Hoe voorkomt u fraude? Wat doet u bij vermoedens van fraude? Het is de verantwoordelijkheid van alle accountants om frauderisicofactoren, frauderisico’s en fraude te signaleren en daar opvolging aan te geven. Frauderisicofactoren is de verplichte training voor alle accountants in 2019. Vergroot nu uw bewustwording en uw begrip van fraude. Breid uw vaardigheden uit en herken het niet naleven van de wet- en regelgeving met de training Frauderisicofactoren. Lees verder

 • Hofmeier en SpeedBooks - DE oplossing voor uw rapportage

  Hofmeier biedt u, samen met SpeedBooks, DE oplossing voor het standaardiseren van uw rapportages. SpeedBooks is een rapportgenerator waarmee u op eenvoudige wijze vanuit de data uit uw primaire systeem komt tot gestandaardiseerde en voor uw organisatie op maat gesneden rapportages.

  Lees verder

 • Het onderwijs van morgen en de (business) controller

  Het onderwijs van morgen I Column CM I Roy de Werd

  Het onderwijs van morgen, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Ik zal u een geheim verklappen: dat weet ik niet. Sterker nog, dat weet waarschijnlijk niemand echt. Maar wat ik wel weet gezien mijn ervaring als Sectormanager Onderwijs, is dat de ontwikkelingen omwille van digitale mogelijkheden en dus de veranderingen snel gaan. De controller kan, of liever gezegd, moet daar een rol in spelen.

  Lees verder

 • Rendabel verduurzamen: eerst doorrekenen, dan doen

  Rendabel verduurzamen I Column CM I Rens Linssen
  De druk vanuit de politiek op woningcorporaties om fors in te zetten op verduurzamen, is voelbaar. Corporaties zijn immers een dankbaar doelwit. Door de miljoenen woningen die ze beheren, is er qua milieuopgave snel en flink te scoren. De vraag voor elke controller zou hierbij eigenlijk moeten zijn: hoe draag ik er aan bij dat het verduurzamen van het woningbestand zo rendabel mogelijk en binnen de financiële speelruimte gedaan wordt?

  Lees verder

 • Mandana Akbari versterkt Hofmeier sector Woningcorporaties

  Mandana Akbari versterkt per 1 maart 2019 het corporatieteam van Hofmeier als manager en consultant Wonen. Hofmeier slaat hiermee zichtbaar de vleugels uit naar advies en consulting voor de pijler Wonen in de woningcorporatie sector. Daarnaast zal Mandana ook alvast aandacht besteden aan de pijler Vastgoed omdat zij ook hier in het verleden kennis en ervaring in heeft opgedaan.

  Lees verder

 • BI-Tooling

  BI-Tooling I Column CM I Michael Erhardt

  Excel is misschien wel een van de meest gebruikte, meest geliefde én meest gehate producten ter wereld. Zo, dat is eruit. Het is gemakkelijk en heeft veel mogelijkheden, maar is niet bedoeld voor complexe zaken. Toch is het in veel organisaties Excel de basis voor rapportages.

  Lees verder

 • Iedereen heeft talenten!

  Talentmanagement | Column CM | Kittie Hendriks

  Ik had eens een collega, het type stille werker, die elke taak die ik voor hem had meteen uitvoerde. Toen hij in dienst kwam, was zijn Excelkennis onder de maat en heb ik hem de meest gebruikte functies uitgelegd. Na een tijdje vertelde hij dat hij op YouTube filmpjes over Excel bekeek. Hij was er zo enthousiast over dat ik hem aanmoedigde daar elke dag wat tijd voor in te ruimen. 

  Lees verder

 • Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie?

  Succesvolle strategie implementatie I Artikel in Executive Finance I Max de Klerk
  Wat bepaalt het succes van een succesvolle strategie implementatie? Welke relatie hebben proces, inhoud en context hierbij? Max de Klerk legt uit hoe belangrijk het is verbinding te krijgen met de mensen in de organisatie. En dat zelfkennis daar ook een grote rol bij speelt.

  Lees verder

 • Mensgericht én resultaatgericht. Het kan!

  Onderwijs | Actueel
  “Wat houdt een meer resultaatgerichte bedrijfsvoering dan in? Wat voor consequenties heeft dat voor mij, voor mijn afdeling, voor de docent en voor de leerlingen?” Dit zijn veelgehoorde terugkoppelingen van de werkvloer binnen het onderwijs.

  Lees verder

 • Finance kent geen exacte grenzen!

  "Zo zwart-wit is het niet."

  Finance kent geen exacte grenzen tussen accounting, controlling en businesspartnering. Dat concluderen Remco van ’t Hoff, CFO van onderzoeksbureau Kantar, en Max de Klerk, sectorleider Handel, Industrie en Dienstverlening bij Hofmeier. “Zo zwart-wit is het niet.”

  Lees verder

 • Werken vanuit talent en bezieling

  ARTIKEL | Eric Roels | Binnenlands Bestuur

  Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien mensen niet iedere dag hun talenten inzetten. Ook gemeenten zouden beter het talent van hun professionals kunnen benutten, vindt Eric Roels, sectormanager en adviseur overheden bij Hofmeier. ‘Denk vanuit de dingen die goed gaan.’

  Lees verder


Sector specialisten


Meer dan cijfers

De financiële functie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid geworden van de business én de financiële discipline. Een functie die een bijdrage levert aan het behalen van organisatiedoelen en groeidoelstellingen. Dat vraagt andere competenties en inzichten van de afdeling. Het gaat niet meer over rapporteren alleen maar ook over anticiperen op ontwikkelingen binnen de organisatie en de markt. Om duidelijk te maken wat de impact is van keuzes, is nauwe samenwerking nodig met andere afdelingen en externe partijen. Het gaat om meer dan cijfers. Met deze verantwoordelijkheden ontstaat succes alleen door als team optimaal samen te werken. Dat is precies wat Hofmeier gelooft. Samen meer bereiken door te verbinden.

Coen van der Kruijs
Algemeen directeur