LinkedIn De maartcirculaire 2018 - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • De maartcirculaire 2018

  De maartcirculaire 2018 is dinsdag jl. beschikbaar gesteld. Deze additieve circulaire staat geheel in het teken van de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en de programmastart van het Interbestuurlijk Programma (IBP), waarin het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben afgesproken een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken.

  1 min lezen
  recycling

  Belangrijke thema’s in het IBP zijn: klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, migratie, problematische schulden en goed openbaar bestuur. Het accres wordt verhoogd voor de uitvoering van het IBP en de normeringssystematiek wordt verruimd. Er wordt 200 mln gereserveerd voor het oplossen van knelpunten binnen het sociaal domein, waarvan 100 mln uit de algemene uitkering komt. De verdeling van de middelen (200 mln) zal worden aangeleverd door de VNG. We zien een verschuiving van de specifieke uitkering naar de algemene uitkering, waardoor de vertaling van coalitieakkoord naar het programmaplan/programmabegroting nog belangrijker wordt!

  Lees de maartcirculaire 2018


  Ook interessant