LinkedIn Teus van der Heiden - Hofmeier.nl
 • Wilt u direct iemand aan de lijn? Bel: 088 – 572 75 55

 • Teus van der Heiden  Soft Controls voor Controllers

  Programma                  Theorie over Soft Controls voor woningcorporaties en de modellen. Te ...

  Tips voor de jaarrekening

  Vooral de afdeling Finance werkt aan de jaarrekening. De accountant controleert, maar de controller is verantwoordelijk ...

  Soft Controls bij Woningcorporaties (online)

  Programma Theorie over Soft Controls voor woningcorporaties en de modellen. Te gebruiken vragen van Soft Controls ...

  Controllers nu aan de slag met Soft Controls!

  Aan alles voel je het nu. Dit is het uitgelezen moment om de Soft Controls (zachte beheersmaatregelen) een plaats te gev...

  Soft controls: altijd en overal, voor iedereen!

  Noodgedwongen zijn woningcorporaties vanaf 2015 heel erg gefocust geweest op hard controls. Dat was ook niet zo gek. Wet...

  Vastgoed in de jaarrekening 2021

  Na jaren waarin de jaarverslaggevingsregels voor woningcorporaties ingrijpend zijn aangepast is het in het verslagjaar 2...

  Jaarverslaggeving Woningcorporaties - Digitaal

  Doelgroep Managers financiën, medewerkers planning en control, controllers  Deelnemers Minimaal 5 deelnemers maxi...

  De verlaging verhuurderheffing van € 500 miljoen

  Wat doen we ermee? Natuurlijk kunnen we de uitkomst van de troonrede-besprekingen in de Tweede Kamer op 23 september jl...

  Training: Risicomanagement

      Programma Blok 1 Risicomanagement, de kaders (3u)     ...

  Huurbevriezing en de jaarstukken 2020

  Na de Wet Eenmalige Huurverlaging in december 2020 deed zich na de brief van Minister Ollongren op 17 februari jl. een n...

  Omgaan met schattingen in de grootste balanspost

  In de laatste weken van 2020 hebben veel accountants in hun managementletters aandacht besteed aan de nieuwe controleric...

  Corona en de jaarstukken 2020

  In het voorjaar van 2020 zijn woningcorporaties op een laat moment in de jaarrekeningcyclus geconfronteerd met de vraag ...

  Digitale impactsessie: Actualiteiten Jaarverslaggeving

  Voor wie? De cursus is voor managers bedrijfsvoering, controllers of medewerkers bedrijfsvoering woningcorporatie  Ko...

  Wetsvoorstel Eenmalige Huurverlaging (WEH) en de jaarrekening 2020

  Op Prinsjesdag 2020 werd de ingrijpende maatregel aangekondigd om de huren van de sociale woningvoorraad van woningcorpo...

  Digitale impactsessie: Externe Verslaglegging

  Voor wie? De cursus is voor managers bedrijfsvoering, controllers of medewerkers bedrijfsvoering woningcorporatie  Ko...

  Scenarioplanning

  Voor meer grip op de toekomst De coronacrisis leidt tot grotere onzekerheden voor de toekomst. Het opstellen van de beg...

  Hoe evalueer je nu echt het functioneren van de externe accountant?

  Wanneer uw externe accountant tot en met verslagjaar 2019 al tenminste 4 jaar uw jaarstukken heeft gecontroleerd, hoort ...

  Digitale Impactsessie: Toekomstverkenning, Scenarioplanning en scenarioanalyse in Coronatijd

  Voor wie?  Directeur-bestuurders en directeuren van woningcorporaties Wat? Blok 1: een korte introductie in scenario...

  Audit commissie en de jaarrekening 2020

  Gewicht van de auditcommissie neemt toe Nu de jaarrekeningcontroles over 2019 in de fase van afronding verkeren, kan de...

  Digitale Impactsessie: Bereken de scenario's van het effect van Corona

  Voor wie? Controllers en Managers Financiën Woningcorporaties Wat? Voor iedere woningcorporatie zijn de gevolgen van...

  De onafhankelijke controlfunctie

  Voor een goede invulling van de onafhankelijke controlfunctie is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden daar liggen...

  Digitale Impactsessie: Risicomanagement

  Digitale Impactsessie: Het effect van de coronacrisis op de jaarstukken 2019

  Breng de scenario’s van de impact van het coronavirus voor uw corporatie in kaart!

  Het effect van Corona op de jaarstukken 2019

  Voor woningcorporaties die de jaarstukken 2019 nog niet hebben laten vaststellen in de Raad van Commissarissen komt er e...

  WoonInvest traint medewerkers interne controle

  Er wordt veel gesproken en geschreven over de 'Three Lines of Defense'. Wij brengen het op verschillende wijze in de pra...

  Welke lijn zien we in de oordeelsbrieven (AW) in 2019?

  Sinds medio 2019 ontbraken vanuit privacy-overwegingen de oordeelsbrieven van de AW op haar website. Op 10 december jl. ...

  Wat is het verschil tussen Compliance en Integriteit?

  Recentelijk stelde een Privacy Officer van een woningcorporatie mij de vraag: Wat is het verschil tussen compliance en i...

  Invulling van de eerste en tweede lijns controlfunctie

  Programma In deze cursus gaan wij in op, welke werkzaamheden van interne controle in de eerste en tweede lijn voor woni...

  Actualiteitenworkshop Jaarverslaggeving Woningcorporaties

  Doelgroep Managers financiën, medewerkers planning en control, controllers Deelnemers Minimaal 5 deelnemers maximaal...

  Invloed van beheerkosten op beleidswaarde/kengetallen

  In de begroting 2020 moet men de nieuwe voorschriften van het Reglement Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting d.d. 25...

  Begroting 2020 wordt geraakt door SBR-Wonen

  Op 3 juli 2019 publiceerde SBR-Wonen “Definities Onderhoud en Beheer ten behoeve van verantwoording en prognose”. Do...

  Ingrijpend verbouwen: gunstig voor de kengetallen!

  Op 3 juli 2019 publiceerde SBR-Wonen de memo  “Definities Onderhoud en Beheer ten behoeve van verantwoording en progn...

  Betrokkenheid van woningwetcontroller bij besluiten met verstrekkende financiële gevolgen

  Op 2 juli jl. werd het seminar “Internal audit van de toekomst binnen woningcorporaties” gehouden. De organisatie wa...

  Zichtbaar 'in controle'

  De maatschappelijke taak van de woningcorporaties is te zorgen voor huisvesting in een leefbare buurt tegen een betaalba...