fbpx
Woensdag 15 januari 2020 | Leiden | 9:30-12:30 (1 dagdeel)

Training: Actualiteiten Jaarverslaggeving Woningcorporaties (ook Inhouse mogelijk)

Jaarlijks staat iedere woningcorporatie voor de nodige veranderingen die in de jaarstukken moeten worden toegepast. De regelgeving (RTIV) is eind september 2019 aangepast voor het strakkere onderscheid tussen onderhoud en investeringen. Dit zal al doorwerking hebben op de beleidswaarde per ultimo 2019 en op de omvang van de onrendabele toppen in de jaarrekening 2019. Ook wordt in november 2019 een memo verwacht dat voor meer duidelijkheid moet zorgen over de belastinglatenties. Verder hebben ook andere documenten, zoals het waarderingshandboek en het accountantsprotocol 2019 doorwerking op de jaarverslaggeving. Daarom is het rond de jaarwisseling goed om inzicht te hebben in de meest belangrijke actualiteiten.

Voor wie?

Deze actualiteitencursus is bedoeld voor medewerkers finance & control van woningcorporaties

Datum en locatie

15 januari 2020, Leiden

Trainers

Drs. T (Teus) van der Heiden RA, senior controller
Drs. J. (Joop) Ras, financieel manager

 

Prijs

€250,- per persoon (ex.BTW)

Tijd

09.30 uur – 12:30 uur

   
   

 

1 min lezen

Het programma voor deze cursus

Onze twee docenten geven allereerst het meest recente overzicht van de actualiteiten die van belang zijn voor de komende jaarverslaggeving.

Het grootste deel van de inhoudelijke behandeling zal gaan over:

  • Het onderscheid onderhoud en investeringen en dan vooral de doorwerking op de beleidswaarde en de nieuwe bepaling van de onrendabele toppen per ultimo 2019
  • De aanpassingen in de belastinglatenties
  • De uitwerking van de nieuwe stelsel-, schattings- en presentatiewijzigingen
  • De verwerking van de gerealiseerde kortingen op de verhuurdersheffingen

De behandelingen zullen voorzien zijn van stellingen waarbij ook de deelnemers aan deze kennisbijeenkomst hun mening kunnen geven. Ook zullen wij de gepresenteerde onderwerpen zoveel mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden van de afdeling Financën en van control

Deelnemers
Maximaal 15

Niveau 
HBO niveau

Doelstelling
Na deze cursus heb je een goed inzicht in de actualiteiten in de verslaggeving die van toepassing zijn op de jaarverslaggeving over 2019

Vrijstellingenbeleid
Niet van toepassing

Studiebelasting
Aanwezigheid op studiedag

Studiemateriaal
Een hand-out van de behandelde stof

Prijs
€250,- per persoon (ex.BTW)