Roland HermansGrip op het sociale domein

De beweging in het sociaal domein met als resultaat een betere zorg en lagere administratieve lasten De beweging Het ...

Veranderingen in de zorg

In 2015 heeft een grote stelselwijziging in de zorg plaats gevonden. De langdurige zorg is grondig herzien. Grote delen ...