Teus van der Heiden | Hofmeier.nl - Interim & Consulting
 • Financieel vraagstuk? Ook tijdens de coronacrisis staan onze finance professionals voor u klaar! Wij werken door volgens de richtlijnen van het RIVM. Meer weten? Bel voor meer informatie! 088 572 75 55

 • Teus van der Heiden  Digitale impactsessie: Externe Verslaglegging

  Voor wie? Managers bedrijfsvoering, controllers of iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor bedrijfsvoering binnen...

  Scenarioplanning

  Voor meer grip op de toekomst De coronacrisis leidt tot grotere onzekerheden voor de toekomst. Het opstellen van de beg...

  Hoe evalueer je nu echt het functioneren van de externe accountant?

  Wanneer uw externe accountant tot en met verslagjaar 2019 al tenminste 4 jaar uw jaarstukken heeft gecontroleerd, hoort ...

  Digitale Impactsessie: Toekomstverkenning, Scenarioplanning en scenarioanalyse in Coronatijd

  Voor wie?  Directeur-bestuurders en directeuren van woningcorporaties Wat? Blok 1: een korte introductie in scenario...

  Audit commissie en de jaarrekening 2020

  Gewicht van de auditcommissie neemt toe Nu de jaarrekeningcontroles over 2019 in de fase van afronding verkeren, kan de...

  Digitale Impactsessie: Bereken de scenario's van het effect van Corona

  Voor wie? Controllers en Managers Financiën Woningcorporaties Wat? Voor iedere woningcorporatie zijn de gevolgen van...

  De onafhankelijke controlfunctie

  Voor een goede invulling van de onafhankelijke controlfunctie is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden daar liggen...

  Digitale Impactsessie: Risicomanagement

  Digitale Impactsessie: Het effect van de coronacrisis op de jaarstukken 2019

  Breng de scenario’s van de impact van het coronavirus voor uw corporatie in kaart!

  Het effect van Corona op de jaarstukken 2019

  Voor woningcorporaties die de jaarstukken 2019 nog niet hebben laten vaststellen in de Raad van Commissarissen komt er e...

  WoonInvest traint medewerkers interne controle

  Er wordt veel gesproken en geschreven over de 'Three Lines of Defense'. Wij brengen het op verschillende wijze in de pra...

  Welke lijn zien we in de oordeelsbrieven (AW) in 2019?

  Sinds medio 2019 ontbraken vanuit privacy-overwegingen de oordeelsbrieven van de AW op haar website. Op 10 december jl. ...

  Wat is het verschil tussen Compliance en Integriteit?

  Recentelijk stelde een Privacy Officer van een woningcorporatie mij de vraag: Wat is het verschil tussen compliance en i...

  Invulling van de eerste en tweede lijns controlfunctie

  Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties die een taak hebben in het uitvoeren van werkza...

  Invloed van beheerkosten op beleidswaarde/kengetallen

  In de begroting 2020 moet men de nieuwe voorschriften van het Reglement Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting d.d. 25...

  Begroting 2020 wordt geraakt door SBR-Wonen

  Op 3 juli 2019 publiceerde SBR-Wonen “Definities Onderhoud en Beheer ten behoeve van verantwoording en prognose”. Do...

  Ingrijpend verbouwen: gunstig voor de kengetallen!

  Op 3 juli 2019 publiceerde SBR-Wonen de memo  “Definities Onderhoud en Beheer ten behoeve van verantwoording en progn...

  Betrokkenheid van woningwetcontroller bij besluiten met verstrekkende financiële gevolgen

  Op 2 juli jl. werd het seminar “Internal audit van de toekomst binnen woningcorporaties” gehouden. De organisatie wa...

  Zichtbaar 'in controle'

  De maatschappelijke taak van de woningcorporaties is te zorgen voor huisvesting in een leefbare buurt tegen een betaalba...