Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle

2018 belooft een vernieuwend jaar te worden voor uw gemeente met de daarbij behorende uitdagingen. Aan de vooravond van de verkiezingen weet u dat de ambities van de nieuwe coalitie van invloed zijn op uw programmaplan en programmabegroting. Een projectmatige aanpak met focus helpt uw gemeente in een efficiënt proces naar een effectief programmaplan.

Het duidelijk formuleren van doelen en maatschappelijke effecten kost tijd. Dat geldt ook voor het creëren van financiële ruimte. Een belangrijke taak met een extra belasting voor uw ambtelijke organisatie. Het legt wél een noodzakelijk nieuw financieel fundament voor de komende vier jaar en er wordt duidelijk waar de ruimte zit om de nieuwe bestuurlijke ambities waar te maken. Zo bouwt u de programmabegroting en meerjarenraming met de juiste bouwstenen.

PRO (Programmaplan, Regie en Ondersteuning)
Het maken van het programmaplan is belangrijk maar is een grote (extra) klus en een extra belasting. Het coalitieakkoord is de basis voor het programmaplan. Het is zaak om de bekende “W-vragen” concreet uit te werken:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat mag het kosten?
4. Wat levert het op?

De 5e en 6e W-vragen zijn lastiger:
5. Wie (intern/extern) gaan we bij het maken van het programmaplan betrekken?
6. Op welke wijze gaan we dat organiseren?

Uw gemeente maakt een goede start wanneer de antwoorden op deze vragen in een gedegen programmaplan terecht komen. Hét spoorboekje voor de komende jaren.

FARO (Financiële Ambities Regie en Ondersteuning)
Bij een nieuwe coalitie horen nieuwe ambities. Dat brengt financiële uitdagingen met zich mee. Hoe gaat uw gemeente die ambitie inwilligen? Het legt immers het financiële fundament voor de komende vier jaar.

Een financiële doorlichting is omvangrijk, kost extra werk en is best een hele klus voor de ambtelijke organisatie. Te belangrijk om het er maar “even bij te doen”. Een totale financiële doorlichting betekent dat de hele bedrijfsvoering en de financiën op onderwerpen worden bekeken en gewogen. Op welke wijze kunnen die onderwerpen een financiële bijdrage leveren om te zorgen dat nieuwe bestuurlijke ambities structureel betaald kunnen worden? Aan de hand van een keuzemenu waarin u de prioriteiten aangeeft, worden de volgende resultaten bereikt:

Resultaat 1: Een rapportage waarin een eerste verkenning is uitgevoerd naar de dekkingsmogelijkheden op basis van uw prioriteiten voor resultaat op korte termijn. Deze rapportage wordt ter informatie gevoegd bij het programmaplan in juli.
Resultaat 2: Nadat de raad in juli voorkeuren heeft uitgesproken over de dekkingsmogelijkheden worden de gewenste mogelijkheden verder uitgewerkt in een volgende rapportage. Zo kunnen het college en de raad bij de begrotingsbehandeling besluiten nemen waardoor nieuw geld beschikbaar komt. Voor een dergelijke financiële herijking werken we ook met een prioritering van onderwerpen die spelen binnen úw gemeente.

Wij begrijpen uw uitdagingen. Graag zetten wij onze ervaring in om uw gemeente verder te helpen. Met Hofmeier PRO 
en Hofmeier FARO helpt Hofmeier uw gemeente echt verder met een goed toekomst bestendig fundament. Van programmaplan tot programmabegroting.

Wilt u meer weten?
Wilt u het uitgebreide plan van aanpak ontvangen of wilt u meer weten over hoe uw programmaplan en programmabegroting kunnen worden gerealiseerd? Neem dan contact op met: Eric Roels 06-19 04 50 49 of Dirk van der Zwaag 06-22 34 61 69.

Lees ook onze meer uitgebreide informatie over onze aanpak voor het realiseren van uw programmaplan en programmabegroting of download de programmaplan flyer.


Eric RoelsSectormanager en adviseur Overheden 06 19 04 50 49

Ook interessant

Van onzekerheid naar vertrouwen

Omgaan met dynamische veranderingen binnen gemeenten Van verticaal naar horizontaal, van centraal naar decentraal en van ove...

Lees verder

Succesvol e-factureren: de controller als verbinder

E-facturering | Column CM | Ingrid Pappot Stapels papieren facturen, contacten met leveranciers voor een toelichting, te lat...

Lees verder

Vertrouwen in gemeentelijke samenwerking

ARTIKEL | Binnenlands Bestuur Voor een geslaagd gemeentelijk samenwerkingsverband is het belangrijk om aan de voorkant duide...

Lees verder

Werken vanuit talent en bezieling

ARTIKEL | Eric Roels | Binnenlands Bestuur Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen niet iedere dag hun talenten inz...

Lees verder

Binnenlands Bestuur - Grip op gemeentelijke samenwerking

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn er om de efficiency te vergroten en een betere dienstverlening aan de inwoners te b...

Lees verder

Grip op gemeentelijke samenwerking

Raadsleden worstelen met de problematiek van samenwerking omdat die wordt gezien als een bedreiging voor de lokale democratie...

Lees verder

Verdieping - Grip op gemeentelijke samenwerking

1. De centrale vraagstelling Centraal staat de vraag: Hoe zorgen we bij het aangaan en/of het continueren van gemeentelijk...

Lees verder

Gemeenteraadscoalities: van plan naar financieel onder controle

De column van Eric in CM De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De politieke partijen die de komende vier jaar met...

Lees verder

De maartcirculaire 2018

De maartcirculaire 2018 is dinsdag jl. beschikbaar gesteld. Deze additieve circulaire staat geheel in het teken van de financ...

Lees verder

Eric Roels versterkt sector Public

Nieuwe Hofmeier Sinds januari 2018 is Eric Roels bij in dienst bij Hofmeier. Eric heeft jarenlange ervaring binnen de gemeen...

Lees verder

E-facturatie: bent u op tijd gereed?

De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Vanaf 18 april 2019 zijn alle (semi) overheidsorganisaties ...

Lees verder

Verdieping - E-facturatie: bent u op tijd gereed?

De overheid digitaliseert met de Digitale Agenda 2020 in de hand. Zo zijn alle (semi-) overheidsorganisaties vanaf 18 april 2...

Lees verder

Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle

2018 belooft een vernieuwend jaar te worden voor uw gemeente met de daarbij behorende uitdagingen. Aan de vooravond van de ve...

Lees verder

Verdieping - Onze belofte: Uw coalitie-uitdagingen financieel direct onder controle!

Aan de vooravond van de verkiezingen weet u dat de ambities van de nieuwe coalitie van invloed zijn op uw programmaplan en -...

Lees verder

Young Professionals en de lokale overheid: boeien en binden

Naar verwachting zullen dit jaar ruim één op de zes gemeenteambtenaren met pensioen gaan. De uitstroom van ambtenaren zal d...

Lees verder

De omslag van financiële naar business controller

De context Wil je als financieel professional en controller kunnen overleven dan is het kennen en begrijpen van de context ...

Lees verder

Grip op het sociale domein

De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten De beweging Het gaat ...

Lees verder