LinkedIn drs. Rudi van Aert RC - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • drs. Rudi van Aert RC  Masterclass: Investeringsbeoordeling Woningcorporaties

  Programma                  Blok 1: Historie: waar komen we vandaan / welke rendementsbepaling hanteerd...

  Investeringsbesluiten in een maatschappelijk perspectief

  Wij krijgen de laatste tijd heel vaak de vraag om het investeringsstatuut van de corporatie te ‘updaten’. Die vraag ...

  Investeringsbesluiten - Financiële projectbeoordeling

  In onze eerder publicatie (‘Investeringsstatuten woningcorporaties aan herziening toe’) hebben wij u meegenomen in o...

  Uw processen op orde?

  Ajax mag duurste aankoop ooit, Sébastien Haller, niet opstellen in Europa League door een administratieve fout. Wie den...

  Woningcorporaties: Sluit uw vastgoed aanbod nog (wel) aan bij de veranderende omgeving?

  Woningcorporaties zijn, in iedere geval voor zover het over het aanbod van woonruimte gaat, de grootgrondbezitters van N...

  Investeringsstatuten woningcorporaties aan herziening toe

  Door de grote nadruk die er de laatste jaren, mede als gevolg van overheidsingrijpen en strengere regelgeving, is gelegd...

  Grip op de begroting 2021

  De jaarrekening en jaarlijkse verantwoording richting WSW en Aw zijn bij veel corporaties inmiddels achter de rug, of wo...

  De financiële functie in de tijd van Corona

  Het zijn bijzondere tijden. Enerzijds houdt de angst voor het corona-virus ons allemaal bezig, anderzijds moeten process...

  Het effect van Corona op de jaarstukken 2019

  Voor woningcorporaties die de jaarstukken 2019 nog niet hebben laten vaststellen in de Raad van Commissarissen komt er e...

  Huurverhoging en Betaalbaarheid

  Eind volgende maand krijgen alle huurders van corporatiewoningen weer de jaarlijkse huurverhogingsbrief op de mat. Voor ...

  De spagaat van de woningcorporatie

  Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met een strenger control- en handhavingsbeleid door het Wa...

  Wat is de beste rapportageoplossing?

  Met de toenemende rapportageverplichtingen zoeken corporaties naar oplossingen om de rapportages zo eenvoudig mogelijk s...

  SBR als volgende vernieuwing in de verslaglegging?

  Op dit moment gaat SBR als buzzwoord rond in de corporatiewereld, met name door de aandacht die hier door softwarelevera...

  Controle-klaar (audit-ready) maken van uw financiële verslaglegging

  De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 moet v...

  Kostenbeheersing en optimalisatie

  De redenering is vrij simpel maar wel nodig om een gezond financieel kader te scheppen binnen een organisatie; op je wer...

  Ondersteuning nazorgtraject DAEB/niet DAEB

  De totstandkoming van de nieuwe woningwet en het daarbij behorende scheidingsvoorstel hebben de woningcorporaties een ve...