Het sterke MT (Inhouse datum op aanvraag) | Tweedaagse training | Hofmeier.nl - Meer dan cijfers
 • Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Woensdag 01 april 2020 - Donderdag 31 december 2020 | Leiden

  Het sterke MT (Inhouse datum op aanvraag)

  Hoe krijg je het nu wel voor elkaar?

  Een MT bestaat uit verschillende persoonlijkheden en managers met verschillende denkstijlen en kwaliteiten. In deze training gaat u samen met uw mede MT leden ontdekken wat ieders kracht is en krijgt u inzicht waardoor mogelijke conflicten en barrières ontstaan. Bovendien leert u als team hoe u effectievere beslissingen kunt nemen en hoe denkfouten te voorkomen.

  2 min lezen
  training-sterke-MT

  Als MT staat u voor de opdracht om uw organisatie naar een mooie toekomst te brengen en weloverwogen beslissingen en acties te nemen die daartoe leiden.
  En dan heb je met elkaar die stip op de horizon beschreven en de weg ernaartoe bepaald, maar……… vervolgens valt iedereen weer terug in oude patronen en routines, wordt de voortgang niet (goed) gemonitord, worden resultaten of het uitblijven ervan niet geëvalueerd en worden er geen maatregelen genomen om de gestelde doelen alsnog te kunnen bereiken of om nieuwe, realistischere doelen vast te stellen…….

  Locatie

  Inhouse

  Datum: 

  op aanvraag (2 daagse training)

  Tijd: 

  De training begint op beide dagen om negen uur in de ochtend en duurt tot circa 17:00 uur

  Programma

  Blok 1 Bespreken persoonlijk voorkeursgedrag aan de hand van DISC

   Kennismaking
   Wat is DISC (theoretische achtergrond)
   Herkennen van het eigen gedrag en dat van anderen
   Effectief de brug slaan naar ander gedrag


  Blok 2 Teamwiel en teamanalyse maken

   In kaart brengen waar ieders kwaliteiten en valkuilen liggen
   Persoonlijk rapport bespreken

  Blok 3 Bespreken teamrollen en drijfveren

   Teamrollen bespreken en plotten
   Bespreken kwaliteiten en valkuilen van het team

  Blok 4 Diverse methodes voor effectieve besluitvorming

   ‘Spelregels’ kunnen hanteren voor een effectief besluit
   Tegenspraak organiseren (de Promotor Fidei)

  Blok 5 Denkfouten en risico’s leren herkennen bij besluitvorming

   De werking van ons brein m.b.t. besluitvorming
   De meest voorkomende denkfouten bij besluitvorming en hoe ze te vermijden

  Blok 6 Praktische methode om de effectiviteit van besluitvorming met een factor twee te vergroten

   Parallel denken als model bij besluitvorming
   Een effectieve manier om een vergadering met een factor twee te verkorten

  Blok 7

  Oefenen met elkaar onder leiding van een ervaren facilitator
   Oefenen met de materie
   Vertaling naar de dagelijkse praktijk maken

  Doelgroep

  Deze training ‘het sterke MT’ is bedoeld voor bestuurders, managers en (staf)medewerkers van een woningcorporatie

  Doelstelling

  Na het volgen van deze training heeft het MT inzicht in de kwaliteiten en valkuilen van het team en kunnen de leden hier beter gebruik van maken.
  Daarnaast kunnen zij effectiever besluiten nemen en denkfouten voorkomen.

  Deelnemers

  Het maximum aantal deelnemers voor de training is 10.

  Vrijstellingsbeleid

  Niet van toepassing

  Studiebelasting

  Aanwezigheid op de cursusdag

  Studiemateriaal

  Voor het volgen van de training is geen specifiek cursusmateriaal benodigd. Deelnemers krijgen een map met de behandelde stof mee na het volgen van de training

  Aanvangsniveau

  HBO

  Niveau

  HBO niveau

  Prijs

  €1.895,- (vrijgesteld van BTW)

  Heeft u interesse in de deze training voor uw management team? Neem dan contact met ons op academy@hofmeier.nl