LinkedIn Wobbe van der Meulen - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Wobbe van der Meulen  Soft Controls

  Door het volgen van deze training kun je zelf (beter) in beeld krijgen hoe de organisatie echt werkt en hoe je de mensen...

  CorporatieGids LIVE Kennisdag op 22 maart 2022

  Managing Consultant, Wobbe van der Meulen, verzorgt die dag samen met Maarten Zondag van Woningcorporatie De Kernen, om ...

  Soft controls: altijd en overal, voor iedereen!

  Noodgedwongen zijn woningcorporaties vanaf 2015 heel erg gefocust geweest op hard controls. Dat was ook niet zo gek. Wet...

  Doorontwikkelen risicomanagement en control

  ‘Van inrichten en verbeteren’ naar ‘beheren en verbeteren’ De invoering van de Woningwet in 2015 heeft voor vee...

  Investeringsbesluiten in een maatschappelijk perspectief

  Wij krijgen de laatste tijd heel vaak de vraag om het investeringsstatuut van de corporatie te ‘updaten’. Die vraag ...

  Ethisch handelen en soft controls

  Extra toelichting Bij corporaties is er de afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van integriteit en organisatiecul...

  Prinsjesdag 2021 – Geen daden maar woorden

  Natuurlijk, een demissionair kabinet kan slechts een beleidsarme begroting presenteren, maar…… het gister gepresente...

  Rabobank SmartBuilds – kans of bedreiging voor de woningmarkt?

  Hofmeier signaleert bewegingen in de woningmarkt. Nu, meer dan ooit, is er meer vraag naar woningen dan dat er aangebode...

  Extra risico’s voor woningcorporaties...

  ...bij langdurig stijgende bouwprijzen In het Financieel Dagblad van 13 juli stond een alarmerend artikel over de geste...

  D3 bij woningcorporaties

  D3 bij woningcorporaties staat voor Data – Dialoog – Doen. Wat willen wij daar nu mee zeggen eigenlijk gaat het om e...

  RPA Awareness

  Voor veel mensen en organisaties is RPA een nog onbekend gebied. Wat kunnen we er mee? Wat moeten we ermee? Is het eigen...

  Onderzoek: ‘Zijn de grenzen van de ratio’s bereikt?’

  Jasper en Maurice zijn twee nieuwe aanwinsten binnen het Hofmeierteam. De twee stagiaires volgen beiden de opleiding Fin...

  Data – Dialoog - Doen

  Een handreiking richting data - transitie Onderstaand artikel bevat hoofdzakelijk waarnemingen en is niet bedoeld om ee...

  Onderzoek ZZP

  We vinden het ontzettend fijn om met jou samen te werken en daarom voeren we een onderzoek uit om te beoordelen of we no...

  Wat gaat er (voor woningcorporaties) nu echt veranderen op de woningmarkt?

  Als de mist is opgetrokken……. De verkiezingen van maart 2021 liggen achter ons en ja, er zal wat veranderen in de s...

  Project control – een vak apart?

  Grip en sturing bij projecten steeds lastiger Projecten worden steeds complexer, je hebt te maken met meerdere partijen...

  Quickscan Risicomanagement

  Wil je weten waar jouw corporatie staat op het gebied van risicomanagement? Vul de quickscan risicomanagement in en ont...

  Woningcorporaties: Sluit uw vastgoed aanbod nog (wel) aan bij de veranderende omgeving?

  Woningcorporaties zijn, in iedere geval voor zover het over het aanbod van woonruimte gaat, de grootgrondbezitters van N...

  Verkiezingsretoriek sloopt sociale woningmarkt

  In de Tweede Kamer is op 9 februari door het aannemen van de motie Beckerman c.s. in grote meerderheid ingestemd met bev...

  WKa op orde

  Inlenersaansprakelijkheid, loonbelasting en btw-risico’s beperken? Maatschappelijke organisaties in de zorg, het onde...

  Objectgegevens, nut en noodzaak van een check vooraf

  Inleiding In de Woningwet is opgenomen dat toegelaten instellingen in het kader van de jaarrekening het vastgoed in exp...

  Procesoptimalisatie

  Noodzaak in tijden van disruptieve ontwikkelingen Wie denkt dat na disruptieve gebeurtenissen zaken weer vanzelf terugk...

  Investeringsstatuten woningcorporaties aan herziening toe

  Door de grote nadruk die er de laatste jaren, mede als gevolg van overheidsingrijpen en strengere regelgeving, is gelegd...

  Het Kabinet van net niet en de Minister van bijna raak

  Met Prinsjesdag passeren zoals gebruikelijk allerlei onderwerpen de revue. Natuurlijk is er aandacht voor het belangrijk...

  Scenarioplanning

  Voor meer grip op de toekomst De coronacrisis leidt tot grotere onzekerheden voor de toekomst. Het opstellen van de beg...

  Hoe helpt Alignment woningcorporaties om doelen te behalen?

  ‘Are you helping to put a man on the moon?’ Iedereen kent wel die recente reclamespot van een recruiter waar een sc...

  Digitale Impactsessie: Toekomstverkenning, Scenarioplanning en scenarioanalyse in Coronatijd

  Voor wie?  Directeur-bestuurders en directeuren van woningcorporaties Wat? Blok 1: een korte introductie in scenario...

  Handen uit de mouwen en bouwen aan de toekomst

  Dat er in de toekomst een aantal zaken anders worden georganiseerd staat buiten kijf. Soms heb je een uitzonderlijke sit...

  Breng de scenario’s van de impact van het coronavirus voor uw corporatie in kaart!

  De barometer voor corporaties blijft ‘veranderlijk’

  Dat er iets moet gebeuren aan het tekort aan woningen valt inmiddels niet meer te ontkennen. De roep om een gecoördinee...

  E-learning: Integriteit en frauderisico herkenning (datum en tijd zelf te bepalen)

      Blok 1: Programma   Kennismaking met de trainers Doel van de training     ...

  Onderzoek naar de Onafhankelijke Control Functie

  De Hogeschool van Amsterdam (HvA), het Zijlstra Center en Hofmeier Interim & Consulting zijn een onderzoek gestart n...

  Compliance-scan Governancecode 2020

  De Governancecode voor Woningcorporaties is onlangs aangepast. Dat betekent dat elke corporatie  aan de slag moet met d...

  Training: Scenarioplanning voor Woningcorporaties

  Programma dag 1   Blok 1 Kennismaking met Scenarioplanning     🧩  Kenni...

  Dieperliggende vragen naar aanleiding van strategische programma WSW

  Dat het WSW zich aan het heroriënteren is op de eigen strategische positie is niet zo gek. De (Rijks)overheid wil immer...

  Omgaan met toekomstige ontwikkelingen

  Veel branches, maar met name de non-profit (zoals onderwijs, zorg en woningcorporaties) sectoren, hebben te maken met to...

  Fiscaliteit op orde: dat bespaart!

  Doe de fiscale scan voor uw organisatie De veranderingen op fiscaal gebied voor woningcorporaties zijn de laatste jaren...

  Kennismakingstraining Toekomstverkenning en Scenarioplanning (Amersfoort)

  De training De training is bedoeld voor bestuurders, beslissers en (beleids)adviseurs van corporaties die in vogelvluch...

  De woningnood is weer terug in Nederland!

  Bevlogen sprekers, enthousiaste deelnemers en presentaties die uitnodigden tot discussies op 14 februari bij het seminar...

  In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit

  Onlangs heeft de Christelijke Woningstichting Patrimonium met RvC, bestuur en alle medewerkers een aantal integriteitstr...

  Van fiscale klemmen naar fiscale effectieve strategie

  Woningcorporaties hebben tot op de dag van vandaag niet het onderste uit de kan gehaald op fiscaal gebied. Met alle bepe...

  Terugblik | Kwartaalbijeenkomst Woningcorporaties

  Fiscaal waarderen, verliesverdamping, fiscale planning en meetbaarheid vastgoedstrategie Veel Hofmeier professionals e...

  Terugblik | 10 juli: Kennisnetwerk Woningcorporaties

  Financiële en fiscale actualiteit in a nutshell Hoewel het wellicht niet meteen de meest sexy onderwerpen lijken, was ...

  Scenarioplanning: klaar voor de toekomst!

  Wie 20 jaar geleden had voorspeld dat woningcorporaties een groot deel van de rente op hun leningportefeuille niet meer ...

  Balans tussen hard controls en soft controls = resultaat boeken

  Dan denkt u dat u het goed voor elkaar hebt. Een helder plan van aanpak, de RvC staat volledig achter u, evenals de OR. ...

  Zelfevaluatie RvC/RvT

            Voor woningcorporaties zijn er de komende jaren genoeg uitdagingen. De verwachti...

  Boardroom Dynamics

  Toezicht houden is een stevige maatschappelijke opdracht. Goed toezicht vergroot de effectiviteit van het bestuur en de ...

  Snel een beknopt jaarverslag ‘nieuwe stijl’

  Wat veel corporaties nog niet lukt, lukt (met) ons (samen) wel. Het binnen een korte termijn schrijven van een beknopt, ...

  Wederom geslaagd Hofmeier Seminar

  Onze dagvoorzitter Piet Klop van Public Values startte de bijeenkomst door te verwijzen naar de onjuistheid van de bewer...

  Belastingen; in uw voor- of nadeel?

  De belastingwetgeving in Nederland is ingewikkeld en kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel uitpakken. Belangrijke el...

  Scenarioplanning als onderdeel van risicomanagement

  Corporaties staan onder druk op beter maatschappelijk te presteren tegen lagere kosten.  Als gevolg van de politieke...

  Scan Cultuur, houding & gedrag

  Zijn cultuur, houding en gedrag een hindernis binnen uw organisatie? Of fungeren ze juist als smeerolie? Krijg inzicht m...

  Previsitatie

  Door middel van een previsitatie brengt Hofmeier uw maatschappelijke prestaties in beeld ter voorbereiding op de verplic...

  Risicomanagement Kennis

  Woningcorporaties staan bloot aan vele risico’s, maar hoe bepaalt u nu welke de belangrijkste zijn voor uw organisatie...

  Fiscaal in control

  Fiscaliteit is voor woningcorporaties 'a fact of life' geworden. Vennootschapsbelasting staat hoog op de lijst. Daar is ...

  RiskCongres PublicValues 2018

  Op 5 april wordt voor de 2e keer het Riskcongres Public Values georganiseerd. Vorig jaar was het een groot succes. Met h...

  Geslaagd Seminar vastgoedsturing

  Op 19 september organiseerden Public Values, Hofmeier en Scope & Skills het seminar ‘handen en voeten aan vastgoed...

  Vastgoed, weet wat je in huis hebt

  Een derde van de Nederlandse woningcorporaties weet niet wat de waarde is van de woningen die zij in bezit hebben. Dit b...

  Ontwikkeling financiële functie 3/3

  Financial & business controller van de toekomst: Sociale alleskunners? Wil je als finance professional en controlle...

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 2/3

  Durf, competenties en communicatie Ook binnen het publieke domein wordt er gezocht naar financiële professionals die p...

  Ontwikkeling financiële functie in het publieke domein 1/3

  De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein De maatschappij is volop in beweging. Daarent...

  Connectmeeting Woningcorporaties

  Drukbezochte Hofmeier Connectmeeting Woningcorporaties Met het thema ‘License to Operate' wisten Marjolijn Vencken ...