LinkedIn Laurens Bijsterbosch - Hofmeier.nl
  • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

  • Laurens Bijsterbosch    Beter ‘in control’ met RGS

    Steeds meer woningcorporaties implementeren het Referentie Grootboek Schema (hierna te noemen RGS). Inmiddels werkt onge...