Connectmeeting Woningcorporaties

Drukbezochte Hofmeier Connectmeeting Woningcorporaties

Met het thema ‘License to Operate’ wisten Marjolijn Vencken en Herman Pleij, ieder vanuit een eigen invalshoek, onder leiding van Frenk van de Linden het publiek zeer te boeien. Frenk trapte af met een anekdote over Freddie Heineken en zijn drang om ‘vrij’ te blijven denken. Vrij van je omgeving en je geschiedenis. 

Woco2

Bron: Shell, Marjolijn Vencken

“Als je eens gegijzeld bent geweest, blijf je dat altijd”, vertelde Heineken Frenk tijdens een interview. “Daar moet je je los van proberen te maken en dat kan in je gedachten.” Volgens Frenk kunnen Woningcorporaties daar wellicht hun voordeel mee doen bij het loskomen van het (recente) verleden. 

Marjolijn Vencken beet inhoudelijk het spits af. Ze gaf aan dat het politieke landschap drastisch veranderd is de laatste twintig jaar. Politici staan onder invloed van hypes en publieke opinie, coalities en focus veranderen snel, de politiek is onzeker en partij posities zijn minder voorspelbaar. We leven vooral in ‘the age of distrust’. Daar hebben corporaties last van, dat levert regeldruk op. Ze schetste twee bewegingen die ook voor corporaties belangrijk zijn. De een is dat er een beweging waarneembaar is van ‘trust me & show me’ naar ‘join me’. De ander is dat steeds manifester wordt dat het niet alleen gaat om jouw zaken en belangen, maar dat die zaken in nauw verband staan met de belangen van je stakeholders. Een beweging van stakeholder model naar society model, waarbij je meer als onderdeel van de maatschappij en als businesspartner optreed. 

Essentie van haar verhaal was dat het noodzakelijk is om je met je omgeving te verbinden en dat je daarbij over je eigen schaduw heen moet kunnen stappen. “In deze tijd zie je de bereidheid om je aan een nieuw, hoger maatschappelijk doel te verbinden. Find the sweet spot in the middle, daar waar iedereen zich aan kan verbinden. Duurzaamheid is daar een goed voorbeeld van. Versnelling is daar mogelijk met partijen die elkaar in het midden gevonden hebben door oude ballast over boord te gooien en gezamenlijk op zoek te gaan om met ‘iets nieuws’ te beginnen.”, aldus Marjolijn.

Vervolgens nam Herman Pleij ons mee in zijn cultuurhistorische beschouwing over hoe het toch kan dat wij als klein land in staat zijn om grootse dingen voor elkaar te krijgen. Hij verhaalde op zijn kenmerkende wijze dat alles te maken heeft met onze volksaard. Wij zijn wars van grote leiders. Zodra je je kop boven het maaiveld uitsteekt ‘gaat-ie-deraf’. Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg. Iedereen in ons land heeft een mening en ventileert die dan ook te pas en te onpas. We vinden dat iedereen gelijk is en handelen daar ook naar. Met regelgeving proberen we iedereen zoveel mogelijk gelijk te schakelen, waardoor we natuurlijk overgereguleerd raken. Dat resulteert dan weer tot grote creativiteit om zaken voor elkaar te krijgen. Toch heeft dit allemaal wel degelijk een functie. We polderen ons rot en het bij elkaar brengen van uiterste standpunten levert uiteindelijk een door iedereen gedragen uitkomst: “Dit is het beste dat we gegeven de omstandigheden konden bereiken.” Het heeft ook te maken met onze handelsgeest. Door uitersten op te zoeken, maar tegelijkertijd wel met elkaar in gesprek te blijven, kunnen we toch tot overeenkomst komen. 

Woco4Essentie van het verhaal van Herman Pleij: “Een leider moet vooral een gespreksleider zijn en maak gebruik van de kracht van de werkvloer, want we barsten met z’n allen van de goede ideeën.”
Frenk van der Linden startte daarna de discussie met de zaal door te vragen wie er meer voor de lijn van Marjolijn was (gooi de ‘oude’ ballast, schandalen en misstanden, overboord en begin helemaal op nieuw) of wie er meer op de lijn van Herman Pleij zat (polder door en probeer er met de ervaringen uit het verleden samen uit te komen). Het merendeel van de zaal voelde meer voor de lijn Pleij, zij het dat er wel duidelijk bij werd gezegd dat het niet meteen een harde tegenstelling was. In het volgende vragenrondje gaven diverse medewerkers, bestuurders en RvC leden van corporaties aan waar ze in de praktijk tegenaan liepen en waar ze behoefte aan hebben. Conclusie was dat het er vooral om ging om met elkaar de schouders eronder te zetten. Er is behoefte aan innovatie en meer samenwerking voor corporaties onderling, maar ook met stakeholders.

Woco5

In een driegesprek gingen Peter van Gilst (Hofmeier), Rogier van der Laan (Woningbedrijf Velsen) en René Tulner (Wijnvoordeel.nl) met elkaar in gesprek over waar je nu je License to Operate aan ontleent en wat daarvoor belangrijk is. Voor Tulner was het zonneklaar: ‘weet wat je klant wil’. Met de huidige sociale media en ICT-instrumenten kun je ontzettend veel over je klanten te weten komen. Rogier van der Laan benadrukte dat Woningcorporaties digitaal weliswaar veel gegevens hebben, maar weinig ‘weten’ van de klant. De medewerkers in het veld weten daarentegen weer heel veel van de klant. Voor Peter van Gilst lag het net even anders. Hij vindt het opvallend hoe weinig corporaties de urgentie voelen om in te spelen op de ontwikkelingen om hen heen. Als voorbeelden noemde hij de aanstormende privacyregelgeving, maar ook het scheiden van DAEB en niet-DAEB. “Wij worden vaak pas gebeld als het vijf voor twaalf is, maar ook wel eens als het al vijf over is.” 

Frenk van der Linden verbaasde zich erover: “Als het nu zo dringend is om te weten wat ‘de klant’ wil, om stappen richting de toekomst te zetten waarom vraag je het hem dan niet gewoon?” Vanuit de zaal kwam de reactie dat het ook wel een beetje aan de sector ligt. Wij zijn (te) afwachtend en laten veel zaken gewoon over ons heenkomen. De aard van de sector is er niet naar om vooruit te kijken. Wij pakken nieuwe ontwikkelingen niet zakelijk op en aan. Advies van Tulner: “Onderzoek de behoeften van de klant beter en weet meer van je klanten.”

De middag werd afgesloten met een Worldcafé. De deelnemers gingen in groepen uiteen en bespraken hoe een (nieuw) License to Operate kan worden vormgegeven. Gezien het verloop van de middag was niet verrassend dat de uitkomst op hoofdlijnen was dat we meer samen moeten werken met elkaar en onze stakeholders. Dat dat lang niet altijd eenvoudig zal zijn, maar dat we vooral op zoek moeten naar wat ons bind. Tegelijkertijd moeten we gezamenlijk proberen de regeldruk waar we last van hebben te verminderen. 
Frenk van der Linden sloot de middag af, bedankte de aanwezigen en complimenteerde hen voor de actieve deelname. Bij de borrel werd nog lang nagepraat en werden discussies die waren ontstaan bij het Worldcafé nog even afgerond.
 
Wij vonden het een uiterst geslaagde middag en zien u dan ook graag bij onze Connectmeeting volgend jaar! Ook interessant

Hofmeier Connect Meeting: Focus!

Ons jaarlijkse Connect Meeting is op donderdag 11 april 2019. Dit jaar is het thema “Focus”! ...

Lees verder

Seminar I De Woningnood in Nederland

Op donderdag 14 februari 2019 organiseert Hofmeier het seminar ‘De Woningnood in Nederland’, waarbij de sprekers ...

Lees verder

Evaluatie Congres Energieprestatie 2.0

Wie? Rens Linssen, Duurzaam Financieel Consultant Wat? Het Congres Energieprestatie 2.0  door NEN met medewerking van het ...

Lees verder

In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstrainin...

Lees verder

Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende het he...

Lees verder

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk samen ...

Lees verder

De duurzaamheidsdiscussie: wat doen we eraan?

Van alle kanten horen wij momenteel geluiden over de inspanningen die geleverd moeten worden om de klimaatverandering een hal...

Lees verder

Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle beperking...

Lees verder

De zomer is nu toch echt voorbij!

Blog | Peter van GilstWat kunnen we terugkijken op een fantastische zomer waarin vele warmterecords werden gebroken. Zelf...

Lees verder

De Lean corporatie in 5 stappen

De kracht van een tevreden klant wordt door steeds meer organisaties erkend. De Aedes Benchmark speelt hier voor woningcorpor...

Lees verder

Financiële marktwaardering: een hele klus

Financiële marktwaardering | Column CM | Johan Westerhuis Toen de Woningwet in 2015 werd aangepast moesten woningcorporatie...

Lees verder

Fiscalist Woningcorporaties

Wil je je verdiepen in fiscale dossiers van de woningcorporaties? Kom bij Hofmeier!Heb je ervaring met de vennootschapsbelast...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

Controller en accountant: samen sterk

Column van Willem in CM Een tijdje terug zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe account...

Lees verder

Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer zoude...

Lees verder

Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. Alle ...

Lees verder

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwareleverancier...

Lees verder

Tijd om te ontstressen!

Blog | Peter van GilstBijna de out-of-office aanzetten en gaan genieten! Dat willen we allemaal met dit zomerse weer! Voo...

Lees verder

De controller en de accountant: samen sterk

Column van Willem in CMNiet zo lang geleden zat ik aan tafel met een controller van een woningcorporatie en een externe a...

Lees verder

Vastgoedrekenen en Financiële Analyse

U wilt direct en actueel inzicht hebben in uw financiële positie en op elk moment kunnen beschikken over relevante structure...

Lees verder

Zelfevaluatie RvC/RvT

Voor woningcorporaties is er de laatste jaren veel veranderd. Wet- en regelgeving bevatten veel elementen die zien op de RvC ...

Lees verder

Boardroom Dynamics

Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de maats...

Lees verder

Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, infor...

Lees verder

‘Finance team moet aandacht voor draagvlak hebben’

Coen in CM over 'Best Finance Team' Financials moeten er ‘idealiter’ naar streven om hun vak elke dag beter uit te v...

Lees verder

Wederom geslaagd Hofmeier Seminar: waardemutatie vastgoed in jaarrekening nader verklaard

Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de beweringen...

Lees verder

Jaarverslaglegging; wat verdient uw aandacht?

Het jaar 2017 is in de corporatiesector gekenmerkt door tegenvallers in het verslagleggingstraject. Veel corporaties hebben, ...

Lees verder

Belastingen; in uw voor- of nadeel?

De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke element...

Lees verder

AVG en Privacy; aan de slag!

Het jaar 2018 staat voor veel organisaties in het teken van de implementatie van de privacywetgeving Algemene Verordening Geg...

Lees verder

(Assistent) Controller

Yes, je hebt je financiële opleiding afgerond en klaar voor het echte werk!  Wij zoeken!Wij zijn op zoek ...

Lees verder

De nieuwe Europese privacywet AVG: bent u al voorbereid?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Met deze nieuwe wet worden de ...

Lees verder

Beheersen van frauderisico’s

Afgelopen jaren is de corporatiesector meerdere keren negatief in het nieuws verschenen over (vermeende-) fraude en ongewenst...

Lees verder

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet voldaa...

Lees verder

Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke en m...

Lees verder

Scan Cultuur, houding & gedrag

Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht met on...

Lees verder

Previsitatie

Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplichte v...

Lees verder

Flexibele schil

Kleine corporaties zijn sterk. Sterk door een brede lokale verankering en door uitgebreide kennis van het bezit en de klanten...

Lees verder

Risicomanagement

Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie? Wel...

Lees verder

Fiscaal in control

Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is voor ...

Lees verder

Kostenbeheersing en optimalisatie

De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je werk omg...

Lees verder

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een veelvou...

Lees verder

Geslaagd Seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturing’

Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoedsturi...

Lees verder

Datalekken: ligt u er wakker van?

Het is u vast niet ontgaan dat datalekken een hot issue is. Het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens betekent naast he...

Lees verder

Beste Finance Team of the Year

Hofmeier is als goldpartner betrokken bij Best Finance Team of the Year.  De financiële functie is een gemeenschappelijke v...

Lees verder

Scheidsrechter of teamspeler?

De column van Alex in CM De controller in scrum: Scrum is ‘hot' in de wereld van de controller. Bij scrum wordt op een ite...

Lees verder

Financial Controller

Woningwet 2015, dPi, dVi, DAEB/niet DAEB...De Wet- en Regelgeving binnen de sector heeft geen geheimen meer voor jou? Op zo...

Lees verder