drs. Rudi van Aert RCDe spagaat van de woningcorporatie

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met een strenger control- en handhavingsbeleid door het Wa...

Wat is de beste rapportageoplossing?

Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk s...

SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwarelevera...

Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet v...

Kostenbeheersing en optimalisatie

De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je wer...

Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een ve...

Waarheen, waarvoor...?

De column van Rudi in CM Het laatste kwartaal van het jaar is aangebroken. Een mooi moment om te kijken waar we de rest...