verder

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

Lees verder

Scan Cultuur, houding & gedrag

Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht met on...

Lees verder

Previsitatie

Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte v...

Lees verder

Flexibele schil

Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten...

Lees verder

Risicomanagement

Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Wel...

Lees verder

Fiscaal in control

Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor ...

Lees verder

Kostenbeheersing en optimalisatie

De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je werk omg...

Lees verder

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvou...

Lees verder

Geslaagd Seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing’

Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturi...

Lees verder

Datalekken: ligt u er wakker van?

Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

Lees verder

Beste Finance Team of the Year

Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

Lees verder