Frank BielemanUitgelichte Interim Experts

Heeft u tijdens de coronacrisis extra capaciteit nodig of behoefte aan een bepaalde expertise op de financiële afdeling...

Breng de scenario’s van de impact van het coronavirus voor uw corporatie in kaart!

Gebundelde krachten

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de stofresten van de boerenacties net neergedaald, is ‘de bouw’ weer vertrokke...

We kijken terug op een succesvolle Connect meeting

Woensdag 12 juni 2019 | Verkadefabriek, ‘s-Hertogenbosch Afgelopen woensdag heeft de Hofmeier Connect meeting plaatsg...

In 13 stappen AVG proof

Velen van u zullen vorig jaar ‘het project AVG' op de agenda hebben gehad en in zekere mate hebben doorgevoerd. Maar s...

Vastgoedrekenen en financiële analyses steeds belangrijker!

De planning- en controlcyclus concentreert zich al lang niet meer op alleen de jaarrekening en de begroting. Gedurende h...