De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

De duurzaamheidsdiscussie_ wat doen we eraan

Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Ook voor de bouwwereld en de corporatiewereld heeft deze discussie grote impact. Wat doen we eraan? Wat zijn de gevolgen voor de corporatiesector? En hoe gaan we het bekostigen?

Waar hebben we het over?
De brede discussie over duurzaamheid wordt primair ingegeven door de klimaatverandering waar we in de afgelopen tijd mee te maken hebben gehad en de komende tijd mee te maken zullen hebben. Als we het over klimaatverandering hebben, gaat het over temperatuurveranderingen ten opzichte van het pre-industriële gemiddelde. Momenteel zitten we al op een stijging van ongeveer 1 graad ten opzichte van dat gemiddelde. Dit stijgt nog met 0,2 graden per decennium. Wereldwijd is het besef inmiddels wel doorgedrongen dat het van belang is die maximale temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 graden. Dat dit eigenlijk een keiharde eis moet zijn, blijkt uit het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties dat 8 oktober is uitgekomen. Uit dit rapport blijkt dat een gemiddelde stijging hoger dan 1,5 graden desastreus zou zijn voor onze omgeving; dieren zouden veel meer leefgebied moeten inleveren, hele ecosystemen zouden kunnen verdwijnen en onze voedselvoorraad zou gevaar lopen.

En wat doen we eraan?
Het huidige streven van de Europese Unie is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met tenminste 40 procent ten opzichte van 1990 en daarmee de verdere opwarming te beperken. Nederland heeft zelfs de intentie uitgesproken om een reductie van 49 procent te realiseren. Uit een rapport van het Koninklijk Planbureau voor Leefomgeving (PBL) bleek enkele jaren geleden echter al dat dit bij lange na niet genoeg is om de beoogde beperking van de temperatuurstijging te realiseren. Een reductie van 50 procent komt overeen met een stijging van 2 graden, waarvan nu blijkt dat de negatieve gevolgen enorm zouden zijn.

Voor een beperking tot 1,5 graden stijging is in 2030 een reductie van 60 procent nodig, terwijl in 2050 zelfs meer dan 100% reductie benodigd zou zijn. Dit scenario houdt er rekening mee dat de temperatuur in eerste instantie te veel zou stijgen, wat in latere jaren gecorrigeerd kan worden door negatieve CO2 uitstoot.

Gevolgen voor de corporatiesector
Ook van woningcorporaties wordt verwacht dat zij actief meewerken aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Over iets meer dan een jaar is dat zover; de zoveelste richtlijn waar woningcorporaties zich aan moeten houden. Op 1 januari 2020 gaan de nieuwe BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen)-eisen in.

Voor onze sector betekent dit dat er eindelijk een einde lijkt te komen aan een groot deel van de onduidelijkheid die momenteel bestaat rond duurzaamheid. Er komt een duidelijke regelgeving die we op alle gebouwen kunnen toepassen. Dit maakt het werk een stuk efficiënter en het duurzaamheidsniveau van de VHE’s overzichtelijker. Momenteel bestaat er nog onzekerheid over hoe de nieuwe methodiek precies rekening houdt met de energieprestatie in het WWS, iets dat in de toekomst verder duidelijk zal moeten worden.

Bekostiging
Naast de onzekerheid over hoe de nieuwe bepalingsmethode precies toegepast gaat worden, zijn we momenteel ook nog in onzekerheid over hoe we de hele duurzaamheidskwestie moeten bekostigen. Na het persbericht van het WSW van begin oktober is het al een tijd stil. Er is nog geen concrete oplossing gevonden voor hoe de corporaties de verduurzaming moeten combineren met het bouwen van nieuwe woningen zonder in financiële problemen te komen. Wij houden u natuurlijk graag op de hoogte als hier nieuwe ontwikkelingen in te melden zijn.

Over de implicaties van dit specifieke onderwerp gaan wij graag met u in gesprek. Onze duurzaamheidsconsultant kan u vanuit zijn expertise verder meenemen in dit onderwerp en verder meedenken over uw specifieke situatie.

Meer inspiratie?
Als Hofmeier delen we graag relevante kennis. Geïnspireerd blijven en altijd op de hoogte van alles wat hoog op de corporatie-agenda staat? Meld u aan voor de inspiratiemail of deel deze inspiratiemail met iemand die ook wat inspiratie kan gebruiken!Ook interessant

Hofmeier Connect Meeting: Focus!

Ons jaarlijkse Connect Meeting is op donderdag 11 april 2019. Dit jaar is het thema “Focus”! ...

Lees verder

Seminar I De Woningnood in Nederland

Op donderdag 14 februari 2019 organiseert Hofmeier het seminar ‘De Woningnood in Nederland’, waarbij de sprekers ...

Lees verder

Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

Lees verder

In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

Lees verder

Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

Lees verder

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

Lees verder

De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

Lees verder

Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

Lees verder

De zomer is nu toch echt voorbij!

Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

Lees verder

De Lean corporatie in 5 stappen

De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

Lees verder

Financiële marktwaardering: een hele klus

Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

Lees verder

Fiscalist Woningcorporaties

Wil je je verdiepen in fiscale dossiers van de woningcorporaties? Kom bij Hofmeier!Heb je ervaring met de vennootschapsbelast...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Controller en accountant: samen sterk

Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

Lees verder

Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

Lees verder

Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

Lees verder

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

De controller en de accountant: samen sterk

Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

Lees verder

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

Lees verder

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

Lees verder

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

Lees verder

AVG en Privacy; aan de slag!

Het jaar 2018 staat voor veel organisaties in het teken van de implementatie van de privacywetgeving Algemene Verordening Geg...

Lees verder

(Assistent) Controller

Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en klaar voor het echte werk!  Wij zoeken!Wij zijn op zoek ...

Lees verder

De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worden de ...

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

Lees verder

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

Lees verder

Scan Cultuur, houding & gedrag

Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht met on...

Lees verder

Previsitatie

Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte v...

Lees verder

Flexibele schil

Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten...

Lees verder

Risicomanagement

Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Wel...

Lees verder

Fiscaal in control

Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor ...

Lees verder

Kostenbeheersing en optimalisatie

De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je werk omg...

Lees verder

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvou...

Lees verder

Geslaagd Seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing’

Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturi...

Lees verder

Datalekken: ligt u er wakker van?

Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

Lees verder

Beste Finance Team of the Year

Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

Lees verder

Scheidsrechter of teamspeler?

De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

Lees verder

Financial Controller

Woningwet 2015, dPi, dVi, DAEB/niet DAEB...De Wet- en Regelgeving binnen de sector heeft geen geheimen meer voor jou? Op zo...

Lees verder