Grip op gemeentelijke samenwerking

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • Raadsleden worstelen met de problematiek van samenwerking omdat die wordt gezien als een bedreiging voor de lokale democratie. Ze hebben de indruk dat hun kaderstellende rol is ingeperkt en ze onvoldoende grip hebben op de gemeentelijke samenwerking. De raadsleden willen hun invloed uitoefenen en ingrijpen als dat nodig is.

  Vaak wordt de klassieke werkwijze toegepast. Instrumenten worden ontwikkeld om achteraf te kunnen aangeven of het goed of fout gaat en daar worden dan maatregelen voor getroffen. Naar onze mening moeten we dit omdraaien door niet achteraf maar vooraf de zaken goed te regelen. Dat is de start voor het opbouwen van een duurzame relatie en het ontstaan van vertrouwen.

  De vraagstelling luidt dan ook:

  Hoe kunnen we de invloed van de raadsleden vergroten op de gemeentelijke samenwerking?

  De gedachte daarbij is om vooraf met alle deelnemers aan de gemeentelijke samenwerking duidelijke kaders te stellen waar de samenwerking aan moet voldoen en waarover gedurende het jaar verantwoording wordt afgelegd. Dat zorgt ook voor een mandaat voor de collegeleden omdat zij een volmacht krijgen om binnen de vastgestelde kaders te handelen.

  We hebben afwegings- en toetsingskaders ontwikkeld die kunnen worden toegepast op zowel bestaande als nieuwe samenwerkingsverbanden. Naast de kaders is het ook belangrijk aandacht te besteden aan het proces en de relaties om een compleet beeld te geven van de gemeentelijke samenwerking. Ook het plegen van interventies als de samenwerking niet naar wens verloopt, is een onderwerp waar aandacht aan wordt besteed.

  De verkiezingen zijn net achter de rug en de gemeentelijke samenwerking is een thema dat hoog op de politieke agenda staat. Het is van belang dit mee te nemen in de verdere vertaling naar het programmaplan en meerjarenbegroting.

  Lees ook het volledige artikel over ‘Grip op gemeentelijke samenwerking‘. We wisselen graag van gedachten met u over de aanpak van dit onderwerp. 


  Eric RoelsSectormanager en adviseur Overheden  Ook interessant

  Succesvol e-factureren: de controller als verbinder

  E-facturering | Column CM | Ingrid Papot Stapels papieren facturen, contacten met leveranciers voor een toelichting, te late...

  Lees verder

  Mensgericht én resultaatgericht. Het kan!

  Onderwijs | Actueel “Wat houdt een meer resultaatgerichte bedrijfsvoering dan in? Wat voor consequenties heeft dat voor mi...

  Lees verder

  Business Controller / Strategisch Adviseur

  Vind je het belangrijk om in een dynamische omgeving te werken bij verschillende opdrachtgevers in de Publieke sector? Wil je...

  Lees verder

  Vertrouwen in gemeentelijke samenwerking

  ARTIKEL | Binnenlands Bestuur Voor een geslaagd gemeentelijk samenwerkingsverband is het belangrijk om aan de voorkant duide...

  Lees verder

  Senior Financieel Adviseur

  Is het tijd om meer verantwoordelijkheden te dragen en jouw kennis te delen met startende collega’s? Kom bij Hofmeier!...

  Lees verder

  Junior Financieel Adviseur

  Je hebt je financiële opleiding afgerond en kan niet wachten om te starten met werken binnen jouw vakgebied! Wij zoeken...

  Lees verder

  Vertrouw (op) elkaar

  Samenwerken | Column CM | Rob Kenens De basis voor een goede samenwerking tussen meerdere partijen is vertrouwen. Vertrouwen...

  Lees verder

  Werken vanuit talent en bezieling

  ARTIKEL | Eric Roels | Binnenlands Bestuur Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen niet iedere dag hun talenten inz...

  Lees verder

  Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie?

  Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie? Welke relatie hebben proces, inhoud en context hierbij? M...

  Lees verder

  Binnenlands Bestuur - Grip op gemeentelijke samenwerking

  Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn er om de efficiency te vergroten en een betere dienstverlening aan de inwoners te b...

  Lees verder

  Grip op gemeentelijke samenwerking

  Raadsleden worstelen met de problematiek van samenwerking omdat die wordt gezien als een bedreiging voor de lokale democratie...

  Lees verder

  Verdieping - Grip op gemeentelijke samenwerking

  1. De centrale vraagstelling Centraal staat de vraag: Hoe zorgen we bij het aangaan en/of het continueren van gemeentelijk...

  Lees verder

  Gemeenteraadscoalities: van plan naar financieel onder controle

  De column van Eric in CM De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De politieke partijen die de komende vier jaar met...

  Lees verder

  De maartcirculaire 2018

  De maartcirculaire 2018 is dinsdag jl. beschikbaar gesteld. Deze additieve circulaire staat geheel in het teken van de financ...

  Lees verder

  Eric Roels versterkt sector Public

  Nieuwe Hofmeier Sinds januari 2018 is Eric Roels bij in dienst bij Hofmeier. Eric heeft jarenlange ervaring binnen de gemeen...

  Lees verder

  ‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

  Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

  Lees verder

  E-facturatie: bent u op tijd gereed?

  De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Vanaf 18 april 2019 zijn alle (semi) overheidsorganisaties ...

  Lees verder

  Verdieping - E-facturatie: bent u op tijd gereed?

  De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Zo zijn alle (semi-) overheidsorganisaties vanaf 18 april 2...

  Lees verder

  Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle

  2018 belooft een vernieuwend jaar te worden voor uw gemeente met de daarbij behorende uitdagingen. Aan de vooravond van de ve...

  Lees verder

  Verdieping - Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle!

  Aan de vooravond van de verkiezingen weet u dat de ambities van de nieuwe coalitie van invloed zijn op uw programmaplan en -...

  Lees verder

  Young Professionals en de lokale overheid: boeien en binden

  Naar verwachting zullen dit jaar ruim één op de zes gemeenteambtenaren met pensioen gaan. De uitstroom van ambtenaren zal d...

  Lees verder

  Best finance team; controllers en technologie

  Coen in CM over 'Best Finance Team' Hoe ziet een best finance team eruit? Welke vaardigheden en competenties zijn ervoor...

  Lees verder

  (Assistent) Controller

  Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en klaar voor het echte werk!  Wij zoeken!Wij zijn op zoek ...

  Lees verder

  Datalekken: ligt u er wakker van?

  Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

  Lees verder

  Beste Finance Team of the Year

  Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

  Lees verder

  Scheidsrechter of teamspeler?

  De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

  Lees verder

  De omslag van financiële naar business controller

  De context Wil je als financieel professional en controller kunnen overleven dan is het kennen en begrijpen van de context ...

  Lees verder

  Grip op het sociale domein

  De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten De beweging Het gaat ...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie 3/3

  Financial & business controller van de toekomst: Sociale alleskunners? Wil je als finance professional en controller kun...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

  Durf, competenties en communicatie Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die proact...

  Lees verder

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 1/3

  De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein De maatschappij is volop in beweging. Daarentegen ...

  Lees verder

  Controller Onderwijs

  Binnen de sector onderwijs ben je verantwoordelijk voor het wel en wee van de financiën bij primaire en voortgezet onder...

  Lees verder