fbpx
Donderdag 19 december 2019

Frauderisicofactoren voor accountants (Leiden)

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderisicofactoren, frauderisico’s en fraude te signaleren en daar opvolging aan te geven. Frauderisicofactoren is de verplichte training voor alle accountants in 2019.

Trainingsduur: 1 dag
Datum en locatie: 19 dec 2019, Leiden
Prijs:  € 450,00 (ex. BTW)
Tijd:  09.30 uur – 17.00 uur
Kennisgebied: Fraude (verplicht voor accountants in 2019)
Punten: 6 PE-Punten
Bestemd voor:  Accountants
In samenwerking met:  Scope & Skills

 

3 min lezen
frauderisicofactoren_voor_accountants

Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderisicofactoren, frauderisico’s en fraude te signaleren en daar opvolging aan te geven. Frauderisicofactoren is de verplichte training voor alle accountants in 2019. Vergroot nu uw bewustwording en uw begrip van fraude. Breid uw vaardigheden uit en herken het niet naleven van de wet- en regelgeving met de training Frauderisicofactoren.

Deze praktisch opgezette training heeft ook het doel om de bewustwording van de accountant in business (AIB) te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude(risico)(factoren).

Doelstelling
De verplichte PE-training streeft de volgende vier doelstellingen na:

 1. De bewustwording vergroten van de AIB van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij het signaleren van frauderisicofactoren;
 2. Het begrip van de AIB vergroten over frauderisicofactoren;
 3. De vaardigheden van de AIB vergroten in het analyseren van frauderisicofactoren, als ook van fraude en het niet naleven van wet- en regelgeving;
 4. De vaardigheden van de AIB vergroten in het omgaan met dilemma's.

Inhoud
De training is praktijkgericht opgezet, toegespitst op uw eigen sector met voor de deelnemers herkenbare casuïstiek. De vaktechnische theorie wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden en praktijksituaties. Deelnemers worden in staat gesteld eigen ervaringen en voorbeelden te delen en van elkaar te leren.

Naast de vakinhoudelijke aspecten wordt veel aandacht geschonken aan de psychologische en communicatieve aspecten van fraude, middels cases en rollenspellen. Bij de realistische cases wordt actief ingegaan op het bespreekbaar maken van gedrag, waarbij aandacht geschonken wordt aan het behouden van de relatie.

Onderwerpen in de training

 1. Introductie
 2. Het raamwerk van wet- en regelgeving voor de AIB
 3. De Nadere voorschriften NOCLAR, inclusief verankering in de VGBA
 4. Detectie en preventie
  1. Wat zijn frauderisicofactoren, mede aan de hand van de fraudedriehoek
  2. Wat zijn frauderisico's en fraude
  3. Het herkennen van signalen en het herkennen van fraudeurs
  4. Preventieve maatregelen
  5. Het inpassen van detectie en preventie in de controlcyclus
 5. Het vermoeden van fraude: en wat dan
  1. Raamwerk wet- en regelgeving bij fraude
  2. Zakelijke verhouding met de openbaar accountant
  3. Hoe intern aan de orde te stellen, inclusief (de)escalatie
 6. De stand van zaken bij uw organisatie
  1. Inventarisatie van de huidige stand van zaken
  2. Transparantie als onderdeel
  3. De juiste verantwoordelijkheden op de juiste plaats
  4. Specifieke cultuuraspecten, zoals "Tone at the top" en toepassing van soft controls
 7. Dilemma's uit de praktijk, en het oefenen van gesprekken die betrekking hebben op (vermoedens van) fraude met behulp van een praktisch gespreksmodel

Docenten
Ruud Snoeker is sinds 2001 docent en sinds 2007 als director Program Internal Control Accountancy verantwoordelijk voor één van de hoofdvakken (Interne Beheersing of Internal Control) van de Post initiële opleiding Accountancy aan de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Ruud is daarnaast docent Governance & Control bij de Post initiële opleiding Certified Public Controlling voor publieke en maatschappelijke organisaties (ESAA).

Gert-Jan Spenkelink is oprichter van Scope & Skills en is sinds 2005 werkzaam als adviseur/facilitator en trainer voor controllers en accountancy. Hij is gespecialiseerd in adviesvaardigheden voor accountants en controllers en richt zich daarnaast op vraagstukken rondom decision making, creativiteit en communicatie. Hij is daarnaast als docent verbonden aan het NBA en de Executive Master of Finance and Control in Rotterdam.

Details

Trainingsduur: 1 dag
Datum en locatie: 19 dec 2019, Leiden
Prijs:  € 450,00 (ex. BTW)
Tijd:  09.30 uur - 17.00 uur
Kennisgebied: Fraude (verplicht voor accountants in 2019)
Punten: 6 PE-Punten
Bestemd voor:  Accountants
In samenwerking met:  Scope & Skills

Informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Hofmeier via 088 572 75 55.

Inschrijven
Bij aanmelding gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.


Ook interessant