FAMO en haar partners Hofmeier en Segment nodigen u uit voor de bijeenkomst ´Grip op het sociaal domein met een grotere rol van datamanagement´.  We wisselen graag van gedachten met de deelnemers over toekomstige uitdagingen in het sociaal domein. Uw inbreng maakt de opgave en de mogelijke oplossing scherper! Lees verder

 • Mandana Akbari versterkt Hofmeier sector Woningcorporaties

  Mandana Akbari versterkt per 1 maart 2019 het corporatieteam van Hofmeier als manager en consultant Wonen. Hofmeier slaat hiermee zichtbaar de vleugels uit naar advies en consulting voor de pijler Wonen in de woningcorporatie sector. Daarnaast zal Mandana ook alvast aandacht besteden aan de pijler Vastgoed omdat zij ook hier in het verleden kennis en ervaring in heeft opgedaan.

  Lees verder

 • BI-Tooling

  BI-Tooling I Column CM I Michael Erhardt

  Excel is misschien wel een van de meest gebruikte, meest geliefde én meest gehate producten ter wereld. Zo, dat is eruit. Het is gemakkelijk en heeft veel mogelijkheden, maar is niet bedoeld voor complexe zaken. Toch is het in veel organisaties Excel de basis voor rapportages.

  Lees verder

 • Iedereen heeft talenten!

  Talentmanagement | Column CM | Kittie Hendriks

  Ik had eens een collega, het type stille werker, die elke taak die ik voor hem had meteen uitvoerde. Toen hij in dienst kwam, was zijn Excelkennis onder de maat en heb ik hem de meest gebruikte functies uitgelegd. Na een tijdje vertelde hij dat hij op YouTube filmpjes over Excel bekeek. Hij was er zo enthousiast over dat ik hem aanmoedigde daar elke dag wat tijd voor in te ruimen. 

  Lees verder

 • Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie?

  Succesvolle strategie implementatie I Artikel in Executive Finance I Max de Klerk
  Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie? Welke relatie hebben proces, inhoud en context hierbij? Max de Klerk legt uit hoe belangrijk het is verbinding te krijgen met de mensen in de organisatie. En dat zelfkennis daar ook een grote rol bij speelt.

  Lees verder

 • De woningnood is weer terug in Nederland!

  Bevlogen sprekers, enthousiaste deelnemers en presentaties die uitnodigden tot discussies op 14 februari bij het seminar ‘De woningnood in Nederland’ van Hofmeier, PublicValues en Scope&Skills. Dagvoorzitter Piet Klop van PublicValues onderstreepte de actualiteit met een verwijzing naar de koppen van het FD van de laatste dagen. Woningnood en spreker van vandaag Peter de Reus halen zelfs daar de voorpagina! Daarnaast is er in brede zin veel aandacht in de media voor de problemen op de woningmarkt.

  Lees verder

 • Grip op subsidies!

  De subsidie voor de aanleg van het “Groene Schoolplein” moet per direct verantwoord worden. Bovendien moet een onafhankelijke accountant een goedkeurende verklaring afgeven... Die had u even niet aan zien komen. Hoe zorgt u ervoor dat u ‘in control’ bent? Een subsidieregister kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.

  Lees verder

 • Rendabel verduurzamen: eerst doorrekenen, dan doen

  Rendabel verduurzamen I Column CM I Rens Linssen
  De druk vanuit de politiek op woningcorporaties om fors in te zetten op verduurzamen, is voelbaar. Corporaties zijn immers een dankbaar doelwit. Door de miljoenen woningen die ze beheren, is er qua milieuopgave snel en flink te scoren. De vraag voor elke controller zou hierbij eigenlijk moeten zijn: hoe draag ik er aan bij dat het verduurzamen van het woningbestand zo rendabel mogelijk en binnen de financiële speelruimte gedaan wordt?

  Lees verder

 • Mensgericht én resultaatgericht. Het kan!

  Onderwijs | Actueel
  “Wat houdt een meer resultaatgerichte bedrijfsvoering dan in? Wat voor consequenties heeft dat voor mij, voor mijn afdeling, voor de docent en voor de leerlingen?” Dit zijn veelgehoorde terugkoppelingen van de werkvloer binnen het onderwijs.

  Lees verder

 • Finance kent geen exacte grenzen!

  "Zo zwart-wit is het niet."

  Finance kent geen exacte grenzen tussen accounting, controlling en businesspartnering. Dat concluderen Remco van ’t Hoff, CFO van onderzoeksbureau Kantar, en Max de Klerk, sectorleider Handel, Industrie en Dienstverlening bij Hofmeier. “Zo zwart-wit is het niet.”

  Lees verder

 • Werken vanuit talent en bezieling

  ARTIKEL | Eric Roels | Binnenlands Bestuur

  Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen niet iedere dag hun talenten inzetten. Ook gemeenten zouden beter het talent van hun professionals kunnen benutten, vindt Eric Roels, sectormanager en adviseur overheden bij Hofmeier. ‘Denk vanuit de dingen die goed gaan.’

  Lees verder

 • Best finance team; controllers en technologie

  Coen in CM over 'Best Finance Team'

  Hoe ziet een best finance team eruit? Welke vaardigheden en competenties zijn ervoor nodig? En hoe ziet die topfinancial van de toekomst er eigenlijk uit? Hamvragen voor de sponsor van Best Finance Team of the Year 2018.

  Lees verder


Sector specialisten


Meer dan cijfers

De financiële functie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid geworden van de business én de financiële discipline. Een functie die een bijdrage levert aan het behalen van organisatiedoelen en groeidoelstellingen. Dat vraagt andere competenties en inzichten van de afdeling. Het gaat niet meer over rapporteren alleen maar ook over anticiperen op ontwikkelingen binnen de organisatie en de markt. Om duidelijk te maken wat de impact is van keuzes, is nauwe samenwerking nodig met andere afdelingen en externe partijen. Het gaat om meer dan cijfers. Met deze verantwoordelijkheden ontstaat succes alleen door als team optimaal samen te werken. Dat is precies wat Hofmeier gelooft. Samen meer bereiken door te verbinden.

Coen van der Kruijs
Algemeen directeur

Interessant

Vertrouwen in gemeentelijke samenwerking
Lees verder
Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie?
Lees verder
In gesprek met Marian Bosma van Patrimonium Groningen over Integriteit
Lees verder

Het Hofmeier DNA

"Bij Hofmeier geloven we dat je door nauw samen te werken meer bereikt"
Coen van der Kruijs
Algemeen directeur