E-facturatie: bent u op tijd gereed?

 • Call-to-action

  Bellen of mailen?
  U kunt ons natuurlijk telefonisch
  of via de mail bereiken

  of
 • De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Vanaf 18 april 2019 zijn alle (semi) overheidsorganisaties verplicht om een digitale facturenstroom, ofwel E-facturen, te kunnen verwerken. Een belangrijke stap op deze agenda. Bent u op tijd gereed? 

  Minder kosten
  Het is meteen een goed moment om integraal het inkoop- en verkoopproces te digitaliseren en te zorgen voor gemak, snelheid, minder fouten en minder kosten voor uw bedrijfsvoering. De belangrijkste zaken die moeten worden geregeld zijn: de onderlinge afstemming binnen de organisatie, de techniek en het proces, de informatievoorziening naar de interne organisatie en een eenduidig aanspreekpunt voor leveranciers.

  De winkel is open
  Het invoeren van e-facturatie is een ‘verbouwing terwijl de winkel open blijft’.  Dit vraagt in veel gevallen tijdelijk extra capaciteit, expertise van uw organisatie en het onderwerp. Reeds opgedane ervaring met dit onderwerp kan welkom zijn. Het gaat om een onderwerp dat dwars door de organisatie heen gaat en impact heeft op meerdere plekken in uw organisatie.

  We gaan graag met u in gesprek om onze praktijk ervaring over e-facturering te delen.  Ook interessant

  Van onzekerheid naar vertrouwen

  Omgaan met dynamische veranderingen binnen gemeenten Van verticaal naar horizontaal, van centraal naar decentraal en van ove...

  Lees verder

  Succesvol e-factureren: de controller als verbinder

  E-facturering | Column CM | Ingrid Pappot Stapels papieren facturen, contacten met leveranciers voor een toelichting, te lat...

  Lees verder

  Vertrouwen in gemeentelijke samenwerking

  ARTIKEL | Binnenlands Bestuur Voor een geslaagd gemeentelijk samenwerkingsverband is het belangrijk om aan de voorkant duide...

  Lees verder

  Werken vanuit talent en bezieling

  ARTIKEL | Eric Roels | Binnenlands Bestuur Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen niet iedere dag hun talenten inz...

  Lees verder

  Binnenlands Bestuur - Grip op gemeentelijke samenwerking

  Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn er om de efficiency te vergroten en een betere dienstverlening aan de inwoners te b...

  Lees verder

  Grip op gemeentelijke samenwerking

  Raadsleden worstelen met de problematiek van samenwerking omdat die wordt gezien als een bedreiging voor de lokale democratie...

  Lees verder

  Verdieping - Grip op gemeentelijke samenwerking

  1. De centrale vraagstelling Centraal staat de vraag: Hoe zorgen we bij het aangaan en/of het continueren van gemeentelijk...

  Lees verder

  Gemeenteraadscoalities: van plan naar financieel onder controle

  De column van Eric in CM De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De politieke partijen die de komende vier jaar met...

  Lees verder

  De maartcirculaire 2018

  De maartcirculaire 2018 is dinsdag jl. beschikbaar gesteld. Deze additieve circulaire staat geheel in het teken van de financ...

  Lees verder

  Eric Roels versterkt sector Public

  Nieuwe Hofmeier Sinds januari 2018 is Eric Roels bij in dienst bij Hofmeier. Eric heeft jarenlange ervaring binnen de gemeen...

  Lees verder

  E-facturatie: bent u op tijd gereed?

  De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Vanaf 18 april 2019 zijn alle (semi) overheidsorganisaties ...

  Lees verder

  Verdieping - E-facturatie: bent u op tijd gereed?

  De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Zo zijn alle (semi-) overheidsorganisaties vanaf 18 april 2...

  Lees verder

  Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle

  2018 belooft een vernieuwend jaar te worden voor uw gemeente met de daarbij behorende uitdagingen. Aan de vooravond van de ve...

  Lees verder

  Verdieping - Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle!

  Aan de vooravond van de verkiezingen weet u dat de ambities van de nieuwe coalitie van invloed zijn op uw programmaplan en -...

  Lees verder

  Young Professionals en de lokale overheid: boeien en binden

  Naar verwachting zullen dit jaar ruim één op de zes gemeenteambtenaren met pensioen gaan. De uitstroom van ambtenaren zal d...

  Lees verder

  De omslag van financiële naar business controller

  De context Wil je als financieel professional en controller kunnen overleven dan is het kennen en begrijpen van de context ...

  Lees verder

  Grip op het sociale domein

  De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten De beweging Het gaat ...

  Lees verder